Senator Biden in 1997 over uitbreiding NAVO en verwachte reactie Russen

De huidige president van de VS, Joe Biden, gaf in een toespraak voor de Atlantische Raad in 1997 toe dat uitbreiding van de NAVO naar het oosten in de Baltische staten een "heftige en vijandige reactie" van Rusland zou veroorzaken. Lees verder de Nederlandse vertaling van het artikel over de toespraak:

De huidige Amerikaanse president Joe Biden gaf in 1997 in een toespraak voor de Atlantische Raad toe dat uitbreiding van de NAVO naar het oosten in de Baltische staten "de grootste opschudding" zou veroorzaken, die "de balans zou kunnen doen doorslaan" en zou kunnen resulteren in een "heftige en vijandige reactie" van Rusland.

De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen zijn in 2004 inderdaad lid geworden van de NAVO. Estland en Letland grenzen direct aan Rusland, en houden regelmatig militaire oefeningen met westerse troepen op slechts 100 kilometer van de grens.

De opmerkingen van Biden in 1997 waren een duidelijke bekentenis dat Washington wist dat zijn beleid om de door de VS geleide militaire alliantie tot aan de grenzen van Rusland op te drijven, Rusland zou kunnen dwingen met geweld te reageren, zoals Moskou deed door Oekra´ne binnen te vallen in februari 2022.

Biden maakte deze opmerkingen op 18 juni 1997 tijdens een bijeenkomst van de Atlantic Council, de feitelijke denktank van de NAVO, en een van de machtigste organisaties in Washington.

Biden_in_1997_als_senator_over_uitbreiding_NAVO

Ten tijde van de bijeenkomst waren de Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen actief op zoek naar toetreding tot de NAVO. (Later, in 1999, gebeurde dat ook.) Als toenmalig senator van Delaware prees Biden enthousiast de NAVO en bekritiseerde hij collega-wetgevers die tegen de uitbreiding waren. Biden riep op om de militaire alliantie verder uit te breiden naar Oost-Europa. Maar hij gaf toe dat deze uitbreiding een "vijandige reactie" van Moskou zou kunnen uitlokken.

"Ik denk dat de grootste consternatie op korte termijn zou ontstaan bij de toelating van de Baltische staten - wat niets te maken heeft met de verdienste en de bereidheid van de landen die toetreden - in termen van NAVO-Russische, VS-Russische betrekkingen," zei Biden.

"En als er ooit iets was dat de balans zou doen doorslaan, mocht die doorslaan, in de zin van een krachtige en vijandige reactie, ik bedoel niet militair, in Rusland, dan zou het dat zijn," voegde hij eraan toe.

Toen Biden deze opmerkingen maakte, was hij het vooraanstaande lid, of de hoogste Democraat, van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat. Biden werd op het evenement ge´ntroduceerd door James Woolsey, een voormalig CIA-directeur die op dat moment aan het hoofd stond van de Atlantische Raad. Woolsey prees Biden als "een van de meest vooraanstaande en belangrijkste senatoren... zowel op het gebied van de rechterlijke macht als op het gebied van het buitenlands beleid." Deze opmerkingen uit 1997 zijn zeker niet de enige keer dat een topambtenaar van de Amerikaanse regering toegaf dat uitbreiding van de NAVO Rusland tot een reactie zou kunnen dwingen. Toen de Senaat in 1998 de uitbreiding van de NAVO goedkeurde, werd deze veroordeeld door niemand minder dan George Kennan, de belangrijkste koude strijder en architect van het Amerikaanse beleid om de Sovjet-Unie in toom te houden. Kennan waarschuwde in vooruitziende woorden, gepubliceerd door de New York Times:

Ik denk dat dit het begin is van een nieuwe koude oorlog. Ik denk dat de Russen geleidelijk heel negatief zullen reageren en het zal hun beleid be´nvloeden. Ik denk dat het een tragische vergissing is. Er was geen enkele reden voor. Niemand bedreigde een ander. Door deze uitbreiding zouden de Founding Fathers van dit land zich omdraaien in hun graf. We hebben getekend om een hele reeks landen te beschermen, terwijl we noch de middelen noch de intentie hebben om dat op een serieuze manier te doen. De [NAVO uitbreiding] was gewoon een luchthartige actie van een Senaat die geen echte interesse heeft in buitenlandse zaken.

In een geclassificeerde State Department cable uit 2008, gepubliceerd door WikiLeaks, waarschuwde William Burns, voormalig VS ambassadeur in Rusland en nu Biden's CIA directeur, eveneens dat uitbreiding van de NAVO in Oekra´ne Moskou's veiligheids "rode lijnen" zou overschrijden en "het land mogelijk in tweeŰn zou splijten, wat zou leiden tot geweld of zelfs, volgens sommigen, een burgeroorlog, wat Rusland zou dwingen om te beslissen of in te grijpen".

Hoge Amerikaanse, Britse, Franse en Duitse ambtenaren hebben de voormalige Sovjet-Unie in 1990 herhaaldelijk beloofd dat de NAVO na de hereniging van Duitsland niet naar het oosten zou uitbreiden. Dit is een onbetwistbaar historisch feit dat wordt bevestigd door talrijke documenten van westerse regeringen. De NAVO brak deze belofte echter en voegde 14 nieuwe lidstaten toe, alle ten oosten van Duitsland.

COMMENTAAR
U ziet dus dat men al lang wist dat ze een rode lijn zouden overschrijden als de Baltische staten (die grenzen direct aan Rusland) en de Oekra´ne zouden laten toetreden tot de NAVO. Willens en wetens heeft het Westen de Russen getard en is gebeurd wat ze hadden verwacht. Baudet heeft gewoon gelijk als hij dit in de Tweede Kamer aangeeft. Je wordt dan direct voor Poetin-fan uitgemaakt, terwijl Poetin in 1997 nog niet eens premier laat staan president van Rusland was. Het westen heeft dus tonnen boter op het hoofd en voert een onverantwoorde buitenland-politiek. Dat is wel gebleken sinds fals flag 9/11 toen president Bush startte met zijn war on terror en regime-change politiek, gesteund door de NAVO-bondgenoten waaronder Nederland. Men stelt massaal sancties tegen Rusland in, die vooral Europa treffen en niet de Verenigde Staten. Poetin heeft dit allemaal al ingecalculeerd en sluit deals met China, Pakistan, India enz... Het westen reageert als een verwend kind wat zijn zin niet krijgt en staat massaal te stampvoeten maar kan nog geen deuk in een pakje boter slaan. Het is complete hysterie die wederom gesteund wordt door SGP, RD en de huidige godgeleerdheid (inbeelding des harten overigens).

M.G. van der Hoeven

8 maart 2022