Knutselen aan het menselijk leven

In aanvulling op het artikel over satanische politiek, hierbij enkele video's over het knutselen aan het menselijk leven wat nu al plaats vindt. De eerste gaat over het Amsterdam UMC waarbij ze gebruik maken van rest-embryo's na een IVF-behandeling, zoals de onderzoeker het benoemd. Hij wil ook embryo's (menselijk leven) kunnen kweken en vindt dat de huidige wet niet ver genoeg gaat. De tweede video gaat kort in op genetisch onderzoek bij embryo's. De derde video is van vier jaar geleden en door de NOS uitgezonden, en gaat in op techniek die het genetisch materiaal kan wijzigen met knippen en plakken. Een Chinese wetenschapper heeft dit zelfs toegepast als eerst (zegt men), want ik ben ervan overtuigd dat de officiŽle berichtgeving die naar buiten komt maar een topje van de ijsberg is. Wetenschappers willen zich niet laten beperken door wetgeving.

Men spreekt tegenwoordig over allerlei stadia in de ontwikkeling van bevruchte eicel tot embryo tot foetes tot baby, alsof er grenzen zijn vanaf wanneer het menselijk leven beschermwaardig is. Bij abortus hanteert men een grens van 22 weken, dus dan stelt men eigenlijk dat je daarvoor met het menselijk leven kunt doen wat je wilt. De discussie over embryo's is dan eigenlijk een schijndiscussie. Wat gebeurt er namelijk met al die in de abortusklinieken (moordspelonken)gedode kinderen in de moederschoot? Dat kan verbranding zijn, handel in organen van geaborteerde kinderen of onderzoek en ontwikkeling van medicijnen en vaccins (denk aan eerdere artikelen over o.a. dr. Stanley Plotkin).

Wat zegt David in Psalm 139:16? "Uw ogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was". Of in Job 10:10 waar staat geschreven: "Hebt Gij mij niet als melk gegoten, en mij als een kaas doen runnen?" Er past verwondering over Gods voorzienigheid, schepping en onderhouding, en bovenal over de herschepping in Christus. Het doden van menselijk leven, hoe pril ook, gaat tegen Gods Woord in en roept het ongenoegen Gods op. Dat lezen we in 2 Kronieken 33:6 aangaande de daden van Manasse: "En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars; hij deed zeer veel kwaad in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken."

M.G. van der Hoeven

28 februari 2023