Websites over klimaatverandering en klimaatbeleid als tegenhanger van de leugens verspreidende Main Stream Media (MSM)

Hieronder treft u een overzicht aan van websites over klimaatverandering en klimaatbeleid die objectief en onafhankeling artikelen publiceren die ingaan tegen de door de Verenigde Naties georchestreerde klimaathysterie en haar puppets (de nationale politiek, zoals de Nederlandse) ingaan. De Main Stream Media (MSM) berichten hier niet tot nauwelijks over, en in de politiek zijn alleen de FvD en PVV die de klimaathysterie bestrijden.
Er is geen klimaatcrisis: https://clintel.org en https://clintel.org/the-netherlands/ De Main Stream Media (MSM), waaronder ook het RD valt, hollen massaal achter de klimaathysterie aan. Een uitzondering is op dit thema nog de Telegraaf. Het CO2 sprookje met de thermostaatknop die in Parijs is bedacht wordt massaal omarmd. Ze denken allemaal, onder het mom van verantwoordelijkheid nemen, dat we hiermee de temperatuur op aarde kunnen gaan regelen (ofwel in dit geval begrenzen). Als je het omdraait dan denken ze bij afkoeling van de aarde de temperatuur te kunnen doen oplopen door juist meer CO2 uit te stoten. Als je dan echter geen CO2 meer hebt wat doe je dan zou ik ze willen vragen? Ze redeneren allemaal maar één kant op. Hieruit blijkt al de absurditeit van het CO2 mechanisme, die bedacht is door o.a. Al Gore, het IPCC van de VN en zogenaamd 97% van de wetenschappers (wat een pertinente leugen is). Voorheen noemden ze het global warming, maar nu climate change.

Al_Gore_ice_lies

Lees ook eens het volgende Engelstalige artikel 'historical data destroys the global warming myth' (klik hier).

US-highest-stemps-state (40K)

En de politiek (behalve FvD en PVV) en de MSM hollen hierachter aan. De noordzee wordt vol gezet met windmolens terwijl klimaathysterici tegelijkertijd waarschuwen voor zeespiegelstijging en scenario's van stijging met 7 meter (al het ijs op Groenland in zee) en 70 meter (al het ijs van Antartica in zee). Denk bijvoorbeeld aan de bekende heer Timmermans die gebombardeerd is tot klimaatpaus van de EU. Ook de ijsberen doen het goed in de klimaathysterie. Die zouden in grote problemen zijn geraakt. Niets is minder waar. De populatie is nog nooit zo groot geweest. We hoeven dus niet te ijsberen over de ijsberen. Zoek naar 'Susan Crockford' op genoemde websites. Bij de websites kunt u informatie vinden die er werkeljk toe doet (al betekent dit niet dat automatisch dat alles onze instemming heeft). Wel kan in dit opzicht gezegd worden hetgeen staat opgetekent in Lukas 16:8: "En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht."

Ijsberen

Hier komen de websites (heeft u er nog eentje, laat het even weten, dan vullen we de lijst aan):

Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. CLINTEL is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Zie hieronder een video (Engelstalig) van Guus Berkhout waarin hij toelicht waarom er geen klimaatcrisis is:

Website: https://clintel.nl

Marcel Crok (1971) studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. In 1997 werd hij freelance wetenschapsjournalist na een stage bij het Chemisch Weekblad (tegenwoordig C2W). In 2001 werd hij redacteur bij Technologietijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 bij maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT). In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (Engelse versie). Dit verhaal maakte veel reacties los en sindsdien volgt hij het klimaatdebat op de voet. Later dat jaar leverde het hockeystickverhaal hem de eerste Glazen Griffioen op, een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschapsjournalisten.
Website:
https://www.destaatvanhet-klimaat.nl

Climategate.nl is een initiatief van Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist en Hajo Smit, milieudeskundige, meteoroloog, journalist en voormalig klimaatonderzoeker en Rypke Zeilmaker, natuur- en wetenschapsjournalist. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt of gehackt van de Climate Research Unit in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat dé aangever is van het IPCC. De e-mails wekken de indruk dat een wereldwijd “Team” van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd heeft, sceptici uit de wetenschappelijke literatuur weerde en hun metingen en softwareprogramma’s niet wenste te delen met sceptici in weerwil van de verstrekkende Britse Freedom of Information Act. De affaire zorgt met name in de Angelsaksische media voor grote commotie en gooit daar olie op het vuur van een al langer slepende diepgravende wetenschappelijke en politieke controverse (debat). Nederland is wat dieper weggezonken in het moeras van kritiekloze groengelovigheid (help dit woord de Van Dale in!). Het risico bestaat dat onze media en onze politici de zaak snel met de mantel der liefde bedekken.
Website:
https://www.climategate.nl

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting. In het belang van onze vrijheid, onze democratie en onze portemonnee houdt de Groene Rekenkamer de overheid, de wetenschap en ook de media regelmatig een spiegel voor. Een spiegel in de vorm van degelijke studies en rapporten op beleidsterreinen met een grote natuurwetenschappelijke component. Studies en rapporten die op basis van onafhankelijke eigen toetsing van wetenschappelijke en technische bronnen narekenen of overheidsgeld wel wordt uitgegeven aan zinnige maatregelen die de vooraf geformuleerde doelen dichterbij brengen.
Website:
https://groene-rekenkamer.nl

Op deze site (klimaatgek) wordt getracht uit te zoeken wat de feiten zijn waarop de rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zijn gebaseerd en wordt op zoek gegaan naar wetenschappers die daar vraagtekens bij zetten. Geen randfiguren, maar wetenschappers met een prima staat van dienst. De klimaatwetenschap staat nog in de kinderschoenen. Iedereen die beweert dat hij zeker weet dat het wereldklimaat over 50 jaar zus of zo zal zijn, is een jokkebrok. De twijfels over de oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen zijn er, en zo hoort het ook in de wetenschap. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of je aan een twijfelachtige hypothese (toename CO2 veroorzaakt flinke opwarming) verregaande beleidsmatige conclusies moet verbinden, zoals dat nu gebeurt. Die politieke vraag wordt veel te weinig gesteld.
Website:
https://klimaatgek.nl

Klimaatfeiten.nl maakt feitelijke kennis over klimaat en energie toegankelijk voor studenten en scholieren en daarnaast voor journalisten, politici, ambtenaren en ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp. We baseren ons op wetenschappelijke bronnen (peer reviewed), die vaak wel in de technische rapporten van het IPCC zijn opgenomen, maar die op dit moment weinig aandacht krijgen.
Website:
https://www.klimaatfeiten.nl/

European Climate Realist Network. This ECRN site is the platform where the European Climate Realist organisations present themselves and communicate with each other. Climate Realists think that only a very small part of climate is really understood, and that there is no scientific reason to expect a dangerous impact of human CO2 emissions.
Website:
https://ecr.network/

Nieuwsbrieven over klimaathysterie op de website van Franklin ter Horst.
Website:
https://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

KLA.TV met thema's over klimaat, vaccinatie, 5G enz... Kijk ook eens de video over de gletsjerleugen: https://www.kla.tv/Klimaat/14661
Website:
https://www.kla.tv/Klimaat

Enkele buitenlandse websites:
Website:
https://electroverse.net/category/articles/
Website:
https://www.ncdc.noaa.gov/extremes/scec/records

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"