Grondstoffencrisis einde van het huidige geldsysteem? Een gesprek met Willem Middelkoop

Interessant gesprek bij De Nieuwe Wereld tussen Ad Verbrugge en ondernemer Willem Middelkoop over de economische gevolgen van de crisis in Oekra´ne. Dit soort informatie treft u niet aan in de Main Stream Media, die totaal niets begrijpt van de grotere geo-politieke situatie waarbij de Verenigde Staten koste wat het kost haar macht wil behouden en hun dollar als wereld standhaard willen handhaven. De VS heeft belang bij onrust in (Oost)Europa. Of de Russische economie een terugval van 40-50% zal kunnen ondergaan lijkt me onwaarschijnlijk omdat de Russen zich al jaren hebben voorbereid op deze huidige situatie en meer en meer onafhankelijk van het Westen zijn geworden. Dat McDonalds, andere winkelketens en zelfs Shell zich terugtrekken uit Rusland zal niet iets zijn waar Poetin dus van wakker zal liggen. De grote minderheid van de landen in de wereld doen mee aan de sancties tegen Rusland, terwijl de media doen voorkomen alsof het net andersom is. Het westen doet volgens Willem Middelkoop aan collectief zelfbedrog.

Ondanks de interessante informatie die het gesprek biedt blijft gelden: De mens wikt, maar God beschikt, zoals de volgende teksten duidelijk maken:
Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid; de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht (Psalm 33:11).
Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt (Psalm 115:3).
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HEERE stiert zijn gang (Spreuken 16:9).
In het hart des mans zijn vele gedachten, maar de raad des HEEREN, die zal bestaan (Spreuken 19:21).
Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten; wie zal het dan breken? En Zijn hand is uitgestrekt; wie zal ze dan keren? (Jesaja 14:27)

M.G. van der Hoeven

2 mei 2022