Persbericht RefoAnders

Vandaag kreeg ik in mijn mailbox een persbericht van de zogenaamde christelijke homobeweging RefoAnders, zie link.

Commentaar (ook verzonden naar dhr. Quist):
Allereerst is het blasfemisch om de tekst "Opdat zij één zijn, gelijk als Wij één zijn" toe te passen op de verhouding tussen christenen met homo gevoelens en christenen die geen homo gevoelens hebben. Waar haalt u het recht vandaan om deze tekst hiervoor te misbruiken?

Die de Naam van Christus noemt sta af van ongerechtigheid. Alles wat uit het geloof niet is, is zonde. Tegenwoordig schaamt men zich nergens meer voor en wil men al die homo gevoelens bespreekbaar maken in de kerk en op de school. Moeten mensen met overspelige gedachten dit ook bespreekbaar gaan maken?
Als we werkelijk door de Heilige Geest overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan gaat de hand op de mond. Dan worden we de grootste der zondaren. Dan kom je in de schuld voor God en dan krijgt zo-een aan de straf zijner ongerechtigheid een welgevallen (Lev. 26:41). In die weg gaat de Heere Zich openbaren in Christus. Denk maar eens aan de moordenaar aan het kruis, in wie genade verheerlijkt werd.
Kan zo-een dan nog in de zonde leven? Nee.
Gaat men dan homo gevoelens dan bespreekbaar maken? Nee.
We leven in een tijd waarin de zonden vrijuit worden besproken (Jes. 3:9), ook door de RefoAnders organisatie. De Schrift leert wel anders.

Het woord RefoAnders suggereert dat je Reformatorisch kunt zijn en toch anders (namelijk Christen). Het is een valse benaming. Het suggereert dat je Christen kunt zijn en toch overspeler. Dat is onmogelijk. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Gods volk is gestorven aan de zonde, al valt ze wel in de zonde (denk aan David). Al is ze in de beleving vleselijk, verkocht onder de zonde. Al walgt ze van zichzelf vanwege de doodslucht van het lichaam der zonde wat ze met zich meetorst. Wat begeert ze verlost te zijn van het lichaam des doods en met Christus te zijn. Maar dat is nog wat anders door die hele homo gedachte bespreekbaar te maken. David werd door Nathan bestraft. En David kwam in de schuld voor God. Homo gedachten, gevoelens en uitlevingen zijn van God vervloekt, en dat geldt ook van uw zogenaamde reformatorische homo beweging. Het moet alles bestraft en verdoemd worden. Dat geldt voor elke zonde.

U bent een club die onderscheid gaat maken tussen de daden en de gedachten. Hebt u wel eens ondervonden dat de Wet geestelijk is? De Wet verdoemt ook de zondige gedachten. Als de Wet bij u inkomt, dan gaat uw website uit de lucht, en dan gaat uw organisatie ter ziele. Dat gun ik u van harte. Want dat volk, dat door de Wet der Wet gestorven is, zal Gode leven.

M.G. van der Hoeven