SGP verdedigt steun aan goddeloze coronawet

Vandaag is een interview gepubliceerd van Cornel van Beek (Voorlichter Tweede Kamerfractie) met SGP-leider Kees van der Staaij. In deze video gaat van der Staaij in op de handelswijze van de SGP en de uiteindelijke steun voor de coronawet in de Tweede Kamer, en recent in de Eerste Kamer. Hij heeft een bombardement aan e-mails gehad.

COMMENTAAR
In de hele verantwoording draait Van der Staaij om de hete brei heen. De interviewer stelt geen enkele kritische vraag en zit er alleen als figurant bij. Van der Staaij vindt deze wet een hele verbetering ten opzichte van de noodverorderingen en de eerste tekst van de wet. Hij vindt het zelfs een wet waar burgers mee gediend zijn.

Hij noemt enkele verbeteringen op het gebied van het huisrecht, het bezoek in verpleeghuizen en de kerken. Men kan niet zomaar je huis binnenkomen als politie om daar de regels te controleren. Bij bezoeken aan verpleeghuizen hebben ze geleerd van de eerste coronagolf. Wat betreft de kerken gaf hij aan dat maximum aantallen bezoekers niet gelden, wat niet betekent dat ze geen rekening moeten houden met de omstandigheden. Hij vergeleek het verder met de Tweede Kamer waar het recht op vergadering geldt zonder maximum aantallen. Natuurlijk noemt hij het feit dat er stevige maatregelen met de wet genomen kunnen worden, maar uiteindelijk beschermd de wet vrijheden. Hij stelt ook dat met deze versie de regering beperkingen krijgt opgelegd. Bizar.

Dus als we vrijheidsbeperkende maatregelen maar in een wet vastleggen, dan zijn die kennelijk geoorloofd. De regering wilde deze wet om juridische verankering te hebben waarbij men bij de rechter nul op request krijgt. Daar gaat Van der Staaij aan voorbij. Waar hij nog meer aan voorbij gaat is de anderhalve meter samenleving (social distancing), quarantaine, boetes, gevangenisstraf, sluiten van ondernemingen enz... Deze wet is een zogenaamde gezondheidswet. Waarom moet dat dan aan het strafrecht (boetes, gevangenisstraf) worden gekoppeld? Hij gaat ook niet in op het angst en paniek zaaien vanuit de overheid en het RIVM, gevoed door de informatie vanuit de WHO. Het virus wordt gepresenteerd als een dusdanig killervirus wat al die maatregelen zou moeten rechtvaardigen. Alsof er geen ziekte bestaat die ernstiger is dan corona?

Het coronavirus blijkt qua mortaliteit vergelijkbaar met een stevige griepgolf, zoals in 2017-2018. Ook dan worden met name ouderen ernstig ziek en sterven met griep, zoals nu met corona. Voor de griep maken we toch ook geen gezondheidswet met een strafrecht component? De griep is ook niet zo onschuldig als het blijkt.

Verplichte vaccinatie komt nog aan bod. Van der Staaij hamert erop dat hierover niets in deze wet staat. Nee, dat zal waar zijn. Maar net als bij de kinderopvang is er geen vaccinatieplicht, maar de kinderopvang kan wel kinderen weigeren die niet gevaccineerd zijn. De boel wordt dus omgedraaid en men wast zelf de handen in onschuld. Zo zal het ook gaan met het coronavirus. Als je straks geen vaccin neemt dan zal het leiden tot inperking van grondrechten. De overheid roept continue dat we de maatregelen pas weer kunnen opheffen als er een vaccin is. Daar gaat Van der Staaij totaal aan voorbij.

De anderhalve meter samenleving is een goddeloos beginsel, net als het in quarantaine plaatsen van mensen die asymptomatisch zijn. Om nog maar te zwijgen van gevangenisstraf en boete als je sociaal gedrag vertoond. Ook het bijdragen aan faillissementen van bedrijven en dat mensen werkloos worden gaat dwars tegen Gods Woord in. We hebben er genoeg over gescheven en gaan het nu weer niet herhalen. De gevolgschade die men heeft gemaakt door het politiek handelen is enorm en staat niet in verhouding tot de ziekte. We doen dit bij griep ook niet.

Al die tientallen miljarden die naar Europa gaan en gebruikt worden om bedrijven overeind te houden, kunnen beter aan de zorg worden besteed. Noodhospitalen bouwen, salarisverhoging in de zorg, extra zorgpersoneel (terughalen van werkloze zorgmedewerkers). Ze hebben er nu 9 maanden de tijd voor gehad, en daar is totaal niets aan gedaan. De werkende bevolking heeft geen last van het coronavirus (behoudens enkele uitzonderingen). Zet in op bescherming van de zwakkeren in de verzorgingshuizen. Als er volgend jaar weer een nieuw virus komt, gaan we dan weer dezelfde route bewandelen?

We zijn nu bijna een jaar onderweg en nu is de wet in beide kamers aangenomen. Hij verwacht dat de wet in december ingaat. Daar zal dan ook nogwel de mondkapjesplicht bij gaan komen. De coronamaatregelen worden ook al gekoppeld aan klimaatdoelen. Dat horen we vanuit de EU, vanuit het Vaticaan, vanuit de VN. Ook in Nederland hebben we te maken met het Urgendavonnis, waarbij de overheid wordt verplicht om de CO2 uitstoot t.o.v. 1990 met 25% te hebben verminderd. Die doelen dreigen niet gehaald te worden, of er moet nog een lockdown komen. Dat heeft het PBL (het planbureau voor de leefomgeving) recent gezegd (klik hier)

Tot slot komt er nog wat godsdienstigheid uit de hoge hoed. Is het niet te veel: samen krijgen we corona wel onder controle. Moeten we niet meer naar God kijken en ons bekeren? Het virus maakt hem nederig en bescheiden. We moeten doen wat in onze verantwoordeljkheid ligt. God regeert. Laten we het van Hem verwachten. Allemaal godsdienstige praat. Met deze wet werkt hij zelf mee aan het 'samen krijgen we corona wel onder controle'. Hij faciliteert die boel. Daarmee denkt hij God aan zijn zijde te hebben. Gods Woord schuift hij geheel terzijde bij de beoordeling van deze goddeloze coronawet. Van der Staaij handelt puur blasfemisch en dat doen ze continue door de zonde met de zonde te bestrijden. Het is allemaal Bašl-Zebub godsdienst. De duivelen geloven dat God een enig God is, en zij sidderen. De SGP, en elk mens van nature, siddert in het geheel niet voor God. De SGP politiek is nog duivelser dan die van de leugen en bedrogpartij VVD, want de SGP (net als het RD) doet het onder de vlag van Bijbels genormeerd. De HEERE zal het zien en zoeken. God de HEERE regeert, doch wee degenen die wetten maken die tegen Gods Woord ingaan.

M.G. van der Hoeven

30 oktober 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"