SGP-burgemeesters hijsen de goddeloze regenboogvlag

Het RD plaatste op donderdag 10 januari 2019 twee berichten over SGP-burgemeesters naar aanleiding van het verschijnen van de Nashvilleverklaring.

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/aantal-sgp-burgemeesters-spreekt-zich-uit-tegen-nashville-1.1539757

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/nieuwe-burgemeester-kats-sgp-van-veenendaal-wees-ruim-voor-een-ander-1.1539870

Burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht liet woensdag in een officiële verklaring op sociale media weten dat hij de verklaring nooit zou ondertekenen. "Ik wil juist mensen verbinden en deze verklaring polariseert. Door de regenboogvlag te hijsen laat ik zien dat ik er voor iedereen ben, ongeacht geaardheid." Desgevraagd wilde hij donderdag geen verdere toelichting geven op zijn statement. Volgens hem spreekt de verklaring voor zich.

In Raamsdonksveer, een dorp in de gemeente Geertruidenberg, wappert ook een regenboogvlag van het gemeentehuis. Waarnemend SGP-burgemeester Jan Luteijn bevestigde in het dagblad BN De Stem dat het hijsen van de vlag een unaniem besluit was van de gemeente. Luteijn heeft de Nashvilleverklaring niet ondertekend. "Door respectvol met elkaar in gesprek te gaan, bereik je meer dan met verklaringen", schrijft hij op Twitter.

De Oudewaterse burgemeester Pieter Verhoeve is dat met hem eens. Ook hij onderschrijft de verklaring niet. "In Oudewater mag je zijn wie je bent. In plaats van polarisatie via eenzijdige verklaringen, pleit ik voor een respectvolle en open dialoog", zegt Verhoeve op Facebook in reactie op de vraag van een inwoner.

"Wees ruim voor een ander. In welke discussie dan ook." Dat zei SGP-er Gert-Jan Kats donderdag bij zijn installatie als burgemeester van Veenendaal. "In Veenendaal mag je zijn wie je bent en denken wat je wilt. En je mag je mening laten horen", zei Kats. Daarmee verwees hij met zoveel woorden naar de commotie over de Nashvilleverklaring, zonder dat woord in de mond te nemen. Eerder deze week twitterde Kats over de geruchtmakende Nashvilleverkaring, die mede is ondertekend door SGP-partijleider Van der Staaij: "Ik heb de verklaring niet getekend en herken mij niet in de inhoud en toon ervan."

Kats stelde dat hij 'geen kleurloze' burgemeester is. "Natuurlijk heb ik als persoon een overtuiging. Ik weet mij het eigendom van God de Schepper en belijd Jezus als mijn Verlosser. Ik doe mijn werk in afhankelijkheid van Hem."

SGP_burgemeesters_regenboog (155K)

COMMENTAAR
Zomaar een greep uit reacties van SGP-burgemeesters naar aanleiding van het uitkomen van de Nashvilleverklaring. Wat betreft deze verklaring verwijs ik u naar een eerder artikel hierover (zie bronlink onderaan dit artikel).
Wat valt hier op?
Van Belzen heist de regenboogvlag om te laten zien dat hij er voor iedereen is, ongeacht geaardheid. Van Belzen beseft kennelijk niet waar de regenboogvlag voor staat (zie artikel 'homopromotie door de overheid en de kerken' onderaan dit artikel). Niemand van Gods volk zal de regenboogvlag hijsen die staat voor de LHBTI-promotie, hetwelk een gruwel is in Gods ogen!

Pieter Verhoeve en Gert-Jan Kats laten weten dat iedereen mag zijn wie je bent. Ze bedoelen te zeggen dat je hetero mag zijn, maar je mag ook homo zijn, je mag ook lesbisch zijn, je mag ook transgender zijn, je mag ook travestiet zijn, je mag ook bi-seksueel zijn. Is dat de taal van Gods volk? NEE! We hebben het recht niet om goddeloos te zijn. We hebben het recht niet om te zijn wat God haat! Dat geldt elk mens, niemand uitgezonderd. Dat is de taal van de Bijbel. We hebben het recht niet om de zonde vrijuit te spreken! Als eens ingeleeft zou worden dat we maar één recht hebben, en dat is voor eeuwig verdoemd te worden, dan is het uit met de taal van deze burgemeesters. Als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven (Rom. 7:9). De taal van deze burgemeesters laat zien dat het gebod nog nooit bij hen ingekomen is en dat ze nog nooit de oude mens hebben afgelegd, dus ook geen nieuwe mens in Christus zijn geworden door de levendmakende Geest (Joh. 6:63, 2 Kor. 3:6).

Al deze burgemeesters hebben de eed op de grondwet afgelegd en de vruchten daarvan komen openbaar doordat ze de goddeloze LHBTI-vlag hijsen waarbij de regenboog als teken van Gods verbond (Gen. 9:9-17) wordt misbruikt. Dat kan ook niet anders als je de eed op de grondwet aflegt met in artikel 1 het gelijkheidsbeginsel en in artikel 6 de algehele vrijheid van godsdienst. Ze hebben dus ook de eed afgelegd op de grondwet die afgoderij toestaat. Een Christen kan dus NOOIT de eed op de huidige grondwet afleggen. Gert-Jan Kats noemt zich een kind van God, maar hij staat nog niet in de schaduw van de dwaze maagden met wie de wijze maagden optrokken. Het ware volk van God kan met dit soort christenen niet optrekken.

Als nu nog niet duidelijk is dat een Christen geen politiek kan bedrijven, en dus ook niet kan stemmen op zogenaamde christelijke politici, dan zal het nooit meer duidelijk worden.

Zie enkele recente artikelen betreffende homoseksualiteit:

Nashvilleverklaring is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel

Verklaring homoseksualiteit is een vondst van de duivel

Homopromotie door de overheid en de kerken

Steef de Bruijn (OGG-RD) wil duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster

De 'kies elkaar' oproep van SGP-leider Van der Staaij voor homo en hetero

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"