De SGP(J) in aanbidding voor Rutte

De SGP laat zich betoveren door een premier die zich gelovig en christen noemt. Het Rutte Dagblad meldde uitgebreid het onthaal van deze premier bij de SGP-jongerendag. Rutte zei later in het debatje dat hij er „trots” op is hoeveel liberalen op medisch-ethisch terrein voor elkaar hebben gekregen. „Nederland loopt op het gebied van abortus en euthanasie voorop. De VVD zou zeker verder willen gaan. Door de samenwerking met de SGP gaan we minder hard dan we zouden willen, maar we gaan nergens achteruit. (Zie Rutte Dagblad van 13 maart 2012)”. Door zo'n 'gelovige' en 'christen' laat de SGP zich compleet betoveren. Als de oprichters van de SGP dit hadden geweten dan hadden ze de complete SGP zeker in de ban gedaan. Wat is ook dit gebeuren aangaande waar wat Theodorus van der Groe eens sprak in een biddagpredikatie over Hooglied 4:16: Ach! Of de Heere ons op deze dag dan nog eens ogen gaf, om ons schrikkelijk verval en verdorvenheid te kunnen zien; en wat een verwoest, verlaten, dor en onvruchtbaar volk wij reeds geworden zijn! Helaas, Wij missen onze Bruidegom Christus, en wij leven zonder Zijn Geest. Hij is nu van ons geweken. Hij is heen gegaan, wij zien geen tekens van Zijn tegenwoordigheid meer. Waar wij onze ogen slaan of wenden, ons zal niet anders nu meer ontmoeten, dan een allernaarste geesteloosheid. Hetzij wij zien op de kerk van Nederland, en ook die van andere landen in 't algemeen; hetzij op deze gemeente, en de naburige gemeenten, in het bijzonder; hetzij elk ziet op zijn eigen huis en familie; en eindelijk op zijn eigen hart, staat en weg. O, het zal er alles even droevig, ellendig en geesteloos uitzien! De Heere is niet meer bij ons. Hij wandelt niet meer in Zijn Hof; Hij vindt er geen edele vruchten meer; alles is geheel vervallen, verwilderd, en ligt ondersteboven, zonder orde of enige schoonheid. De heiningmuren van kerkelijke en politieke bezorging en discipline, liggen nu omver. Het wild gedierte loopt er nu maar vrij in en uit. De akkerlieden, de hoveniers en wijngaardeniers werken er niet meer in, om de hof naar behoren te reinigen, te bouwen en het vervallene op te richten. Hij staat nu al vol met wilde bomen, en schadelijk onkruid van alle kanten. De weinige vromen en Godzaligen zijn nu ook droevig verwilderd en verdord, ze dragen nu geen edele vruchten meer. Wij beleven nu diezelfde tijd, als waar de profeet Micha van profeteerde, Micha 7:1-2, wanneer hij met beroering uitriep: "Ai mij! want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld; als wanneer de nalezingen in den wijnoogst geschied zijn; er is geen druif om te eten; mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen". Maar helaas, Onze ogen zijn nu zo vast toegesloten, omdat de Geest van de verlichting van ons geweken is, dat wij ons verval en ellende nu niet meer zien kunnen."

Lees ook het volgende artikel op de website van 'De rokende vlaswiek': SGPJ KUST DE VOETEN VAN MAMMON RUTTE - DE AFGODERIJ TEN TOP.

M.G. van der Hoeven

14 maart 2012