SGP zetelwinst bij wijziging vrouwenstandpunt volgens ds. W. Visscher

In het Reformatorisch Dagblad werd ds. W. Visscher (Ger.Gem.) geciteerd inzake het vrouwenstandpunt van de SGP en het zinspelen op zetelwinst bij aanpassing van het vrouwenstandpunt aan de huidige seculiere opvattingen in de maatschappij.

Ds. Visscher verwacht zetelwinst SGP na aanpassen vrouwenstandpunt
13-11-2012 20:40 | gewijzigd 14-11-2012 08:19 | Redactie digitale media

AMERSFOORT – Als de SGP haar vrouwenstandpunt aanpast, is verdere groei van het aantal Kamerzetels niet uitgesloten. Dat stelt ds. W. Visscher in een interview op de website van de SGP-jongeren. „Met een deugdelijk christelijk-conservatief geluid zijn er toch meer zetels te behalen dan de huidige drie. Ik denk dat de partij dan vier à vijf zetels kan halen.”

Of de SGP het vrouwenstandpunt daadwerkelijk moet opgeven, weet de predikant van de gereformeerde gemeente in Amersfoort niet goed. „Ergens zeg ik nee, want het kan het begin van een volgende stap zijn, bijvoorbeeld rond homoseksualiteit. Aan de andere kant vind ik het ook belangrijk dat het Bijbelse geluid in de politiek blijft klinken.”

In het interview stelt ds. Visscher verder dat het „pure dommigheid” is wanneer mensen roepen dat de reformatorische zuil beter zo snel mogelijk kan verdwijnen. „Zolang ik nog adem in m’n longen heb, zal ik tegen de afbraak van de zuil vechten. Hoewel ik ook vrees dat mijn kleinkinderen geen eigen scholen meer zullen hebben.”

COMMENTAAR

Ds. Visscher denkt altijd heel veel. De vraag is wat we met zijn denken opschieten? Een dienaar des Woords dient de Schrift als uitgangspunt te nemen en niet mee te doen aan die "als dan" vragen, wat niet anders is dan vleselijk geredeneer.
De Bijbel is over de positie van de vrouw duidelijk. Alle politieke partijen van rood tot blauw huldigden het Bijbelse standpunt tot de komst van het actief en passief kiesrecht voor vrouwen. Was die ommezwaai begin vorige eeuw nu een vrucht van de Geest Gods of van een andere geest?
De vraag stellen is haar beantwoorden. Het was geen vrucht van Bijbelse reformatie.

Een andere vraag is of het nog wel mogelijk is om deel te nemen aan de politiek als je de eed van trouw moet zweren aan de koningin en aan de grondwet, die haaks staat op Gods Woord met de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel?
Geen enkel mens heeft de vrijheid om de afgoden te dienen. Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt ALLEN mensen (Prediker 12:13). De SGP heeft dit Bijbelse standpunt allang verlaten en omarmt de godsdienstvrijheid. Hoe kun je als politicus de hulp van God inroepen om trouw te zweren aan de grondwet die tegen Gods Woord ingaat?
Deze vraag stellen is ook haar beantwoorden. Het is onmogelijk. Een Christen is geroepen om in dit huidige tijdsgewricht (en altijd) te bidden voor de overheid die Gods dienaresse is (of ze het nu wil weten of niet). Politiek bedrijven is kiezen tussen kwaden en daartoe is een Christen niet geroepen.

Ds. Visscher wil graag de refo zuiltjes in stand houden, net als de politieke zuil in de vorm van de SGP. Ook als dat ten koste gaat van de inhoud van de Schrift. Ds. Visscher maakt Gods Woord op subtiele wijze verdacht. De Heere zal het zien en zoeken. Hij noemt zich een volgeling van Kersten in het interview met de SGP jongeren. Dat zegt al genoeg. Een waar Christen is van Christus en laat zich door Hem gezeggen. Aan het soort predikers à la Visscher geen gebrek in onze dagen. Luister er niet naar. Laat u gezeggen door Gods Woord (Gal. 1:6-9).