De tien geboden van de klimaatreligie om klimaatverandering tegen te gaan

Er stond recent een artikel in het RD waar de honden geen brood van lusten, namelijk Tien tips om kinderen bij het klimaat te betrekken. Domineesvrouw Petra Crofton-van Rijssen, van een zogenaamde dominee uit Engeland, heeft tien geboden bedacht om de aarde te redden van de ondergang door klimaatverandering tegen te gaan. Het artikel is van de hand van Michiel Kerpel, een RD tovenaar. Hij noemt zich journalist duurzaamheid Reformatorisch Dagblad, is Medior Consultant bij Buro Loo, en volgens eiggen zeggen een gedreven rentmeester. We zullen het artikel stap voor stap doornemen aan de hand van de tien onderwerpen die aan bod komen. De cursieve teksten komen uit het betreffende artikel.

Petra Crofton-van Rijssen

Hoe betrek je kinderen en tieners bij klimaatverandering zonder de moed te verliezen? Alsof klimaatverandering iets betreft om de moed bij te verliezen. Het komt voort uit een hysterische overbezorgdheid over het klimaat, waarbij de klimaatreligie stelt dat de mens klimaatverandering veroorzaakt. Overigens ontkennen we geen klimaatverandering, maar daar heeft de mens in elk geval nul komma nul invloed op. Het is de hoogmoedige goddeloze mens die denkt dat wij het klimaat veranderen en het naar onze hand kunnen zetten met het akkoord van Parijs om de stijging van de temperatuur op aarde te begrenzen, een soort thermostaatknop voor buiten.

Praat met elkaar en ga aan de slag, aldus de domineesvrouw. De tien aan de slag regels komen nu uit de kast, wat natuurlijk heenwijst naar de Tien Geboden. Het is een klimaatreligie van doen en laten om de aarde te redden. Het is gewoon Extension Rebellion met een nep-christelijk vernisje.

Grijp het nieuws aan voor een eerlijk gesprek
Overstromingen in Limburg, bosbranden in AustraliŽ of smeltend ijs op de Noordpool. Het zijn onderwerpen waar kinderen mee kunnen worstelen. Kinderen wordt van alles aangepraat door volwassenen die de klimaatreligie aanhangen. De overstromingen in Limburg, BelgiŽ en Duitsland van enkele jaren geleden zouden de oorzaak zijn van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Toen oud bondskanselier Merkel het rampgebied bezocht en ze proclameerde dat de oorzaak klimaatverandering was door menselijke invloed, zette een burgemeester haar op haar nummer door feiten uit de geschiedenis van eeuwenlang op te noemen, waarbij elke honderd jaar wel zo'n ramp is voorgekomen. Ook toen er geen industrialisatie was en er geen acht miljard mensen waren. Daar stond mevrouw Merkel dan in haar hemd.

Kijk naar de feiten en de gevolgen van een klimaatramp. Het kijken naar de feiten doet deze domineesvrouw in het geheel niet, want dan had ze geweten dat onder smeltende gletsjers boomstronken tevoorschijn komen, dus hebben daar vroeger bomen gegroeid en was het er warmer. Door smeltende permafrost komen dieren vrij die daar geleefd hebben toen het er warmer was. Onderzoeken op Antartica in de ijslagen wijzen uit dat er cycli zijn van honderden jaren met koudere en warmere perioden. We zitten nu in een wat warmere periode, maar dat is eerder dus ook voorgekomen. In de zestiende eeuw werden veel ijstaferelen geschilderd, hetgeen duidt dat er toen een koudere periode was.

Leg uit hoe het klimaat verandert en waardoor dat komt. Namelijk dat wij mensen steeds meer broeikasgassen -zoals CO2- uitstoten. Die houden zonnewarmte vast in de atmosfeer. Hierdoor raakt het klimaat ontregeld. Totale flauwekul. CO2 is overigens maar voor 4% in de atmosfeer aanwezig en het minst belangrijke broeikasgas. Het belangrijkste is namelijk waterdamp. De meeste CO2 uitstoot wordt door de oceanen gerealiseerd en die stoten meer uit als het warmer wordt. Dit soort klimaatfanatici leren dat het net andersom is, dus dat de temperatuurstijging de CO2-stijging volgt en vise versa. CO2-stijging volgt echter de temperatuurstijging. Het klimaat raakt helemaal niet ontregeld. God heeft een orde in de natuur aangebracht van winter, voorjaar, zomer en herfst. De afstand van de zon tot de aarde is ook een belangrijk gegeven als het gaat om de temperatuur op aarde. De baan van de aarde om de zon en de stand van de aarde tot de zon is dus zeer belangrijk. Daarnaast zijn er de rampen die zullen geschieden als overstromingen, droogten, oorlogen, geruchten van oorlogen die zijn voorzegd in Gods Woord. Mevrouw de domineesvrouw denkt dat we, door de aan-de-slag-regels te gaan opvolgen, deze rampen kunnen voorkomen. Ze toont dus al aan een nep-christen te zijn.

Je ziet de ijskappen smelten en walrussen van de rotsen afstorten. Ook weer zo'n drama verhaal. Er storten ook mensen met vliegtuigen neer (hetgeen heel erg is). Er stort van alles van rotsen af en er valt van alles uit de lucht. Foto's van een ijsbeer op een losgeslagen ijsschots doen het ook goed bij de klimaatalarmisten. Overigens zijn er nog nooit zoveel ijsberen geweest als nu. Wij hebben ze ijsbeer genoemd, maar dat wil niet zeggen dat ijsberen zich niet aan de omgeving kunnen aanpassen. Smeltende ijskappen en verdwijnende gletsjers zijn van alle tijden en alle eeuwen, zolang de aarde er is. Mevrouw verwijst waarschijnlijk naar de documentaire Our Planet waarin te zien is dat walrussen van rotsen naar beneden vallen. Het zijn slechtziende dieren op land die kennelijk naar grote hoogten kruipen om er uit te rusten. Als ze voedsel nodig hebben moeten ze dus naar beneden, maar beseffen niet dat ze op zo'n grote hoogte zich bevinden en vallen dan te pletter. Om dit direct te koppelen aan klimaatverandering is ook weer zo'n gezochte vondst. Het wordt gebruikt om mensen angst aan te jagen, om hen vervolgens in het sprookje van de opwarming van de aarde door menselijke activiteit te doen geloven. Het is het bekende recept van de alarmisten (op welk gebied dan ook).

Een middelbarescholier kun je gerust "Het klimaatboek" van Greta Thunberg laten lezen. Als er ťťn boek is waar je de jeugd niet mee moet vergiftigen is het dit klimaatboek van leugenaar Greta wel. Dit soort klimaatidoten wordt gewoon gepromoot in het RD door deze domineesvrouw. Kinderen worden compleet gebrainwashed vandaag de dag. Eťn van de uitvloeisels daarvan is Extintion Rebellion, de klimaathysterische actiegroep van vooral jongeren die helemaal van slag zijn geraakt door smeltende ijskappen en andere fenomenen. Tussen twee haakjes, dit soort actievoerders tegen fossiele brandstoffen begrijpen zelf niet dat kleding die ze dragen, gympen die ze aan hebben en andere kunststof artikelen die ze bij zich hebben en spuitbussen om vernielingen aan te brengen langs de A12, niet gemaakt kunnen worden zonder de raffinaderijen waar ze tegen ageren.

Praat over de Bijbelse context en hoop voor de schepping
Als je over de klimaatcrisis praat, betrek dan ook de Bijbel erbij. We kunnen veel doen om klimaatverandering tegen te gaan en God wil dat we dat doen. Klimaat is geen crisis, klimaat is een feit. En aan dat feit veranderen wij NIETS. God wil nergens dat we klimaatverandering tegen gaan. Waar haalt deze mevrouw die onzin van daan. Ze leest kennelijk de klimaatbijbel van Greta.

Wij kunnen de aarde uiteindelijk niet in ons eentje redden. Alleen Jezus zal alles helemaal goed maken. In een coŲrporatief verband met Jezus denkt deze mevrouw de aarde te kunnen redden. Ze kan het namelijk niet alleen en heeft Jezus daarbij nodig. Ze hangt een leugenachtige klimaatgodsdienst aan en heeft het over een andere Jezus (2 Korinthe 11:4).

Laat zien: er is ook nu hoop en inspiratie
Of een initiatief als ecosia.org, daarmee browse je klimaatneutraal op internet en draag je bij aan het planten van bomen. Klimaatneutraal surfen op internet. Ook al zo'n dom gedoe. De menselijke bijdrage aan klimaatverandering is kennelijk nul als klimaatneutraal gebruik wordt gemaakt van een internetbrowser. Het is deze mevrouw totaal in de bol geslagen. Er komt geen zinnig woord meer uit. Eigenlijk heb ik geen behoefte meer om verder te reageren, maar we zullen het toch maar doen.

Mensen kunnen met Gods hulp grote veranderingen bewerkstelligen. En dan denkt deze mevrouw dat mensen met Gods hulp klimaatverandering kunnen tegengaan. Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten (Psalm 2:4).

Een ander voorbeeld: benoem het gat in de ozonlaag. Dat is kleiner geworden dankzij concrete actie, door schadelijke drijfgassen in spuitbussen uit te bannen. Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool zou gedicht zijn door een verbod op CFK's. Overigens schijnen landen als China nog steeds CFK's te gebruiken in de isolatieindustrie. Nu is er weer een nieuw gat gevonden door Canadese onderzoekers, namelijk boven de tropen. Dit heeft volgens de onderzoekers ineens een andere oorzaak, namelijk klimaatverandering. Het is goed mogelijk dat een veranderend klimaat invloed heeft op de ozonlaag.

Ga naar buiten en ervaar de schepping
Praat niet alleen over de klimaatcrisis, doe er thuis ook wat aan. Ook weer zo'n woord 'klimaatcrisis'. Het zijn echter allemaal door de mens gecreŽerde crises, zoals de stikstofcrisis, de toeslagencrisis, de energiecrisis en ook de klimaatcrisis. Doe er wat aan met een beroep op de barmhartige Samarithaan volgens deze mevrouw. Steek je handen uit de mouwen en ga de klimaatcrisis bestrijden. Het is gewoon pure blasfemie wat deze domineesvrouw doet, waarbij Gods Woord misbruikt wordt voor de klimaathysterische agenda.

Doordat ik veel de natuur inga, valt het me op dat er minder gierzwaluwen zijn dan tien jaar geleden. Er zijn meer bosuilen dan tien jaar geleden. Er groeien meer verschillende soorten bomen en planten, blijkt uit de zevende editie van de Nederlandse Bosinventarisatie. Gierzwaluwen komen vooral voor in stedelijke gebieden, dus dat zou goed nieuws moeten zijn met meer bebouwing in Nederland. Daarnaast is het een trekvogel. Als mevrouw dus de natuur ingaat (geen stedelijk gebied), dan zal ze vanzelf minder gierzwaluwen tegenkomen. Wat wil deze mevrouw nu eigenlijk zeggen?

Dat spoort mij aan om voor de schepping te vechten. Welja, termen als vechten komen nu ook voorbij. Alsof het oorlog is wat betreft de natuur. Mevrouw kan vechten tot ze een ons weegt, maar het klimaat verandert daardoor niet. Overigens hoor je steeds meer kreten vanuit de klimaathysterische mens om actie en geweld goed te gaan praten vanwege de klimaatverandering. Oorlog tegen industriŽn die in hun ogen de grote boosdoeners zijn van klimaatverandering.

Wees vrijgevig
Geld voor jezelf houden betekent veel consumeren, veel spullen kopen, veel reizen. Dat schaadt de schepping. Ondertussen wil God juist dat we vrijgevig zijn en niet op ons geld vertrouwen. Dus als we niet veel consumeren, niet veel spullen kopen en niet veel reizen dan schaadt dat de schepping niet. Wat leert Gods Woord: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen (Lukas 12:15). Deze mevrouw denkt een soort paradijs op aarde te kunnen realiseren met haar regeltjes. De oorzaak van de algehele toestand op aarde ligt in onze val in Adam, maar daar hoor ik deze mevrouw niet over. Het is gewoon een milieu-activist ŗ la de Christen-Unie of GroenLinks. Dan halen ze er vervolgens nog wat Bijbelse teksten bij en noemen ze zich christen.

Begin klein en wees concreet
Het klimaatprobleem is een grote uitdaging. Het beste knip je een groot ding in kleine stukjes om zo iets concreets te kunnen doen. Nu wordt het weer een klimaatprobleem genoemd. Nogmaals, het klimaat is geen probleem maar een feit. Ze wil concrete kleine dingen doen met de kinderen om het klimaatprobleem aan te pakken. Als we even meegaan in haar verhaal dan stelt ze dat we daarvoor biologische bananen moeten kopen. Welnu, die bananen groeien niet in Nederland en komen via transport (vliegtuigen en schepen) naar ons land. Als je dus echt het klimaatprobleem aan wilt pakken, om in haar verhaal te blijven, dan moet je helemaal geen biologische bananen eten, want dan hoeven die ook niet naar Nederland getransporteerd te worden. Dan moet je alleen appels en peren kopen bij de boer om de hoek. Dan eet je maar geen bananen meer. Je moet wat over hebben voor het klimaat natuurlijk.

Zoek een slaafvrije chocoladereep. Ik hoop niet dat deze mevrouw in een elektrische auto rondrijdt met lithium accu's die gemaakt zijn van lithiumzouten die in zoutmijnen met kinderarbeid worden gedolven. Overigens is het misbruiken van kinderen voor de arbeid te verfoeien. Het maakt niet uit voor welke productie. Dat terzijde. Deze mevrouw maakt zich wel druk om slaafvrije chocoladerepen, maar maakt zich niet druk over het feit dat een natuurlijk mens, en ook zij, een slaaf van de duivel is ofwel een slaaf van de zonde. Pas als die strik ontbonden is ben je waarlijk vrij. Dan ben je ook vrij van het gezwam wat deze mevrouw er allemaal uitkraamt. Dan ben je ook vrij van een RD-abonnement die dat gezwam allemaal plaatst en de lezers ermee indoctrineert door complottheoriŽn over het klimaat te verspreiden.

Laat kinderen meedenken en meebeslissen
Kinderen leer je zelfstandig te worden door ze te laten meedenken en meebeslissen. Dat kun je ook doen met beslissingen rond duurzaamheid. Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Windmolens zijn zogenaamd duurzaam, maar leveren alleen maar een berg afval op die onder de grond moet worden weggemoffeld. Zonnepanelen creŽren ook een enorme afvalberg. Het zijn allemaal producten die enorm veel grondstoffen nodig hebben. Ik wil mevrouw nog wel tegemoet komen door aan te geven dat plastic verpakkingen in de meeste gevallen totaal overbodig zijn. Denk aan komkommers in plastic. Tegenwoordig stoppen ze alles in plastic. Het genereert een enorme afvalberg die weer verwerkt moet worden. Maar dat heeft met klimaat niets te maken, dat heeft met vervuiling te maken. Vervuiling door bijvoorbeeld uitstoot van auto's in binnensteden is een probleem wat je mag aanpakken. Pas had ik een wandeling buiten met mijn vrouw toen er zo'n oude brommer (Zundapp) voorbij reed. Dan is je wandeling gelijk naar de knoppen door de uitlaatdampen die je inademt. Dat mag allemaal aangepakt worden, maar plak er niet het label 'strijd tegen klimaatverandering' op.

Of stel wekelijks een klimaatvriendelijk menu op. Het staat er niet met zoveel woorden, maar vandaag de dag bedoelt men dat je minder vlees moet eten (of liefst helemaal niet) en over moet stappen op meer plantaardige eiwitten. De gecreŽerde stikstofcrisis heeft tot doel om veeteelt te laten verdwijnen en productie van plantaardig voedsel te stimuleren. Dat is de werkelijke agenda. Dat koeien slecht zijn voor de natuur is gewoon een gezocht argument. Koeien zijn onderdeel van de kringloop in de natuur. Ga trouwens maar eens onder een koeienvlaai in het weiland kijken. Dan zul je biodiversiteit gewaar worden. Koeien moeten dus zoveel mogelijk buiten in de wei. Voor het scheiden van poep en urine zijn technische mogelijkheden, waardoor voorkomen wordt dat er amoniak ontstaat. Men wil daar gewoon niet van weten, want koste wat kost moeten die veeboeren voor het grootste deel verdwijnen.

Bouw nieuwe routines op
Zo kun je ook stap voor stap gewoontes introduceren die het klimaat ten goede komen. Het klimaat verandert echt niet door onze goede gewoontes. Het geestelijk klimaat van dit soort klimaareligieuzen is echter van een andere orde. Het is een klimaat waarin het werk van de Heilige Geest duidelijk ontbreekt.

Doe niet in ťťn keer alle vlees de deur uit, maar koop wat vaker vegavlees of eet minder vlees en dan wel biologisch en lokaal vlees. Als er iets slecht voor je gezondheid is, dan is het wel vegavlees. Ze bevatten vrijwel altijd ongezonde geur-, kleur- en smaakstoffen en vulmiddelen om de producten op vlees te laten lijken. Ze verbiedt gelukkig het eten van vlees nog niet. Daarnaast is eenvoudigweg niet mogelijk om alleen maar lokaal geproduceerd vlees te eten. Daarvoor zijn er teveel monden die gevoed moeten worden. Het neemt ook teveel ruimte in beslag. In de Verenigde Arabische Emiraten hebben ze er bijvoorbeeld wat op gevonden. Koeienstallen van wel 15.000 koeien voor productie van melk en vlees. De dieren worden er goed behandeld. Al die intiatieven van de klimaatgelovigen zijn allemaal gebaseerd op wishful thinking. Het zijn leuke ideetjes maar in de praktijk werkt het niet. Ga overigens maar eens bij de boerderijwinkel je eten kopen. Dat kan een gezin gewoon niet betalen. De producten zijn onbetaalbaar voor de gemiddelde Nederlander.

Doe het samen
Verduurzaam samen met andere natuurliefhebbers en christenen. Sluit je aan bij de christelijke natuurorganisatie A Rocha Nederland. Je krijgt dan van die zogenaamde fair-trade kerken, waar de leugenleer welig tiert, maar oh, ze zijn zo met de natuur bezig. Het is gewoon een natuursocieteit maar heeft met kerk niets te maken. En al zeker niet met de Kerk die van Christus is. Wat er dan gebreurt is wat je kunt lezen op de website van A Rocha: Op initiatief van drie Ďgroeneí theologen heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een leesplan van 30 dagen ontwikkeld, waarin je de Ďgroene lijní in de Bijbel ontdekt. Of dit: De pauselijke encycliek Laudato SŪ uit 2015 is voor christenen wereldwijd een inspiratiebron die inzicht geeft in hoe milieuproblemen en sociale problemen samenhangen en daarom ook niet los van elkaar kunnen worden gezien. Een mooi document om samen te bestuderen! Het heeft met de ware godsdienst dus NIETS te maken!

Ook kun je aan de slag met je klas. Er is een gratis lespakket voor scholen over natuur, klimaat en geloof via lespakketchristi.nl. Wel ja, de kinderen nog meer indoctrineren over zogenaamde klimaatproblematieken en een vals geloof aanpraten. De kinderen worden dan eco-girl Christi genoemd. Het is onvoorstelbaar dat dit allemaal door het RD wordt gepromoot. Begrijp me goed, zorg voor de natuur (dieren, planten, bomen) is geheel in lijn met het Bijbelse rentmeesterschap. Het gaat mij erom dat het valselijk gekoppeld wordt aan een door de mensen veroorzaakte klimaatcrisis inclusief een vals eco-geloof. Dat zal ik te vuur en te zwaard bestrijden.

Bid
"Zonder gebed zou ik soms de hoop verliezen. Het gebed samen met je kinderen is heel waardevol. Wij gebruiken zelf een gebedskalender van Tearfund. Daarbij komt bijna elke week het klimaat aan de orde. Bid voor het klimaat, de schepping en de naaste. Er zijn medemensen die nu al ernstig lijden onder klimaatverandering. Bid ook voor de overheid en anderen die misschien weinig voor het klimaat doen. Bid voor hoop, moed, doorzettingsvermogen en liefde. Dan zal God je helpen en zegenen." De hoop van deze mevrouw is de hoop van een spinnekop (Job 8:14), en die hoop zal vergaan. Het zijn allemaal 'bekeerde' mensen die zo praten met hun Tearfund gebedskalender. Het zijn niet anders dan blasfemische gebeden waarvan de HEERE zegt: doe dit getier van voor mijn oren weg! Het gebed van de goddeloze is de HEERE een gruwel. Bidden voor het klimaat. Waar haalt deze mevrouw het vandaan? Het gebed van de tollenaar is deze mevrouw geheel vreemd. Ze is nog nooit gestorven aan zichzelf, want de oude mens met de 'doe dit en laat dat na'-regel is springlevend. Als je de Tearfund kalender gebruikt als rozenkrans (gebedssnoer) dan zal God je helpen en zegenen zegt ze. God spant ze voor haar klimaatreligie-kar. Dat krijgt allemaal een podium in het RD. Het toont aan dat het hele RD een blasfemische krant is. Helaas is dat bij kerkelijk reformatorisch Nederland aan dovemansoren gericht.

M.G. van der Hoeven

29 mei 2023