Extreem weer dwingt tot bezinning volgens hoofdredactie RD

Het RD heeft een klimaathysterisch hoofdredactioneel commentaar geplaatst op 14 augustus jl. met als titel 'Extreem weer dwingt tot bezinning'. De hoofdredactie (onder verantwoordelijkheid van Steef de Bruijn) gaat eerst vroom citeren uit Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus en dan vervolgt hij met de uitspraak: 'Maar daarmee is niet alles gezegd. De extreme weersomstandigheden die zich deze zomer wereldwijd manifesteren, drukken de mensheid met de neus op de feiten: er is sprake van een zorgwekkende verandering van het klimaat.'

Volgens hem staat er wel in de Bijbel dat...., maar.....

Laten we eerst stellen dat het klimaat geen probleem is maar een FEIT! Daar doet de mens niets aan toe en ook niets aan af.
Als het gaat over extreem weer, om in de termen van het RD te spreken, dan is er helemaal geen toename van overstromingen, orkanen, hittegolven enz... op de wereld. Toen enige jaren geleden er overstromingen waren in Duitsland, BelgiŰ en Nederland (Limburg) ging mevrouw Angela Merkel (destijds bondskanselier) naar het getroffen gebied, en greep ze de gebeurtenis aan om te waarschuwen voor klimaatverandering veroorzaakt door de mens. Ze werd compleet op haar nummer gezet door de burgemeester die zei dat dit soort overstromingen elke eeuw een keer voorkomt. Je zag haar ogen wegdraaien.

Als we denken dat de mens het klimaat naar zijn hand kan zetten door sober te gaan leven, zoals Steef de Bruijn bepleit, dan ben je gewoon blasfemie aan het plegen, ofwel ontkennen dat het klimaat op aarde niet door ons maar door God Zelf wordt bestuurd. Punt. "Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden." (Genesis 8:22)

Er zijn tevens allerlei wetenschappelijke onderzoeken die nog eens aantonen dat het klimaat (met de seizoenen) een patroon volgt. We zitten nu in een wat warmere periode en zo'n 500 jaar geleden was het een wat koudere periode (vandaar al die ijstaferelen van oud-Hollandse meesters uit die tijd). Er smelten gletschers en er komen daaronder boomstronken tevoorschijn. Dus stonden er in een warmere periode bomen. Daar heeft geen mens wat aan bijgedragen. Ook worden er dieren in de smeltende permafrost gevonden die er toen geleefd hebben. Er waren geen 7 miljard mensen en er was geen industrie. In het verleden is de CO2 waarde op aarde ook veel hoger geweest. Nu is het rond de 400 ppm. Niet bijster veel. CO2 zorgt voor vergroening en is goed voor de aarde. Tegenwoordig doen ze het vˇˇrkomen alsof het een soort gifgas is. Het RD doet daar ook aan mee. We hebben er eerder uitgebreider over geschreven en beperken ons nu tot deze opmerkingen. U kunt er verder meer over lezen op https://www.climategate.nl/

We kunnen ons beter bezighouden met klimaatadaptatie. Vroeger gingen ze ook niet voor niets op terpen wonen om de gevolgen van overstromingen te beperken. We hebben ook niet voor niets dijken gebouwd. Maar om te denken dat de mens door sober te leven en door CO2 uitstoot te verminderen de temperatuur op aarde naar zijn hand kan zetten is ronduit goddeloos. Daarom is dat hele Parijs-akkoord een goddeloos akkoord. De hoofdredactie van het RD pleit eigenlijk, zonder het te noemen, voor een CO2-budget. Je krijgt jaarlijks een aantal credits en die mag je gebruiken voor het kopen van vlees, het reizen met de auto, het vliegen met een vliegtuig enz.. Allemaal om het klimaat op aarde naar onze hand te zetten. Het RD plaveit gewoon de weg voor zo'n systeem en gaat mee in de klimaathysterie.

Nog even wat anders. Het blijkt uit onderzoek dat 75% van de bosbranden wordt veroorzaakt door mensen, waarbij in Europa 95% van de natuurbranden wordt veroorzaakt door nalatigheid. Dat staat in een rapport van het Wereld Natuurfonds uit 2020 (zonder hiermee deze organisatie te promoten). Dus voordat het weer aan klimaatverandering wordt gekoppeld maar even deze voetnoot.

Tot slot. De hoofdredactie van het RD denkt dat het met sober leven de strijd tegen klimaatverandering (lees opwarming van de aarde) kan voeren en ze denkt hiermee de oordelen Gods te kunnen uitschakelen. Want in Openbaring lezen we van oordelen Gods met extreme hitte: "En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur; En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam van God, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven." (Openbaring 16:8-9)

Het RD blaft dus mee met de klimaathysterische wolven in het bos. Gooi die krant bij het grofvuil. Allen die nog steeds lid zijn van deze krant betalen mee aan het verspreiden van blasfemie en leugens.

M.G. van der Hoeven

16 augustus 2023