Klimaat-hoax wordt ook door RD omarmd

In New York is de internationale VN-klimaattop maandag 23 september van start gegaan. Onder de aanwezigen regeringsleiders, waaronder MP Rutte, maar ook het 16-jarige klimaatmeisje Greta Thunberg (zie foto onder) uit Zweden. Zij is het boegbeeld van veel jongeren die wereldwijd protesteren tegen de klimaatverandering die de mensen zouden veroorzaken door uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, bijvoorbeeld door de landbouw.

Het Reformatorisch Dagblad schreef een hoofdredactioneel commentaar onder de titel 'Zorg om klimaat; wacht niet op trage overheid' (klik hier). Wat stelt de hoofdredactie zoal?

We citeren de hoofdredactie: "De inzet van Guterres om Ągeen speech, maar een plan mee te nemenĒ, is goed. Ook is het zinvol dat regeringen die plannen op elkaar afstemmen. Milieuvervuiling en temperatuurstijging vormen immers een wereldwijd probleem." Het RD komt vervolgens met maatregelen om mee te starten: langzamer rijden op snelwegen en de winkels op zondag dicht. Ook kunnen de burgers zelf actie ondernemen als de overheid traag is met maatregelen nemen, zoals kiezen voor een zuinige rijstijl, de winkel op zondag voorbijlopen, korter douchen en minder vlees eten.

Met andere woorden: het RD gelooft ook dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde, en denkt dat met maatregelen de opwarming van de aarde kan worden beperkt. In Parijs is destijds (2015) afgesproken dat de temperatuur op aarde tot 2100 niet meer dan 2 graad Celcius mag stijgen, maar beter nog om die te beperken tot 1,5 graad Celcius. Nu zijn de punten die het RD noemt wat betreft de levensstijl niet waar het mij om gaat, maar wel het meehuilen met de wolven in het bos, en het socialistische gedachtegoed van de maakbare samenleving en de maakbare wereld te omarmen. Het RD zou ook een immigratiestop kunnen bepleiten, want dan hoef je minder huizen te bouwen voor bijvoorbeeld asielzoekers. Ook zou ze kunnen bepleiten dat Syrische vluchtelingen weer teruggaan naar hun vaderland, om daar de opbouw te ondersteunen, in plaats van zich hier blijvend te vestigen. Maar dat doen ze niet, want dan moeten ze PVV/FvD standpunten uitdragen, en daar willen ze niet mee vereenzelvigd worden natuurlijk. Let wel, milieuvervuiling is iets anders dan klimaatverandering. Het eerste komt wel door de mens (denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling, de plastic soup in de oceanen, afval in het algemeen wat niet afbreekbaar is en verbrand moet worden, energieverspilling), maar het tweede niet.

Het klimaatmeisje Greta Thunberg vaart per zeilboot naar New York met een 6-koppige bemanning, terwijl die bemanning vervolgens met het vliegtuig terugvliegt. Het klimaatmeisje doet alsof ze dus klimaatneutraal reist, maar dat is een complete leugen. We zullen het maar niet hebben over de productie van de zeilboot. Hierbij een citaat wat ik las van iemand die reageerde op de zeilreis van het klimaatmeisje: "Zeilen is extreem vervuilend. Je hebt er tuigage, zeilen, boot, ligplaats, en crew voor nodig. Deze crew moet vaak naar huis vliegen. Voor de productie van het benodigde polyester, carbon, kevlar, epoxy, aluminium, lood, rvs, en het tot bruikbare delen verwerken van deze grondstoffen, zijn enorme hoeveelheden energie nodig. Om de romp te lamineren is een mal of plug nodig. Dat lamineren gebeurt in grote, verwarmde, gebouwen. Idem het naaien van de zeilen. Milieubewuste mensen zeilen NIET." Einde citaat. Ze had beter zelf op- en neer kunnen vliegen, dat was beter geweest voor het maakbare klimaat zoals ze geloven. Of nog beter: gebruik gewoon moderne middelen als skype. Dan kon ze gewoon in Zweden blijven en daar de VN-top toespreken. Nog beter: de hele VN-top afgelasten. Nog beter: de VN ontmantelen en het geld wat je bespaart nuttig inzetten.

Greta_Thunberg (63K)

Het RD heist ook gewoon deze Greta op het paard en publiceert bij de vleet ANP berichten over Greta. Geen enkele kritische note erbij. Gewoon copy and paste. De hele CO2 discussie is een klimaat-hoax. We meten ongeveer na de industriŽle revolutie de buitentemperatuur en baseren op deze metingen dat de aarde opwarmt door de mens. Er zijn namelijk steeds meer mensen op de aarde (dat was ook de opdracht van de HEERE, zowel voor de zondeval in Gen 1:28, als na de zondeval en de zondvloed in Gen. 8:17) en die produceren CO2 (100x meer dan we inademen), en er zijn industrieŽn die van alles en nog wat produceren, waarbij zowel productie als gebruik CO2 produceert. CO2 is dan het probleem omdat men een correlatie heeft gevonden tussen de stijging van de temperatuur en de stijging van de CO2 in de atmosfeer. Het klimaat is echter een zeer complex gebeuren, waarvan de christen gelooft dat de HEERE God alles regeert. Dat wordt ook beleden in de Heidelberger Catechismus waar het gaat over de voorzienigheid Gods: dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en ALLE dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons (christen) toekomen. Dus het klimaat is niet maakbaar door de mens!

Dat leert ook het verleden wat nu openbaar komt. Wat bedoel ik? In Rusland is er een groot gedeelte wat permafrost wordt genoemd. Dat gebied was continue bevroren. Er worden nu mammoeten gevonden die door de opwarming vrijkomen omdat de permafrost verdwijnt. Dus die mammoeten hebben daar eeuwen geleden geleefd toen er nog geen 7 miljard mensen waren en toen er ook nog geen industrie was. Het was dus toen warmer op aarde, althans in dat gebied. Dichterbij huis. Nederland bestaat voor een groot gedeelte uit land wat aan de zee is onttrokken. De Noordzij schijnt volgens onderzoekers te zijn ontstaan na de laatste ijstijd. Ook toen waren er geen 7 miljard mensen en ook toen was er geen industrie. Tussen twee haakjes: Nu wil men grote gebieden natuur beschermen vanwege de stikstofdiscussie die dus vroeger helemaal geen natuurgebied was. Ook dat zou wel eens mee mogen spelen. Het probleem is overigens niet stikstof, want dat zit voor 80% in de lucht die we inademen, maar het gaat om stikstof verbindingen. We vergeten gemakshalve dat Nederland na de VS de tweede voedsel exporteur is, en dus voor de wereld voedselvoorziening zeer belangrijk is. Men probeert zo'n 169 natuurgebieden krampachtig te bewaren in ons kleine drukke landje, maar dat zal niet gaan. Grote ongerepte natuurgebieden moet je niet in de urban delta die Nederland heet zoeken. Overigens wordt de landbouw steeds innovatiever en schoner, en dat geldt ook voor het verkeer. Dus de stikstof uitstoot zal zowiezo afnemen door technologische vernieuwingen. Het hele stikstofbeleid vanuit Europa legt nu heel Nederland plat door het activisme van een Nederlander, en is al temeer een reden om een Nexit te bepleiten. De redenen voor een Nexit stapelen zich op en dat komt omdat Europa zich overal mee wil bemoeien doordat het een politieke unie is geworden. Maar daar gaan we nu niet verder op in.

Wat betreft stikstof en CO2 verwijs ik nog naar de volgende informatie. Op de website van XanderNieuws is een interessant artikel verschenen waarbij wordt ingegaan op de rol van Stikstof en CO2. Dit naar aanleiding van een ontdekking van de universiteit in CaliforniŽ die de officiŽle CO2 en Stikstof propaganda compleet onderuit haalt. Een artikel hierover is verschenen in het prestigieuze wetenschapsblad Science.

Zie de volgende informatie op XanderNieuws:

Ontdekking Universiteit CaliforniŽ haalt officiŽle CO2 en Stikstof propaganda compleet onderuit,

en het artikel in Science waar naar verwezen wordt (engelstalig):

Convergentevidence for widespread rock nitrogen sources in Earthís surface environment.

Afrondend. De seculiere mens en ook de religieuze mens heeft de klimaatreligie omarmt. Dat gaat zelfs zover dat de secretaris-generaal van de VN de volgende uitspraak doet: "De natuur is boos. En we houden onszelf voor de gek als we denken dat we de natuur voor de gek kunnen houden, want de natuur slaat altijd terug en over de hele wereld slaat de natuur terug met woede", zei Guterres (klik hier). Ook dat wordt door het RD klakkeloos gekopieerd van het ANP en van geen Bijbels commentaar voorzien. Het RD is dus gewoon een ordinaire Main Stream Media (MSM) krant, zoals er vele pulpkranten zijn, wat een beetje wordt weggemasseerd door kerkelijke artikelen.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"