De PCR-test kan bij het grofvuil, maar wordt door het RD gehandhaafd

Over de PCR-test die gebruikt wordt om te onderzoeken of mensen besmettelijk zijn wat betreft het coronavirus Covid-19, en waarbij de overheid het beleid hanteert om een (gedeeltelijke) lockdown in te voeren, gezonde mensen op te sluiten (quarantaine), mondkapjesplicht door te voeren etc... is al veel te doen geweest. Het wordt inmiddels wel steeds meer duidelijk dat de critici van de PCR-test het bij het rechte eind hebben gehad. Ze zijn consequent weggezet in de hoek van complotdenkers (zoals ook het recente RD-artikel 'PCR-test overleeft stortvloed aan kritiek'. Peter Borger en vele andere wetenschappers hebben de PCR-test ontmaskerd. U kunt dat zien in de volgende video op Café Weltschmerz waarbij Jorn Lukaszczyk in gesprek gaat met moleculair bioloog Peter Borger. Peter diende samen met collega wetenschappers (waaronder Mike Yeadon, ex CSO van Pfizer) op woensdag 25-11-2020 een retraction verzoek in voor de Drosten paper. Deze paper is de wetenschappelijke onderbouwing van de huidige COVID-19 PCR-test. De test waar het huidige wereldwijde beleid op gestoeld is. Verder vertelt Peter ook over het komende vaccin en de eventuele consequenties. Een onderwerp waar in de main stream media niet over gesproken wordt.

Voor de zekerheid de video maar alvast gedownload voordat deze van YouTube wordt verwijderd, want het zijn aasgieren bij de Big Tech als YouTube, LinkedIn, Facebook en Twitter.

Terug naar het RD-artikel. Wat het RD-artikel verzwijgt is het volgende wat Marion Koopmans (lid van het Outbreak Management Team) heeft onthuld in een interview met Tijs van den Brink op NPO 1 (27 november 2020). Er is veel te doen over de PCR-testen, tonen die wel echt corona (Covid-19) aan?

Wat echter verzwegen wordt in het RD-artikel is dat de PCR niet aantoont of iemand besmettelijk is. Er wordt een stukje virus RNA gevonden, maar dat zegt NIETS over besmettelijkheid. De PCR test is dus een volledig onbetrouwbare test hetgeen door veel wetenschappers, waaronder dhr. Borger, haarfijn is aangetoond. Marion Koopmans spreekt zichzelf tegen, want in het RD-artikel wordt ze geciteerd met de woorden: "Kritiek is prima, maar dit verhaal (MGvdH: dat de PCR-test niet betrouwbaar zou zijn) is inmiddels door experts uit de hele wereld bij herhaling ontkracht.", terwijl ze in de video zegt dat de PCR-test totaal niet aantoont of iemand besmettelijk is. Die besmettelijkheid (wat ze vereenzelvigen met een positieve uitslag) is nu net de grond voor het huidige overheidsbeleid. Maar dat lees je niet in het valse RD-artikel.

Het RD (Maarten Costerus) plaatst dit artikel in het kader van de serie over complotten, maar het RD werkt zelf mee aan het onder de pet houden van de waarheid, en voert dus een complot tegen de waarheid.

En op basis van een valse PCR test en positieve testuitslagen wordt beleid gemaakt door de overheid om beperkingen op te leggen, mensen in quarantaine te plaatsen en mondkapjes te verplichten. Elon Musk, de CEO van Tesla, liet zich onlangs vier keer op een dag bij hetzelfde laboratorium testen op corona, en bleek twee keer negatief en twee keer positief. De PCR-test is bedoeld als laboratoriumtest, maar niet als test waarbij in teststraten monsters worden genomen in de open lucht. Dat is vragen om problemen. En dat weten al die virologen als Marion Koopmans dondersgoed, maar ze verzwijgen het.

Tweede Kamerlid Van Haga (FvD) is een strijdtocht begonnen tegen deze PCR-test maar krijgt continue van minister De Jonge nul op rekest. Hij wordt met een kluitje in het riet gestuurd en krijgt geen antwoorden op vragen. De Jonge wil gewoon niet weten van een niet-functionerende PCR-test, want zijn hele coronadictatuur is hierop gebaseerd. Ze willen dat het probleem blijft bestaan en dat de bevolking in de angststand wordt gehouden voor een virus wat qua mortaliteit vergelijkbaar is met een stevige griep, zoals in 2017-2018.

Vandaag kreeg ik het volgende bericht in de mail van de rijksoverheid: "Het gaat nog niet goed met de besmettingen van COVID-19-virus in Nederland. Daarom zijn maatregelen van toepassing, om het virus in te dammen. Op dinsdag 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. De wet brengt meer wijzigingen met zich mee. Per 1 december wordt het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het mondkapje is vanaf dan verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Voor deze en andere maatregelen is gekozen, omdat we het coronavirus samen onder controle willen krijgen.

Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moet vanaf 1 december een mondkapje worden gedragen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht..."

‘Het gaat niet goed met de PCR test in Nederland’ had de openingszin moeten zijn. Marion Koopmans, lid van het Outbreak Management Team onthult zelf dat het niet aantoont of iemand besmettelijk is. En de regering bij monde van Rutte en De Jong maar continue blijven spreken over besmettingen. Leugenaars zijn het, hetgeen Tweede Kamerlid Van Haga heeft aangetoond. Alleen krijgt hij geen antwoord van De Jonge, maar nu wel van Marion Koopmans (en vele anderen zoals Peter Borger).

Het virus indammen? Dat is sowieso onmogelijk, en de tegenstrijdige maatregelen zijn al helemaal belachelijk. Een paar voorbeelden:

Je mag wel in het restaurant van een hotel eten wat vol zit met hotelgasten, maar een restaurant waarbij je ‘s-avonds weer thuis in je eigen bedje ligt moet gesloten worden.

Als kinderen diverse lessen achtereen in een klaslokaal zitten dan is een mondkapje niet nodig, maar als ze even over de gang lopen naar de andere klasruimte moeten ze ineens een mondkapje op. Men denkt toch niet dat het virus bij de deur van het lokaal stopt of zo?

Is de overheid nu zo slim of ben ik nu zo dom?

Er komt meer verzet tegen de mondkapjesverplichting van de overheid. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis gaat de mondkapjesverplichting niet overnemen. Dit is notabene een zorginstelling! Landelijke winkelketens gaan ook mensen die geen mondkapje dragen niet uit de winkel zetten. Als er meer verzet komt vanuit de bevolking tegen deze coronadictatuur dan houdt het vanzelf op. We zijn veel te slap en accepteren maar wat de overheid ons oplegt, terwijl het inmiddels wel duidelijkk is dat het hele coronabeleid door leugens aan elkaar is gerijgd.

Als de regering zo doorgaat met dit beleid van de coronadictatuur dan komt er een revolte. En misschien willen de beleidsmakers (die niet anders dan marionetten zijn binnen de EU) het ook wel om de great reset van Klaus Schwab (World Economic Forum) en zijn kornuiten binnen de VN/EU/Biden/WHO en ‘filantropische’ vrienden als Gates en Soros uit te voeren? Alles moet namelijk in lijn worden gebracht met de 17 sustainable development goals van de VN (zoals minister Kaag onlangs ook heeft uitgesproken).

Het RD is een spreekbuis van de overheid geworden en doet niet meer aan onderzoeksjournalistiek. Het RD stelt dat de PCR-test de kritiek heeft overleeft, terwijl het een valste test is op de manier waarop het wordt toegepast. Dat het RD een valse krant is geworden komt in alles openbaar, ook bijvoorbeeld hoe ze als christen-homo-platform fungeert binnen de Gereformeerde gezindte. Er is genoeg over geschreven op deze website. Wat een verschrikkelijk walgelijke krant is het RD geworden. Nog erger dan de Telegraaf, want het RD doet het onder de schijn van Bijbels genormeerd.

Als iemand dit artikel leest en nog een abonnement heeft op het RD: Zeg het op.
Blijft u maar meebetalen aan het verspreiden van de leugen?
Blijft u maar uitzien naar dit leugenkrantje wat om 16:30 op de deurmat valt? Ik ben bevreesd dat de meeste mensen in Refolandia het naast zich neer zullen leggen en hun vertrouwen stellen op de Baäl-Zebub instellingen waaronder ook de Erdee Media Groep kan worden geschaard.

M.G. van der Hoeven

30 november 2020