RD-artikel houdt Rutgers Stichting de handen boven het hoofd

In het Refo Dagblad van vrijdag 24 maart jl. stond een artikel van Hanneke Klein-den Hertog over de ophef rond de week van de lentekriebels.

In de openingsalinea staat dat kinderen al jong hun lichaam ontdekken en dat dit vraagt om relationele en seksuele vorming. Daarover zijn het seculiere Rutgers en het reformatorische Driestar educatief het roerend eens. Welaan, roerend eens zelfs. Het is totale flauwelkul om kinderen in het onderwijs te confronteren met seksuele vorming. Het woord 'vorming' is ook nog eens wat anders dan voorlichting. Bij vorming wordt doelbewust een ideologie tussen de oren gepompt bij de kinderen. Dat is vandaag de dag de woke-ideologie en de vrije seksuele moraal. Laat de kinderen op de basisschool vooral kind zijn en val ze niet lastig met seksuele vorming. Dat Driestar en de Rutgers Stichting het over seksuele vorming op de basisschool eens zijn is al erg genoeg. Rutgers adviseert zelfs de scholen die meedoen aan de Week van de Lentekriebels om in iedere groep minimaal één les per dag aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit, zo valt te lezen in het artikel. Ze zijn compleet gestoord bij de Rutgers Stichting. Datzelfde geldt ook voor de overheid, want die heeft seksuele vorming verplicht gesteld. Volgens de overheid dienen de kinderen in deze lessen te leren respect te hebben voor seksuele verschillen en voorkeuren. De hele goddeloze lgbtqia+ ideologie dient dan tussen de oren van de kinderen te worden gepompd.

Dan lezen we de volgende alinea in het RD-artikel: Gedeeltelijk lijkt de consternatie veroorzaakt door berichten op sociale media die niet op waarheid berusten. Zo gaat er een screenshot rond van een bladzijde uit een prentenboekje waarop expliciet staat afgebeeld hoe iemand een seksuele handeling verricht. Het plaatje wordt op Twitter geassocieerd met de Week van de Lentekriebels. Het gaat hier echter om nepnieuws, reageert Luc Lauwers, programmamanager seksuele vorming bij Rutgers. "Dit boekje is niet van Rutgers en ook nooit in ons bezit geweest. We hebben het ook nergens onder de aandacht gebracht, zeker niet tijdens deze week. Gelukkig zijn we er inmiddels achter om wat voor boekje het gaat: het is in 2011 uitgegeven, maar wordt inmiddels nergens meer verkocht." Mevrouw Hanneke Klein-den Hertog neemt dit gewoon over zonder zelf onderzoek te doen. Het boekje waar het om gaat is van wijlen Channah Zwiep en heet 'Wat is seks? Vragen van jonge kinderen over lichamelijkheid en seksualiteit'. In de brochure uit 2019 over seksuele opvoeding van kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar (ja, u leest het goed) wordt het betreffende goddeloze boekje van Channah Zwiep gewoon aanbevolen als leesvoer. Het is onvoorstelbaar wat ze allemaal produceren bij de Rutgers Stichting en wat allemaal in de webshop wordt gedumpt. Daar krijgen ze gewoon tientallen miljoenen euro's subsidie voor per jaar. Dit jaar zelfs 26 miljoen euro! Ze hebben 120 medewerkers in Nederland en Indonesië, dus meer dan 200.000 euro per medewerker wordt eraan gespendeerd.

Sjoerd van den Berg en Annelies Kraaiveld van Driestar educatief zijn beiden betrokken bij de relationele en seksuele vorming op de basisschool. Ze stellen: Seksuele voorlichting is al vroeg van belang, stellen beiden. Ook kleuters zijn al bezig met het ontdekken van hun lichaam, vertelt Kraaiveld, die is opgeleid als pedagoog. Daarom is het volgens haar belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd iets van seksuele vorming mee te geven. "Zaken die aan bod kunnen komen zijn de verschillen tussen het lichaam van een jongen en een meisje, het feit dat niet iedereen zomaar aan je mag zitten en de vraag wanneer het raar is om je kleren uit te doen en wanneer niet."
Dit is dan het uitgangspunt van de Driestar. Krijgen de dieren in de dierentuin ook seksuele vorming? Die weten ook hoe ze zich moeten voortplanten. En bij de mensen? De Heere God heeft het zo geschapen dat een mens zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, zoals de apostel Paulus zegt in Efeze 5:31. Dan wordt vooral gesproken over het geestelijk huwelijk tussen Christus en Zijn bruid. Echter ook in het natuurlijke bestaan zullen man en vrouw tot één vlees zijn. Dat hoeft verder niet onderwezen te worden middels lessen over seksualiteit op school. We slaan door op allerlei gebied en ook op dit gebied, om kinderen hiermee te confronteren.

Steeds meer wordt de opvoeding van kinderen overgelaten aan de scholen. De ouders zijn verantwoordelijk om de kinderen op te voeden en dit niet uit te besteden aan derden. Wel dient de school onderwijs te geven wat gegrond is op Gods Woord. Dat is vandaag de dag ook al een probleem want bijna elke leraar of lerares voor de klas vertelt wat anders op godsdienstig vlak en dat zorgt al voor verwarring genoeg. Ook al baseert de school zich op de Bijbel en de drie formulieren van enigheid. De overheid dient zich verder helemaal niet te bemoeien met de opvoeding van de kinderen, en al zeker niet met seksuele vorming die niet anders is als indoctrinatie met het libertijnse gedachtegoed. De scholen, en zeker de christelijke scholen, dienen zich hiervan te distantiëren. De overheid dient, als dienaresse Gods, al die perversiteit tegen te gaan en te bestraffen, in plaats van die te subsidiëren. Helaas zijn we daar mijlenver van verwijderd. Er moet echt een wonder van Godswege plaatsvinden wil de overheid zich weer laten gezeggen door Gods Woord. Dat geldt ook voor het RD en de achterban in kerkelijk Nederland. Bij het RD blijven ze op zijn best maar halve waarheden rondslingeren en dat is nog altijd de hele leugen. Zaken die simpel met een eenvoudige muisklik zijn te achterhalen is kennelijk al teveel gevraagd.

M.G. van der Hoeven

27 maart 2023