Het nieuwe verkiezingsprogramma van de SGP (2017-2021)

Onlangs is het nieuwe verkiezingsprogramma van de SGP gepresenteerd, wat uitgangspunt is voor de periode 2017-2021. U kunt dit verkiezingsprogramma lezen via de volgende link. De SGP pretendeert een staatkundig gereformeerde partij te zijn. In de praktijk blijkt dat een holle frase te zijn met een politiek die haaks staat op Gods Woord. Het politiek programma van de SGP heb ik eens doorgelezen en dan blijkt dat het een programma is wat net zo goed door de Christen-Unie of het CDA had geschreven kunnen zijn. Wat dit verkiezingsprogramma met gereformeerd (lees Bijbels) te maken heeft ontgaat mij totaal. Maar er zitten toch goede elementen in zal iemand tegenwerpen? Ongetwijfeld, maar die vind je in elk verkiezingsprogramma wel. U kunt in het volgende document via de link verwijzingen vinden naar onderdelen van het verkiezingsprogramma van de SGP met commentaar erbij. Leest u het zelf eens door en toets alles aan Gods Woord, want dat alleen is dé bron en norm! Ik houd me aanbevolen voor verbeteringen als dat nodig is. Verder kunt u genoeg vinden over de SGP en haar politiek door naar 'SGP' te zoeken via de zoekfunctie op de homepagina.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"