Commissievergadering over medische ethiek - SGP versus FvD

Op 2 juni 2022 was er een commissievergadering in de Tweede Kamer over medische ethiek. We pakken er twee onderdelen uit, namelijk de bijdragen van Kees van der Staaij (SGP) en van Pepijn van Houwelingen (FvD) en vergelijken die met elkaar.

Als eerste mocht Kees van der Staaij (SGP) zijn bijdrage leveren. Hij besprak enkele thema's zoals de embryowet, levensbeŽindiging van kinderen tussen 1 en 12 jaar, palliatieve zorg, enz... Hij stelde vooral procedurele vragen en hoe de minister bijvoorbeeld aankijkt tegen de embryowet? Bij de levensbeŽindiging van kinderen pleitte hij zelfs voor een volwaardige wet inplaats van een ministeriŽle regeling. Waarom Łberhaupt een wet? Er moet helemaal geen wet komen om levensbeŽindiging van kinderen mogelijk te maken.

Iets later kwam Pepijn van Houwelingen (FvD) aan het woord. Hij refereerde aan het debat over het vervallen van de bedenktijd bij abortus, en gaf aan daar een wrange nasmaak aan overgehouden te hebben. Hij verwees naar de moderne levensvisie die leidraad is bij ethische thema's. Het maximaliseren van geluk en het minimaliseren van leed. Over de embryowet was hij helder en gaf aan dat het niet anders is dan het kweken van menselijk leven, hiermee medische experimenten doen, en vervolgens het menselijk leven weggooien. Hij noemde dit inhumaan en zelfs diabolisch (ofwel duivels). Het is een aanval op de mens zelf. Later verweet hij de voorstanders dat ze geen enkele waarde hechten aan de mens in wording. Hij vond het fout en griezelig.

De uitspraken van Van Houwelingen vielen natuurlijk niet in goede aarde bij Jan Paternotte (D66). Wat ook opvalt is dat FvD veel stelliger is dan de SGP. De SGP-er houdt het allemaal heel braaf zonder iemand voor zijn hoofd te stoten. Dat kan echter niet als het om medische ethiek gaat. De FvD-er doet een Bijbelse uitspraak dat het kweken van menselijk leven (men noemt dat een embryo), en hier vervolgens gebruik van maken voor allerlei medische doeleinden, duivels is. Je zou dit eerder uit de mond van Kees van der Staaij verwachten. Wederom een voorbeeld dat de SGP politiek correct wil handelen ten koste van het Bijbels getuigenis. Ook met andere onderwerpen, zoals met de islamitische immigratie, zien we dat andere partijen als FvD en PVV de kastanjes uit het vuur halen en dat de SGP zich er liever niet aan brandt.

De SGP-er pakt de regering en partijen die een hedonistische medische ethiek erop nahouden met fluwelen handschoenen aan, waarbij de SGP-er met meel in de mond spreekt. De FvD-er neemt echter geen blad voor de mond en benoemd de zaken zoals ze zijn (ook al ontbreekt helaas een verwijzing naar de Schepper van hemel en aarde en Zijn getuigenis in de Heilige Schrift).

Het hele debat kunt u hieronder bekijken:

M.G. van der Hoeven

6 juni 2022