Graaf Jan van Nassau en het ambt van de overheid

In "In het Spoor" van oktober 2009, uitgaande van de landelijke stichting ter bevordering van de staatkundige gereformeerde beginselen kwam ik een zeer leerzaam artikel tegen van de hand van de heer N. Verdouw over de geschiedenis en ontstaan van ons land. Zie de link voor het artikel. Zeer leerzaam in een tijd waarin met artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wil aanpassen of afschaffen.