Rechtzaak van Stichting Recht Oprecht

De Stichting Recht Oprecht faciliteert een gerechtelijke procedure voor de rechtbank te Leeuwarden, waarbij 7 eisers met Covid-19 vaccinatieschade 17 gedaagden waaronder de Staat der Nederlanden, Mark Rutte, Bill Gates en Albert Bourla, civielrechtelijk aanspreken voor hun schade.

Op de website is het volgende te lezen: 'Deze rechtszaak is de eerste gerechtelijke procedure ter wereld waarbij de eisers uitgebreid en onderbouwd uiteenzetten dat Covid-19 geen ziekte is maar onderdeel van het project Covid-19: " The Great Reset". Ieder van de gedaagden wordt door de eisers hoofdelijk en in privé aangesproken vanwege de door eisers gestelde deelname aan dit project. Eisers stellen dat gedaagden zowel in persoon en als groep opzettelijk onrechtmatig hebben gehandeld , waardoor eisers aanzienlijk schade lijden. De stichting is van mening dat door het voeren van deze civielrechtelijke procedure een groot maatschappelijk belang wordt gediend.'

Hieronder een toelichting die gegevens is bij De Vrije Omroep (DVO):

Op de website (klik hier) kunt u de dagvaarding vinden en een complete productielijst met ondersteunende documenten en video's.

Ook zal binnenkort de parlementaire enquetecommissie corona van start gaan, waarbij recentelijk ook bekend is geworden dat Pepijn van Houwelingen (FvD) tijdelijk de plek van Freek Jansen in de Tweede Kamer inneemt om zich hiermee bezig te gaan houden. De onderste steen (taal die Great Reset minister-president Rutte in het verleden ook eens heeft gebezigd met de MH17-zaak) zal naar boven moeten komen, want we zijn getuigen geweest van een plandemie die zijn weerga niet kent met enorme aantallen sterfgevallen (inclusief de enorme oversterfte) en gezondheidsschade door de gifspuiten die door de overheid werden aangeprezen.

M.G. van der Hoeven

3 januari 2024