Het Lock Step scenario uit het rapport van de Rockefeller Foundation

Binnen de Nederlandse politiek is de FvD de enige partij die the Great Reset van het World Economic Forum van Klaus Schwab aankaart in de Tweede Kamer. Een andere term is Build Back Better. Klaus Schwab is fervent aanhanger van het transhumanisme om mens en techniek te laten samensmelten. Een andere NGO (Niet-gouvernementele organisatie) is the Rockefeller Foundation. Deze foundation heeft in 2010 een rapport gemaakt waarin een scenario wordt beschreven wat bijna ťťn op ťťn van toepassing is op de maatregelen die genomen zijn door de WHO en de regeringen bij de Covid-19 p(l)andemie. China wordt in dit rapport als positief voorbeeld genoemd.

Het lockstep scenario hoofdstuk heeft als titel: "Een wereld van strakkere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en groeiende tegenwerking van burgers". De strakkere top-down overheidscontrole is zichtbaar geworden sinds 2020 waarbij de WHO de regeringen wereldwijd instrueert en bevelen oplegd. De regeringen voeren die als marionetten uit, waarbij steeds meer controle op de burgers komt, zoals ook in China. De huidige baas van de WHO, Tedros, is ook goede maatjes met China, al vanuit zijn verleden als corrupte minister in EthopiŽ. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie is ervan beschuldigd drie cholera-epidemieŽn in EthiopiŽ in de doofpot te hebben gestopt toen hij minister van volksgezondheid was. De hele WHO inclusief de VN zijn corrupte geldverslindende organisaties, die beter vandaag dan morgen opgedoekt moeten worden.

Thierry Baudet (FvD) over het Lock Step scenario wat in 2010 is beschreven door de Rockefeller Foundation (een NGO) waarin wat nu gebeurt exact beschreven staat. Tijdens het betoog citeert hij uit het rapport Scenarios for the Future of Technology and International Development van de Rockefeller Foundation, met name blz. 18 en 19:

Niemand in de Tweede Kamer schijnt het te deren, ook de SGP niet, want niemand stelt hem er een vraag over. Het kan ook niet, want het is de keiharde waarheid over het gebeuren wat er plaats vindt. Thierry Baudet heeft meer kennis van zaken dan de hele Tweede Kamer en vak K bij elkaar. Hij zet ook al die zogenaamd christelijke partijen als CDA, CU en SGP volledig in hun hemd, omdat zij nog niet eens een mandarijn van een sinaasappel kunnen onderscheiden. Ook de PVV wordt in zijn hemd gezet wat betreft het inzicht in wat er werkelijk aan de hand is. De SGP zou de geesten moeten beproeven of ze uit God zijn, maar ze laten het na omdat ze de Geest Gods missen. Ook hier geldt wederom dat de kinderen dezer wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts (kerkmensen) in hun geslacht (Lukas 16:8).

Tevens vermeldenswaardig is het optreden van Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD) in discussie met prof. dr. Bart-Jan Kullberg (voorzitter van de Gezondheidsraad). Van Meijeren legt Kullberg het vuur aan de schenen, die alleen maar ontwijkende antwoorden geeft op vragen van Van Meijeren over de risico's van gentherapie voor jongeren. Het is een BERG flauweKULL wat die voorzitter van de Gezondheidsraad ten toon spreid.

Steeds meer komt openbaar dat het hele coronagebeuren een vooropgezet plan is. Het is notabene geoefend tijdens Event-201, eind 2019, met ook als uitgangspunt het coronavirus. De koppeling wordt tevens gemaakt met de gecreŽerde klimaatcrisis. Het klimaat is geen probleem maar een feit. Daar verandert een mens niets aan. Die hele CO2-uitstoot gekoppeld aan de opwarming van de aarde is een globalistisch verzinsel van Al Gore (oud vice-president VS), het klimaatpanel van de VN (IPCC) en andere NGO's. Ook in Nederland is bijna iedereen betoverd met dit klimaatvirus. Het heeft alles te maken met het feit dat de vreze Gods geweken is onder land en volk, kerk en staat. Men heeft niet meer dan de natuurlijke gezondheid (dat is een afgod die aanbeden wordt) en daar moet alles voor wijken.

M.G. van der Hoeven

5 juni 2021