Ds. G. de Fijter (PKN) leidt een nationale synodale homobeweging

In het RD van 19 september 2016 reageerde de voorzitter van de nationale synode, ds. G. de Fijter (PKN) op het artikel van ds. W. van Vlastuin (HHK). (klik hier voor RD artikel)

Hieronder treft u de tekst aan van zijn artikel:

Prof. Van Vlastuin suggereert ten onrechte dat kernnoties van het christelijk geloof uit de credo­tekst van de nationale synode zijn verdwenen, reageert ds. G. de Fijter.

Het is met grote tegenzin dat ik reageer op het artikel van prof. dr. W. Van Vlastuin (RD 6-9). Het zijn namelijk juist deze discussies waarbij het in het verleden vaak fout ging in de kerk. Het leidt nergens toe.

Maar als er onwaarheden worden gezegd, wil ik die wel weerspreken. Van Vlastuin schrijft dat het bij de nationale synode om „een bleke Christus” gaat. Hij somt op dat „de kernnoties van het orthodoxe katholieke geloof in Christus” in de credotekst zij verdwenen. Verder doet hij alsof die credotekst een nieuwe geloofsbelijdenis is. Dit alles is niet waar.

De geloofsbelijdenis van Nicea is voor de stuurgroep het centrale belijden van de kerk der eeuwen. De credotekst die de stuurgroepleden (drs. I. A. Kole, prof. dr. H. G. L. Peels, ds. S. Freytag, prof. dr. B. Kamphuis, ds. P. Sleebos, prof. dr. E. P. Meijering, dr. J. M. van ’t Kruis en ds. G. de Fijter, ) opstelden, is een getuigenis over de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het hogepriesterlijke gebed van de Heere Jezus Christus om eenheid (Joh. 17) was onze leidraad. Om duidelijkheid te verschaffen, vindt u bijgevoegd een integrale weergave van de credotekst.

Ten slotte, de opmerkingen van Van Vlastuin dat ik me heb „ingezet voor de ondermijning van orthodox belijden” bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland zijn zo ver van de waarheid vandaan dat ik er niet op in wil gaan.

De auteur is voorzitter van de nationale synode.

COMMENTAAR
Met betrekking tot hetgeen ds. G. de Fijter (PKN) stelt kunnen we kort zijn. Hij stelt dat de credotekst van de nationale synode wel degelijk de kernnotities van het orthodoxe katholieke geloof bevatten. Hij verwijst naar de geloofsbelijdenis van Nicea. Als we kijken naar de leden van de stuurgroep en de adviesraad van deze nationale synode dan vallen enkele namen toch wel bijzonder op. Wat dacht u van prof. dr. E.P. Meijering? Hij is een remonstrant. Wat dacht u van ds. P. Sleebos? Hij is voorganger in de Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten. Wat dacht u van ds. T. Mikkers? Hij is een voorganger van de Remonstrantse Broederschap. Verder zitten er enkele dames uit de Gereformeerde Gemeenten in de raad van advies. Ds. G. de Fijter en enkele anderen zijn lid van de PKN. U zoekt verder maar op internet wie er allemaal deel uitmaken van de stuurgroep en de adviesraad. Weet u wat ds. Bogerman, destijds de voorzitter van de Nationale Synode te Dordrecht (1618-1619) met deze stuurgroep en adviesraad had gedaan? Hij had ze de Synode uitgebulderd!

Ds. De Fijter wil niet ingaan op de beschuldiging dat hij zich ingezet heeft voor de ondermijning van het orthodoxe belijden. Die beschuldiging is geheel terecht. Hij heeft als GB-lid willens en wetens voor de fusie gestemd, samen met een andere GB-collega. Het orthodoxe belijden wat nog de grondslag was van de Ned. Herv. Kerk heeft hij willens en wetens de das omgedaan door voor een instituut te stemmen met een grondslag die met Pilatus uitroept: "Wat is waarheid?", en die ook nog eens een sodomitische grondslag heeft met de wettige mogelijkheid om homorelaties in te zegenen. Die De Fijter is zo blind als een mol en heeft geen verstand van God en goddelijke zaken. Dat geldt overigens voor heel die nationale synode en iedereen die erin mee participeert.

Het is onmogelijk voor Gods ware volk om in dit soort bonte gezelschappen, die de leer van Christus geweld aandoen, te participeren. De theoloog ds. T. Mikkers zwaaide sinds 2008 de scepter binnen het kleine en vrijzinnige kerkgenootschap (Remonstrantse Broederschap), dat vooral naamsbekendheid verwierf door een spraakmakende reclamecampagne 'Mijn God trouwt ook homo's' op NS-stations vorig jaar. Die Mikkers heeft een eigen god gecreëerd met zijn homocampagne en dat participeert in de nationale synode. Het is één grote homobeweging met kerkverbanden en bewegingen die homoseksualiteit gekerstend hebben. God zal lachen in uw verderf (Spreuken 1:26) indien u zich niet bekeerd, leden van de nationale synode!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"