Ukraine On Fire - Oekra´ne in brand

We beginnen met de volgende quote van Mark Twain: "If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're misinformed"

Mark_Twain

Ofwel: "Als je de krant niet leest, ben je onge´nformeerd. Als je de krant leest, ben je verkeerd ge´nformeerd".

Dat gaat volledig op als het gaat om het huidige conflict in de Oekra´ne.

Oekra´ne. Aan de overkant van de oostgrens ligt Rusland en in het westen Europa. Het land is al eeuwenlang het middelpunt van een touwtrekkerij tussen machten die controle willen krijgen over het rijke land en de toegang tot de Zwarte Zee. Het bloedbad van Maidan in 2014 leidde tot een bloedige opstand waarbij president Viktor Janoekovitsj werd afgezet en Rusland door de westerse media werd afgeschilderd als de dader. Maar was dat ook zo? "Oekra´ne in brand" door Igor Lopatonok.

Bekijk de volgende documentaire uit 2016 over de Oekra´ne om meer te begrijpen van wat er werkelijk speelt. Via de optie cc onderin de video kan gekozen worden voor Nederlandse ondertiteling.

De censuur tiert weer welig, want YouTube verwijderde deze documentaire zoals u hier kunt lezen. Het is dagelijkse praktijk vandaag de dag. Wat niet welgevallig is, en dus op waarheid berust, moet van internet verwijderd worden als zijnde nepnieuws.

Tot slot nog een mooie video over de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, sinds 1949, ondanks de belofte aan Gorbatsjov om dit niet te doen. De leugen en bedrog politiek van het westen is inmiddels wel duidelijk en voldoende ge-exposed.

M.G. van der Hoeven

11 maart 2022