Lockdown lunacy - lockdown waanzin

Op de website van Childrens Health Defence staat een interessant artikel van de hand van J.B. Handley met als titel 'Lockdown lunacy' wat gaat over de lockdown waanzin (klik hier). De inleiding van het artikel luidt als volgt: "Voor iedereen die bereid is om te onderzoeken zijn er zoveel feiten die het ware verhaal vertellen, en het verloopt ongeveer als volgt: Met de kennis van wat we vandaag weten over COVID-19's infectie sterftecijfer (Infection Fatality Rate), asymmetrische impact door leeftijd en medische toestand, niet-overdraagbaarheid door asymptomatische mensen en in buitencondities, bijna-nul dodelijkheid voor kinderen, en het basisbegrip van virussen door Farr's wet, was de lockdown van de maatschappij een erg stomme beleidsbeslissing die zo verwoestend was voor de maatschappij dat historici het kunnen beoordelen als de allerergste beslissing die ooit is genomen.

Erger nog, aangezien deze duidelijke feiten beschikbaar zijn geworden, hebben vele beleidsvormers hun posities niet heroverwogen, ondanks het feit dat elk uur onder elke stadium van lockdown een domino-effect heeft van maatschappelijke verwoesting. Ondertussen zijn de media - met enkele opmerkelijke uitzonderingen - vreemd genoeg stil over al het goede nieuws. Gelukkig is een onverwachte groep helden in het politieke landschap - veel van hen artsen en wetenschappers - naar voren gekomen om de waarheid te vertellen, ondanks de extreme kritiek en censuur van een boze menigte die wanhopig doorgaat met het voeren van een denkbeeldige oorlog. Mijn doel is om bekende feiten aan te pakken. U, de lezer, kunt beslissen of al deze feiten, wanneer u ze samenvoegt, overeenkomen met het bovenstaande verhaal", aldus Handley.

Lockdown_image

Hieronder de zestien feiten die de waanzin van de lockdown aantonen:

Fact #1: The Infection Fatality Rate for COVID-19 is somewhere between 0.07-0.20%, in line with seasonal flu - De dodelijkheid van het aantal mensen die geinfecteerd zijn met COVID-19 is ongeveer tussen de 0.07-0.20%, wat in lijn is met een seizoensgriep.

Fact #2: The risk of dying from COVID-19 is much higher than the average IFR for older people and those with co-morbidities, and much lower than the average IFR for younger healthy people, and nearing zero for children - Het risico om te sterven aan COVID-19 is veel hoger dan het gemiddelde infectie sterftecijfer bij oudere mensen en bij degenen met onderliggende ziekten, en veel lager dan het gemiddelde infectie sterftecijfer voor jongere gezonde mensen, en bijna nul voor kinderen.

Fact #3: People infected with COVID-19 who are asymptomatic (which is most people) do NOT spread COVID-19 - Mensen die geinfecteerd zijn met COVID-10 en die asymptomatisch zijn (geen symptomen vertonen zoals bij de meeste mensen) verpreiden het COVID-19 virus NIET. Dat beweert zelfs nu ook de Wereld Gezondheids Organisatie WHO (klik hier). Gaat onze overheid hier nu rekening mee houden?

Fact #4: Emerging science shows no spread of COVID-19 in the community (shopping, restaurants, barbers, etc.) - Nieuw onderzoek toont aan dat er geen verspreiding is van COVID-19 in de maatschappij (winkelen, restaurants, kappers enz...)

Fact #5: Published science shows COVID-19 is NOT spread outdoors - Gepubliceerde wetenschappelijke documenten tonen aan dat COVID-19 NIET buitenshuis verspreid wordt.

Fact #6: Science shows masks are ineffective to halt the spread of COVID-19, and The WHO recommends they should only be worn by healthy people if treating or living with someone with a COVID-19 infection - Onderzoek toont aan dat mondkapjes ineffectief zijn om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, en de WHO beveelt aan dat ze alleen gedragen worden door mensen die mensen met een COVID-19 infectie behandelen (zorgpersoneel) of als ze samenleven met iemand die een COVID-19 infectie heeft.

Fact #7: Thereís no science to support the magic of a six-foot barrier - De magische 1,5 meter afstand heeft geen wetenschappelijke grond.

Fact #8:The idea of locking down an entire society had never been done and has no supportable science, only theoretical modeling - Het idee om een hele maatschappij in een lockdown te zetten had nooit moeten worden uitgevoer en heeft geen wetenschappelijke onderbouwing, en is alleen op theoretische modellen gebaseerd.

Fact #9: The epidemic models of COVID-19 have been disastrously wrong, and both the people and the practice of modeling has a terrible history - De epidemiemodellen van COVID-19 zijn rampzalig verkeerd, en zowel de mensen als de prakijk van modellering heeft een verschrikkelijke geschiedenis (eerdere verkeerde voorspellingen bij epidemieŽn).

Fact #10: The data shows that lockdowns have NOT had an impact on the course of the disease - Data toont aan dat lockdowns GEEN impact op het verloop van de ziekte hebben gehad (vergelijk hierbij Zweden waar ze geen lockdown hebben gehad met Nederland, dan is te consteren dat het in Nederland niet beter is gegaan dan in Zweden).

Fact #11: Florida locked down late, opened early, and is doing fine, despite predictions of doom - Florida in de VS gingen later in een lockdown en starten eerder op, en ze doen het goed, ondanks voorspellingen van doemscenario's.

Fact #12: New Yorkís above average death rate appears to be driven by a fatal policy error combined with aggressive intubations - New York's boven gemiddelde sterftecijfer lijkt te zijn veroorzaakt door fatale beleidsfouten gecombineerd met het heftige beademingsslangen in de luchtpijp van mensen.

Fact #13: Public health officials and disease epidemiologists do NOT consider the other negative societal consequences of lockdowns - Publieke gezondheids officials en epidemiologen houden GEEN rekening met de negatieve maatschappelijke gevolgen van lockdowns.

Fact #14: There is a predictive model for the viral arc of COVID-19, itís called Farrís Law, and it was discovered over 100 years ago - Er is een voorspellend model voor de virale boog van COVID-19, het heet de Wet van Farr, en het werd meer dan 100 jaar geleden ontdekt.

Fact #15: The lockdowns will cause more death and destruction than COVID-19 ever did - De lockdowns veroorzaken meer doden en vernieling dan COVID-19 ooit zou doen.

Fact #16: All these phased re-openings are utter nonsense with no science to support them, but they will all be declared a success - Alle maatregelen om gefaseerd uit de lockdown te komen zijn volslagen onzin zonder wetenschappelijke onderbouwing, maar ze zullen allemaal tot een succes worden verklaard. (De overheid met Mark Rutte voorop zal altijd zeggen dat we het virus de baas zijn geworden door de maatregelen die genomen zijn. Ze zullen nooit toegeven dat het niet zo is, terwijl de feiten hen om de oren vliegen dat het anders is).

Over de auteur: J.B. Handley is de best verkochte auteur van 'How to End the Autism Epidemic'. Hij studeerde cum laude af aan de Stanford University, en is momenteel werkzaam als managing partner van een private investeringsfirma. Hij is te bereiken via jbhandleyblog@gmail.com.

M.G. van der Hoeven

9 juni 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"