Onderzoekt de Schriften!

Wat is het nodig dat de Bijbel wordt onderzocht. Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.(Joh. 5:39) Velen verslijten romans van centimeters dik van allerlei 'christelijke' auteurs, met een vage religiositeit, die ook onder ons (reformatorische gezindte) zijn duizenden verslaan. Het onderzoek van de Bijbel blijft veelal beperkt tot lezen aan tafel en een dagboek, maar dat is niet het onderzoek wat Johannes 5:39 ons voorhoudt. Ernstig moet worden vermaand om de Schriften te onderzoeken die wijs kunnen maken tot zaligheid.

Het grote voorrecht dat God de mensen Zijn Woord en veel nuttige boeken heeft gegeven tot hun voordeel en zaligheid.

A. Onvruchtbaar blijven onder het helderste licht van het Evangelie is een grote ongerechtigheid.
B. Onvruchtbaarheid en zorgeloosheid onder de middelen van het Evangelie is eigen schuld en zonde voor God.
C. Onder alles wat we lezen moeten we er naar staan om door Gods Geest overtuigd te worden van het gevaar van de onbekeerde staat:

 1. De noodzaak van zo'n overtuiging in de ziel

 2. Het gemis van een geestelijk werk van overtuiging in de ziel op een rechte wijze leren kennen

 3. Overwegen dat de overtuiging alleen is te krijgen door de werking van de Geest en door middel van Gods Woord

 4. Arbeiden om een ernstig gebruik te maken van het geschikte en noodzakelijke hulpmiddel van de Goddelijke Wet

D. Arbeiden om op een rechte wijze te leren verstaan hoe men dagelijks met vrucht zal lezen voor eigen ziel:
 1. Lezen en bidden altijd samen laten gaan

 2. Lezen met een hartelijke aandacht

 3. Lezen met een goede kennis en verstand

 4. Lezen met een hartelijk geloof in de waarheid

 5. Lezen met een week en gevoelig hart

 6. Lezen met een aanhoudende inkering tot onszelf om steeds alle zaken ernstig te onderzoeken

 7. Lezen met een stille overdenking en herkauwing

 8. Lezen met vasthouden en bewaren van Gods Woord in onze harten

 9. Lezen met een aanhoudende overbrenging van alles in onze praktijk

 10. Lezen in het licht en aan de voeten van Christus

LEES "De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken" van ds. Th. van der Groe bij preken op deze website.