Costeriaanse leugens met dodelijk coronamedicijn artikel

In het refodagblad dat de waarheid in ongerechtigheid tenonder houdt stond een artikel van medisch redacteur Maarten Costerus over een onderzoek naar het coronamedicijn hydroxychloroquine, afgekort met HCQ. Ik verwijs er met tegenzin naar want ik heb een gruwelijke hekel aan deze refokrant. Volgens de aangehaalde studie zijn er aan het begin van de pandemie 17.000 coronapatiŽnten overleden aan de bijwerkingen van dit medicijn. Maarten Costerus haalt professor Pierre Capel onderuit, die heeft aangegeven dat het onderzoek zich richt op mensen die al in het ziekenhuis zijn opgenomen of al op de IC's liggen. Hieronder kunt u de video van professor Capel bekijken.

Wat Costerus er niet bij verteld is dat er veel te hoge doseringen werden gegeven van dit middel en dat het daarnaast ook niet helpt als patiŽnten al in het ziekenhuis liggen. Het middel HCQ is gewoon een off-label medicijn wat in de apotheek verkrijgbaar is. Het is een veilig medicijn en helmaal geen dodelijk medicijn zoals leugenaar Costerus beweert in de titel van het artikel. Vergelijk het met paracetamol. Ja, als je tien pakjes paracetamol gaat slikken dan is dat mogelijk dodelijk. Wat een journalistiek niveau van die RD-er Costerus. Hij wordt nog geeneens teruggefloten door de hoofdredactie (is ook niet te verwachten overigens).

Huisarts Rob Elens en vele anderen wereldwijd hebben HCQ in combinatie met vitamine D, zink en andere supplementen toegepast aan patiŽnten in een een vroegtijdig stadium. Dat noemen we de eerstelijns zorg bij de huisarts. Rob Elens heeft samen met de apotheek dit samengesteld en toegepast op patiŽnten die daar baat bij hadden. De patiŽnten die hij niet meer mocht behandelen en in het ziekenhuis terecht kwamen zijn gestorven. Rob Elens deed wat van een huisarts wordt verwacht. Alleen het overgrote deel van de huisartsen laat zich dicteren door de overheid en geneesmiddelengenootschap en ging de gifspuitjes promoten.

Het tuchtcollege heeft Elens eind 2022 uitgesproken dat de huisarts heeft niet in strijd heeft gehandeld met de Geneesmiddelenwet door het off-label voorschrijven van HCQ en ivermectine. De boetes hoefden toen niet betaald te worden. De bestuursrechter ging daar in 2023 niet in mee en oordeelde dat het off-label voorschrijven van hydroxychloroquine en ivermectine voorschrijven niet mag. Rob Elens ging daar tegen in hoger beroep. Hij zei: ĎIk vind dat de bestuursrechter er een potje van heeft gemaakt. Het wordt gewoon genegeerd dat je geneesmiddelen off-label mag voorschrijven als je maar goed overlegt met de apotheker. Daarnaast is het verworden tot een semantische discussie over of iets een protocol, een standaard, een richtlijn of een leidraad is. Naar mijn mening gaan alle rechtszaken en tuchtzaken, bij elkaar zijn het er vijf, die nu nog lopen of zijn afgerond helemaal niet over het verbeteren van de gezondheidszorg, maar om het voorkomen van gezichtsverlies van de minister of de IGJ (Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd).í

Op 19 november 2023 meldde Rob Elens op X (voormalig Twitter): 'Er wordt oud nieuws geplaatst. 11 december heb ik hoger beroep bij het tuchtcollege. De inspectie is in hoger beroep gegaan tegen mijn eerste 3 klachten die door tucht college ongegrond zijn verklaard.'

Er wordt dus een kat en muisspel gespeeld. De uitspraak van het tuchtcollege van eind 2022 is duidelijk. Dat de inspectie vervolgens maar aan de gang blijft gaan is bizar. Maar Costerus is maar wat blij dat hij boetes moet betalen en maakt zich druk of die boetes al betaald zijn? Wat een journalistiek niveau weer. Zeer bedenkelijk.

Costerus beweert verder dat voorvechters van hydroxychloroquine zich vaak in de hoek van antivaxxers en coronasceptici bevinden. Huisarts Elens is helemaal geen antivaxxer. De meesten zijn geen antivaxxer. Coronasceptici (terecht overigens) zijn vooral tegen de gifspuiten die het RD met een mooi woord vaccinaties noemt en waar zelfs dominees God voor danken. De spuitjes waren volgens voormalig VWS-minister Hugo de Jonge en inmiddels ook voormalig VWS-minister Ernst Kuipers volledig veilig. Een bijsluiter was niet nodig. Je vraagt je toch ook niet af wat er in een frikandel zit? Dat zei Hugo de Jonge destijds. Als je een doosje paracetamol haalt dan zit er een enorme bijsluiter bij, maar bij die gifspuiten is het allemaal veilig en staat op een A4-tje bij de oproep om je te laten spuiten dat je enkel wat koorst of pijn op de prikplaats kan ervaren en wellicht wat misselijkheid. Verder allemaal veilig. Dat het gebleken is van niet bewijst de constante hogere sterfte en ook de vaccinatieschade met hartkwalen, neurotische kwalen, menstruatieklachten, vele miskramen en noem maar op. En ook de ineens constant hogere absolute sterfte de afgelopen jaren.

Op dat laatste willen we even voortborduren. Misschien kan het RD eens onderzoek gaan doen naar het volgende. Sinds 2020 is de jaarlijkse sterfte in Nederland ineens met een sprong omhoog gegaan. Van rond de 150.000 naar 170.000. Een stijging met 20.000 dus. De oversterfte wordt met trucs weggemoffeld door het RIVM en het CBS, maar wat ze niet kunnen wegmoffelen is de absolute sterfteaantallen. Daar hoor ik Costerus niet over. De sterfte toename is vooral vanaf 65 jaar en ouder. Zie de volgende tabel.

CBS_sterftecijfers_2000-2023

Opmerkingen:
Het * bij 2023* wil zeggen dat dit nog niet de laatste aantallen zijn.
De totale bevolking is in de periode 2020 t/m 2023 met ongeveer 535.000 toegenomen, van 17.413.971 tot 17.947.406 (cijfers november 2023).

Lees ook de volgende informatie:

Leugens blijven de massa misleiden: HCQ onder vuur, maar politiek, wetenschap en media vallen door de mand

Misleiding door mainstream media (dus ook het RD!) rond HCQ

Belgische studie: HCQ voorkwam wel coronasterfte

Tot slot. Het RD plaatst continue costeriaanse leugens in de krant en vergiftigt daarmee haar lezers. En de abonnees op het RD laten zich dus graag bedriegen door geld uit te geven aan deze leugenkrant. Dominees halen regelmatig het RD aan op de kansel (in positieve of neutrale zin) en legitimeren dus ook een abonnement op deze Refo-MSM-krant.

M.G. van der Hoeven

20 januari 2024