Het RD complot tegen de waarheid

Het RD is de laatste tijd behoorlijk actief om een poging te doen om complotten te ontmaskeren. Ze vonden het ook nodig om deze website aan een 'journalistiek onderzoek' te onderwerpen blijkens het artikel 'Complotverhalen op christelijke sites'. De schrijver van dit artikel is RD-journalist Johannes Visscher. Men veegt wat alinea's van enkele artikelen bij elkaar zonder de context erbij te vermelden, laten bewust zaken weg en plakken er vervolgens het etiket complottheorie op. Zonder enige onderbouwing wordt gereageerd op artikelen op deze website. De lezers van het RD worden hierdoor volledig op het verkeerd been gezet door deze framing. Dat het RD ťťn complot is tegen de waarheid heb ik met vele artikelen aangetoond. Het enige wat ze doen is in de lucht slaan met niet-onderbouwde artikelen. We zullen nu ingaan op het betreffende artikel en het gedeelte over deze website:

De website hetgekrookteriet.com biedt een overzicht van "schriftuurlijk-bevindelijke predikaties en theologische artikelen", schrijft M. G. van der Hoeven, die de site runt. "Het belangrijkste doel is dat zondaren getrokken mogen worden uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht."

Dit citaat is een gedeelte van de introductie op de website. De hele tekst luidt: "Deze website biedt een overzicht van schriftuurlijk- bevindelijke predikaties en theologische artikelen. Daarnaast kunt u artikelen vinden die ingaan op ontwikkelingen in de kerken en de gereformeerde gezindte, denk bijvoorbeeld aan de discussies over de bediening van de Heilige Doop aan de kleine kinderen, nieuwe vertalingen van de Bijbel, homofilie, het coronavirus, de globalistische Agenda 21 enz... Doch het belangrijkste doel is dat zondaren getrokken mogen worden uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht. Dat dť doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Dan gaat het eigen ik en alle opgerichte beelden van de troon."

Onder zo'n opgericht beeld kunnen we ook het RD scharen.

Over de coronacrisis schrijft Van der Hoeven complotachtige verhalen die breder in reformatorische kring rondgaan. "Alles wat er nu gebeurt, zoals de Covid-19 pandemie (die geen pandemie blijkt te zijn), staat in het teken van de great reset om de nieuwe wereld te creŽren met een nieuwe wereldorde en nieuwe mensen."

Dat het RD aan struisvogeljournalistiek doet is al langer bekend. Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) heeft zelf zijn plannen gepubliceerd in boekvorm. Zijn laatste boek is getiteld: 'The great reset: Covid-19'. Let op de dubbele punt. Covid-19 is dus de great reset zo leert de titel van het boek, ofwel een plandemie. Diverse artikelen heb ik eraan gewijd op deze website. U kunt deze zelf lezen. Het WEF hangt ook het transhumanisme aan. Dat is de vierde industriŽle revolutie. Hierbij moet mens en techniek samensmelten. Dat noemen we met een ander woord 'cyborgs'. Het verandert niet alleen wat we doen maar ook wie we zijn, zegt Schwab. Genetica en hersenonderzoek spelen daar een grote rol bij. Denk ook aan Elon Musk, de CEO van Tesla, die hersenen aan het internet wil koppelen. De ontwikkeling daarvan is al in volle gang. Covid-19 wordt gebruikt of misbruikt om wereldwijde veranderingen op het gebied van deze revolutie te versnellen.

De sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties zijn daarbij de leidraad voor alle regeringen die zich aan de VN hebben geconformeerd. Minister Kaag bevestigde dit recent. Zij is de minister die de SDG's coŲrdineert op nationaal niveau. Ze is lid van een stroom van denkers binnen het World Economic Forum. Kaag is ook gelieerd aan de Wereldbank, de WHO en GAVI. De nieuwe wereldorde is al bepaald en wordt uitgerold, waarbij steeds meer controle over de mensheid wordt uitgeoefend, en waarbij een nieuwe vorm van apartheid zal worden gecreŽerd. Het creŽren van angst door de overheden, het inperken van vrijheden, en zogenaamd teruggeven van vrijheden met vaccinaties en testbewijzen gebaseerd op basis van ongeschikte PCR-testen worden hierbij ingezet. Onlangs stond er een filmpje op de website van het WEF waarbij ze aangeven hoe de nu stille steden bijdragen aan een beter klimaat, minder CO2 uitstoot en het tegengaan van de opwarming van de aarde. De great reset agenda en de klimaatagenda zijn dus aan elkaar gekoppeld. Ook wil men contant geld uitbannen en alleen digitaal geld gebruiken. Controle is hierbij maximaal gegarandeerd. Het midden- en kleinbedrijf moet verdwijnen, wat over moet blijven zijn grote wereldwijde bedrijven waarbij je via internet de goederen besteld. Die goederen worden dan in het filmpje van de WEF met een drone voor je deur afgeleverd. Men wil zogenaamd een paradijs op aarde realiseren met de kreet 'you own nothing but you are happy' waarbij de elite steeds rijker wordt en de rest gecontroleerd wordt.

Een virus wat vergelijkbaar is met een stevige griep, ook qua mortaliteit, wordt gebruikt om samenlevingen te onderdrukken en Agenda 21 van de VN uit te rollen. Het RD noemt dit allemaal complottheorieŽn, maar de betrokken organisaties en voormannen zijn er open over. Het coronavirus is in het begin van 2020 sterk overdreven door de WHO en later moest men toegeven dat het vergelijkbaar is met de wereldwijde griep. Men blijft het aantal sterfgevallen met corona maar optellen vanaf het begin van 2020 om zodoende de gezondheidscrisis erger te doen lijken dan het is. Mondmaskers die niet helpen (onderzoek TU Delft en andere instituten) zijn verplicht, net als een avondklok waarmee men het virus onder de duim denkt te krijgen. Daar komt bij dat tijdens Event-201 eind 2019 het coronavirus is gebruikt om een pandemie na te bootsen. Wel heel toevallig zo net voor de uitbraak van het coronavirus Covid-19.

'The great reset'

De paus heeft "zijn zegen al gegeven aan de plannen voor de nieuwe wereldorde", schrijft Van der Hoeven. "Er dient een wereldreligie te worden gevormd en daarbij zullen de huidige valse godsdiensten gaan samensmelten, waarbij een belangrijke rol voor de paus is weggelegd."

Inderdaad promoot de paus de VN met haar SDG's die als leidraad dienen voor alle regeringen, waarbij steeds meer macht naar de elite wordt verschoven en de regeringen van (nu nog) de natiestaten als marionetten optreden. Hij heeft er zelfs een encycliek over geschreven getiteld 'Fratelli tutti', over broederlijkheid en sociale vriendschap. U gaat het verder zelf maar onderzoeken. Het laatste jaar spraken al de regeringen over het Build Back Better programma. Dat is een andere naam voor de Great Reset en de klimaatagenda. De paus heult samen met andere vijanden van de drie-enige God, zoals de islam, het hindoeÔsme, het boedisme en het valse protestantisme, want ze geloven allemaal in dezelfde (af)god. De paus bemoeit zich op wereldniveau overal mee en wordt als een staatshoofd ontvangen. De paus, ofwel dť antichrist, linkt het coronavirus al aan het klimaat, net als in de EU, omdat ze de pauselijke vlag met de twaalf sterren voeren. De paus zei onlangs: "There is an expression in Spanish: 'God always forgives, we forgive sometimes, but nature never forgives,'", ofwel er is een uitdrukking in het Spaans: God vergeeft altijd, wij vergeven soms, maar de natuur vergeeft nooit. Dit soort goddeloze uitspraken wordt gebezigd door de paus, en dat is niet verwonderlijk. De natuur is kennelijk boos omdat we de aarde uitbuiten en het coronavirus daar een gevolg van is. Hij maakt van de natuur een god. De paus is een aanjager om alle valse religies met elkaar te verbinden. Ze versterken elkaar in het religieuze leven volgens de paus in de volgende video.

Met al deze stappen en initiatieven zien we dat het wereldtoneel wordt klaargemaakt voor deze ene wereldreligie. Zie ook meer informatie op de website van het United Religions Initiative (URI). In 1986 later werd er voor het eerst een Wereldgebedsdag georganiseerd voor alle wereldreligies. In 1995 was de oprichting van de URI en dit gebeurde onder de vlag van de Verenigde Naties. De URI is verbonden aan de VN zoals u kunt lezen op de betreffende website. Sindsdien is het komen tot ťťn wereldreligie alleen maar in een stroomversnelling geraakt. Uiteindelijk is alles van de VN, WEF, WHO, IMF, Wereldbank, EU enzÖ gericht om te komen tot globalisme optima forma, wat gestoeld is op socialisme (de maakbare wereld), en waarbij er ťťn wereldreligie mag worden aangehangen die gecontroleerd wordt van bovenaf. Voor het ware geloof is in die maatschappij geen plaats. Het Bijbelboek Openbaring beschrijft dat, en dat de dagen verkort zullen worden om der uitverkorenen wil.

Van der Hoeven trekt een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. "Men is bezig met een programma van wereldwijde controle, socialisme met herverdeling van welvaart, het creŽren van een supermens en het (nu nog) buiten de maatschappij plaatsen van mensen die zich hierin niet willen voegen (bijvoorbeeld omdat het coronavaccin geweigerd wordt). We zien hier het plan van Adolf Hitler in een nieuw jasje. Het is niet anders dan een fascistische reset."

Inderdaad wil men meer globalisme, socialisme, transhumanisme, vaccinaties, ander voedsel (geen vlees maar nepvlees), want de productie van vlees zorgt volgens de elite voor uitstoot van broeikasgassen en zorgt voor opwarming van de aarde. Gebiedende van spijzen te onthouden dus, zoals de apostel Paulus leert in 1 Tim. 4:3. Hitler wilde ook dat de natiestaten zouden verdwijnen (torenbouw van Babel), en heeft zelf het plan geschreven voor het Europa na de Tweede Wereldoorlog. Wat er nu in Europa en wereldwijd voltrekt is gewoon een uitvoering van het plan van de Nazi's. De Nazi's hanteerden daarnaast de Łbermensch als uitgangspunt en die gedachte zien we ook bij Schwab en Musk, om maar enkele bekende figuren te noemen. Het gaat allemaal geraffineerder en vaak onder het mom van verbeteringen voor de volksgezondheid, maar het doel is hetzelfde. Uiteindelijk wil men een heilstaat zelf creŽren, maar dan een waarbij de mens god is. De mens op de troon en God van de troon. Het is onze val in Adam. Ze proclameren zich als redders van de wereld. In zo'n wereld wordt tegenspraak ook niet geduld. We zien het met de mediabedrijven die alles censureren wat niet in de verhaallijn van de elite past. Ook in Nederland zien we dat als je kritische vragen stelt je gelijk in de hoek van het complot wordt gedrukt en als gevaarlijk wordt bestempeld. Als je geen coronavaccin neemt wordt je gevaarlijk voor anderen genoemd en ondermijn je de volksgezondheid. In dit soort bewoordingen liet onlangs minister Hugo de Jonge (CDA) zich uit tegenover kamerlid Wybren van Haga (FvD). Ook zij De Jonge onlangs in een persconferentie nul begrip te hebben voor mensen die het vaccin weigeren.

Het is verbazingwekkend hoe snel binnen een jaar een maatschappij verandert en hoe andersdenkenden worden geframed. Daar doet het RD ook volop aan mee. Een recent artikel van RD-medewerker mevrouw Roukema voert een pleidooi voor het D66-idee van het coronapaspoort en het testbewijs. Ze houden gewoon een pleidooi voor vaccinatie om maatschapelijke vrijheden terug te krijgen. Dit is toch de wereld op zín kop. Ze gaan eerst rechten ontnemen door lockdowns en dan vervolgens gaan ze rechten teruggeven middels een vaccinatie en een bewijs daarvan. En dat voor een virus waar 99,5% van de bevolking geen last of milde klachten van heeft vergelijkbaar met verkoudheid of griep. Het RD is totaal verblind voor wat er werkelijk gaande is en het refodom met hen.

De website poneert onjuiste theorieŽn, bijvoorbeeld over vaccinaties. "Vaccinaties bieden een interessante mogelijkheid om DNA van mensen te veranderen, om onvruchtbaarheid te bevorderen en wie weet nog andere zaken."

Johannes Visscher stelt dat er onjuiste theoriŽn worden verspreid door mij en noemt als voorbeeld de vaccinaties. Welke theorieŽn nog meer wordt niet genoemd. Wat betreft vaccinaties kan ik alles weer gaan herhalen, maar we beperken ons nu even. Bill Gates steunt met zijn Bill & Melinda Gates Foundation wereldwijd de ontwikkeling van vaccins, waarbij Bill Gates uitdraagt dat vaccins ook ingezet worden om de groei van de wereldbevolking te beperken. In landen als Kenia en India zijn vaccinatieprogramma's geweest waarbij de WHO en Bill Gates betrokken waren. In Kenia is naar boven gekomen dat de vaccins tegen tetanus waren voorzien van een stof die de onvruchtbaarheid onder vrouwen vergroot. Hierover heb ik al eerder geschreven.

Het corona-vaccin is genetische mutatie

De vaccinatiemaffia draait op volle toeren

De duivelse plannen van de wereldelite

De nieuwe vaccins met mRNA technologie werken samen met het DNA in de menselijke cellen. De 'm' staat voor messenger, ofwel boodschapper. De RNA-code van het virus wordt via de messenger meegedeeld aan het DNA, waardoor ons lichaam in een soort vaccinfabriek wordt veranderd. De techniek wordt geheel onschuldig genoemd, ondanks het feit dat de vaccins van Moderna en Pfizer zich nog in de experimentele fase bevinden. Lees ook nogmaals de bijdrage van dr. Ruth Seldenrijk, en dan in dit kader even hoofdstuk 2.

Genotoxisch effect mRNA-vaccin 'zeer onwaarschijnlijk' zo staat in een artikel op de website van de NVTG. Zeer onwaarschijnlijk is echter niet hetzelfde als onmogelijk. Op 13 december 2020 publiceerde preprint-site bioRxiv een onderzoek waarin getest werd of het RNA van het SARS-CoV-2-virus in het DNA van de cel geÔntegreerd kan worden. De onderzoekers voegden in het laboratorium het gen voor reverse transcriptase (RT) - een enzym dat RNA in DNA omzet - toe aan menselijke cellen. Vervolgens infecteerden ze deze gemanipuleerde cellen met SARS-CoV-2. De onderzoekers zagen dat stukjes RNA in DNA omgezet werden en stellen dat deze geÔntegreerd raakten in de chromosomen van de cel.

De omstreden in vitro bevindingen van het preprint-artikel moeten nog door reviewers beoordeeld worden, en zullen vervolgens gereproduceerd moeten worden in andere laboratoria. Daarna moet nog worden aangetoond dat het fenomeen van fragmentopname van SARS-CoV-2-RNA in menselijk DNA ook bij natuurlijke infecties kan plaatsvinden en welke gevolgen dat zou kunnen hebben. Wetenschappelijk gezien is er in ieder geval geen reden om met de mRNA-vaccinaties te wachten tot eventuele DNA-integraties met genotoxische effecten uitgesloten zijn in proefdieronderzoek. Volgens de virologen weegt het zeer geringe theoretische risico niet op tegen de voordelen die het vaccineren met het mRNA-vaccin nu op grote schaal kan bieden.

U ziet maar weer dat de mensen bij het gebruik van de mRNA-vaccins meedoen aan een medisch experiment. Dat wordt ook bewezen met een video op de website van waarheid.tv: 'Zijn wij proefkonijnen?'.

Onderzoek naar het veranderen van DNA, om bijvoorbeeld zogeheten gebreken in het DNA te corrigeren, is in de laboratoria in volle gang. Dat is technisch al mogelijk, sinds Amerikaanse onderzoekers er in de zomer van 2018 voor het eerst in slaagden om met de nieuwe CRISPR-Cas-techniek de erfelijke afwijking van een niet levensvatbaar menselijk embryo te repareren. Wereldwijd zijn er vele artsen en instanties die zich zorgen maken over deze ontwikkeling die niet anders is dan gentherapie, ofwel genetica. Genetica, we gaven het al eerder aan is een belangrijk onderdeel van de vierde industriŽle revolutie waar Klaus Schwab bij betrokken is met zijn WEF.

De hele pushen van coronavaccinaties met bijbehorende coronapaspoort en testbewijzen is geheel in strijd met de code van Neurenberg, waar we al eerder over schreven. Inmiddels is bekend geworden dat het Internationaal Strafhof in Den Haag een klacht aanvaart over de schending van de code van Neurenberg door de regering van IsraŽl en andere partijen. Op 5 maart werd bekend dat de 'People of Truth'-organisatie een klacht indiende bij het Haags Tribunaal tegen de IsraŽlische regering, die via Pfizer illegale experimenten uitvoert op IsraŽlische burgers. Lees verder in het volgende artikel.

Uit een publieksonderzoek dat verscheen in 2016 bleek dat veel Nederlanders zichzelf of hun kinderen genetisch zouden laten modificeren, als dat mogelijk was. Vooral om erfelijke ziekten te behandelen of te voorkomen. Een aanzienlijk deel zou gentechnologie gebruiken om zijn kind preventief tegen hiv te beschermen of om het intelligenter te maken, bleek uit dit onderzoek van NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu en voortplantingsdeskundige Repping. Repping denkt dat genmodificatie bij menselijke embryo's in de toekomst werkelijkheid gaat worden. Repping noemt het vaccinatie op genetisch niveau. Lees verder in het artikel over de 'geknipte mens'. Het is zelfs een artikel op de NOS.

We zien dus weer dat het RD gewoon bewust zijn kop in het zand steekt en alle gevaren wegwuift als complottheorie.

Hetgekrookteriet.com haalt uit naar de "gangbare Main Stream Media (MSM)." Dat schelden op de reguliere pers is op complotsites gebruikelijk. De NOS wordt weggezet als een "corrupte linkse bende." Het Reformatorisch Dagblad heet "het Rookgordijn Dagblad."

Het heeft niets met schelden te maken. Het is de keiharde waarheid dat de Main Stream Media spreekbuizen van de overheid zijn en meedoen aan censuur van mensen die het overheidshandelen kritisch benaderen vanwege de dictatoriale coronawet en angstpolitiek. Hoeveel artsen en wetenschappers worden niet gecensureerd door de MSM, maar ook de sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube, Whatsapp. De overheid doet er niets tegen en de MSM vinden het ook prima. Als Baudet tijdens zijn verkiezingstournee handen schudt en een visje eet bij een visboer in Urk dan gaat het OM onderzoeken of hij strafbare feiten heeft gepleegd. Doet het OM dat ook bij minister Grapperhaus tijdens zijn bruiloft, bij minister De Jonge zonder mondkapje in een winkel, bij minister Hoekstra tijdens het schaatsen, bij de verkiezingsfeestjes van de politieke partijen (terwijl gewone burgers nog geen verjaardag met familie mogen houden)?

De NOS is inderdaad een corrupte linkse bende met het verspreiden van gemanipuleerd nieuws, zoals met de verkiezingen in de VS, het politiegeweld in de VS, het politieoptreden in Nederland tegen onschuldige demonstranten, met het coronagebeuren in zijn geheel, enz.... NOS programma 'het Jeugdjournaal' promoot ook gewoon het programma waarbij kinderen vragen mogen stellen aan blote mensen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De NOS is dus met recht een linkse bende die weggesaneerd moet worden zoals ook de FvD wil. De NPO kanalen die de NOS heeft staat voor Nederlandse Propaganda Organisatie en ook voor Nederlandse Pedo Organisatie, zoals ook met het kinderprogramma over blote mensen. Dat is gewoon de waarheid.

Het RD is met recht een Rookgordijn Dagblad omdat het niets anders doet dan rookgordijnen opwerpen om de waarheid te verbloemen en in ongerechtigheid ten onder te houden. Of het nu gaat om een podium geven aan valse leraars, theologenblogs ruim baan geven waar de paus de broeder in Christus wordt genoemd, het legaliseren van het homo-christen zijn, het meesturen richting acceptatie van vaccinaties in het algemeen en het coronavaccin in het bijzonder, de SGP-godsdienstvrijheid-politiek steunen, enzÖ Af en toe wordt een ander geluid toegelaten die zich wat kritisch uit, maar dat is puur om de achterban zoet te houden en de inkomsten veilig te stellen.

De site biedt een overzicht van "vrije media." In een opsomming van een vijftigtal (internet)kanalen duiken tal van complotachtige sites/media op, zoals stopworldcontrol.com, xandernieuws.net, de Jensen Show, de Andere Krant en de krant Gezond Verstand. Hetgekrookteriet.com tipt ook het FVD-journaal.

Inderdaad wordt een overzicht van vrije media geboden. Wat het RD-artikel echter verzwijgt is dat ik niet ťťn op ťťn alles voor mijn rekening neem wat in die media wordt gezegd en dat de kinderen van deze wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen van het licht in hun geslacht (Lukas 16:8). Over framen door het RD gesproken.

De Main Stream Media zijn afhankelijk van gelden van zogenaamde weldoeners. Denk hierbij aan George Soros, Bill Gates, the Rockefeller Foundation enzÖ De Bill & Melinda Gates Foundation doneert miljoenen aan mediabedrijven, waaronder de BBC. De feiten: De Gates Foundation geeft aanzienlijke donaties aan mediabedrijven, en in de media die donaties van hem ontvangen zijn weinig kritische berichten over de Gates te vinden. Kijk na ook nog even naar de insiders bekentenis 'gekochte journalisten' van Udo Ulfkotte en vraag jezelf dan afÖ Hoe groot is de invloed van Bill Gates in de media?

Het Algemeen Nederlands Persbureau is bijvoorbeeld in handen van Talpa Network, van media magnaat John de Mol. Daar wordt kritiekloos uit geciteerd door de MSM, waaronder het RD. De connectie tussen de globalistische weldoeners als Bill Gates, George Soros en media bedrijven is evident. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, is hier volledig op van toepassing. Ook valt op dat het RD zich alleen maar positief uitlaat over dit soort globalistische weldoeners. Dominee Zondag (GG) wordt dan ten tonele gevoerd om als spreekbuis te fungeren en om Bill Gates een weldoener te noemen. We hebben hier al eerder over geschreven.

Zowel op rokendevlaswiek.com als op hetgekrookteriet.com is het onlangs verschenen document "Vaccinatie en Gods handtekening in alle lichaamscellen" van dr. Ruth Seldenrijk geplaatst. Dat document gaat rond in reformatorische kring. Seldenrijk stelt daarin dat vaccinatie een verborgen code in het DNA van menselijke cellen (Gods 'handtekening') aantast.

Inderdaad. Dr. Ruth Seldenrijk ontmaskert in het aangehaalde document de coronahysterie, de vaccinatiepropaganda en bijbehorende gevaren, de Big Pharma, het overheidshandelen met de dictatoriale noodwet, de politieke steun daarvoor (waaronder ook van de SGP), het RIVM met hun modellen die nooit uitkomen, en de main stream media. Het is nog een wonder dat er in reformatorische kring iemand als dr. Ruth Seldenrijk opstaat en zich uitspreekt tegen alle leugens en bedrog van genoemde partijen. Het RD onderzoekt dus niets aan het naar boven brengen van de waarheid, maar houdt die in ongerechtigheid ten onder. Ze werkt gewoon mee aan het accepteren van mRNA vaccins om de bevolking aan een medisch experiment te onderwerpen. De overheid die de maatschappij transformeert naar een DDR-maatschappij met de dictatoriale coronawet, vaccinatiepaspoort, testmaatschappij gebaseerd op valse PCR-testen, mondkapjesdwang terwijl het bewezen niet helpt en juist gezondheidsschade veroorzaakt en alleen wordt gedaan om de angst in de maatschappij erin te houden. Het RD schroomt niet om alles te framen als complot wat de overheid niet welgevallig is. Johannes Visscher kan zich dus maar beter bezighouden met zijn kinderboeken.

M.G. van der Hoeven

20 maart 2021