Geen inenting mt het coronavaccin, maar een inenting n Christus

Op de website van E.J. Bron vond ik een interessante checklijst om de vaccinatiebeslissing makkelijker te maken. Dit zijn dan nog puur menselijke overwegingen, maar ze snijden wel hout.

Vaccinatie_checklijst

Het belangrijkste is echter Gods Woord, en daarin spreekt Gods Geest duidelijk alles wat uit het geloof niet is, zonde is. Vaccineren druist in tegen de woorden van de Heere Jezus dat degenen die ziek zijn een medicijnmeester nodig hebben, niet degenen die gezond zijn. Het druist in tegen Gods Wet omdat moord ten grondslag staat aan de ontwikkeling van het coronavaccin (gebruik menselijke cellijnen verkregen uit abortus). Men speelt met de gezondheid (vanwege gevaarlijke bijwerkingen en de experimentele fase van de vaccins) en dat is niet anders dan God verzoeken. Dit alles moet al genoeg zijn om geen vaccin te nemen. Gods volk mag kennis hebben aan een andere inenting.

Als we als een rank (afgesneden van de oude Adam) zijn ingent in de ware Wijnstok, in Christus, dan is de vrucht om God te verheerlijken, om Hem welbehaaglijk te zijn (Johannes 15). Dat gaat dwars door de strijd heen zoals in Romeinen 7 staat beschreven. En toch, dan zijn er die momenten, gewerkt door Gods Geest dat begeerd wordt om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is verre weg het beste (Filippenzen 1:23). Om daar te zijn waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek, maar waar volkomen vergeving van ongerechtigheid zal zijn (Jesaja 33:24). God de Vader is daar alles in allen (1 Korinthe 15:28). De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen (Klaagliederen 3:24).

Dus geen inenting mt het coronavaccin, maar een inenting n Christus is noodzakelijk.

M.G. van der Hoeven

3 maart 2021