Steef de Bruijn (OGG-RD) wil duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster

Steef de Bruijn is de hoofdredacteur van het RD en heeft onlangs een briefwisseling onderhouden met homo John Lapré. Meneer De Bruijn noemt het moedig van John om voor het RD-publiek zijn gevoelens te tonen. Hij suggereert dat ze beiden Gods Woord als uitgangspunt willen nemen. John Lapré bedankt zelfs Steef de Bruijn dat hij Lionel zijn echtgenoot noemde. In de slotbrief (6) reageert hij geschokt op een uitspraak die Lapré van een dominee heeft aangehaald die gezegd heeft dat alle homo's naar de hel gaan. Gods Woord leert dat allen die in hun zonden sterven naar de hel gaan, dat geldt voor homo's maar ook voor hetero's die in hun zonden sterven (1 Kor. 6:10). Alleen degenen die door de wet der wet gestorven zijn, om Gode te leven, beërven het koninkrijk Gods. Degenen die in Christus zijn, zijn ook aan de zonde gestorven en kunnen er niet meer in leven, zoals Lapré dat echter wel kan. Deze man spreekt zijn zonde vrijuit (Jes. 3:9) met zijn coming out betoog in het RD. Zulken worden door hoofdredacteur en ouderling (in de oud gereformeerde gemeente te Achterberg) Steef de Bruijn de handen opgelegd en niet de wacht aangezegd. Als een homo door God tot God bekeerd wordt dan is hij homo af, want de oude mens wordt in de waarachtige bekering gedood! Dit waart gij sommigen, leert Gods Woord (1 Kor. 6:11). Dat leert De Bruijn nergens. Met deze hele briefwisseling geven beiden aan God in Christus niet te kennen omdat ze niet door de wet der wet gestorven zijn.

In het meest recente artikel (zaterdag 26 mei 2018) van de hand van ouderling/hoofdredacteur Steef de Bruijn (klik hier) pleit hij zelfs ook nog voor het opnemen van de duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster. Wat die duivelse stichting inhoudt kunt u hier lezen: (klik hier). Dit soort ouderlingen zit in het voorgestoelte van de reformatorische kerken en wordt niet de wacht aangezegd. Het is alles één tuchtloze (dus liefdeloze) boel geworden, want de liefde Gods in Christus wordt gemist in al die 'kussens onder de oksels naaiende' betogen. De Bruijn noemt in dit artikel vier punten. We lopen ze kort door.

Bij punt 1 stelt hij dat een christen de zonde nooit goedpraat. Hij doet in die hele briefwisseling echter niets anders want je kunt bij hem christen zijn en ook homo, alleen mag je geen relatie (homoseksueel gedrag) met een andere homo hebben. Hij verstaat niets van de geestelijkheid van de wet, want die is ook een oordeler der gedachten. Zeggen dat je homo bent is hetzelfde als het praktiseren van een relatie met een andere homo. Zelfs een vrouw begeren in je gedachten is al overspel, dus wordt door de Heere Jezus voor de daad gehouden. De Bruijn weerlegt dus met zijn betoog wat de Heere Jezus leert. De leer van Christus wordt dus teniet gedaan. Dezulken hebben God niet, leert de apostel der liefde Johannes (2 Joh. 1:9).

Bij punt 2 haalt hij het homobesluit van de Christelijk Gereformeerde Kerken uit 2013 aan en spreekt daar waarderend over. Dat een waar christen helemaal niet waarderend over dit CGK-besluit kan spreken kunt u lezen in het volgende artikel (klik hier). Het positief duiden van het homorapport van de CGK betekent dat je leert dat een christen ook homo kan zijn, want in het rapport wordt over homo broeders en zusters gesproken. Ze leren dus dat de oude mens ten hemel reist. Het is bedrog van de bovenste plank!

Bij punt 3 maakt De Bruijn onderscheid tussen nette homo's in de kerkelijke gemeente en perverse homo's op de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam. Er is dus verschil tussen nette zondaren en perverse zondaren, tussen nette zonden en perverse zonden. Wat een goddeloze praat is dit van De Bruijn. Ook suggereert hij dat het RD altijd een consistente lijn heeft gehad over dit onderwerp. We kunnen helder zijn dat het RD de weg plaveit voor acceptatie van de homo-zonde binnen de kerk, alleen mag je de homo-zonde (nog) niet uitbreiden met een homo-relatie. Een christen kan echter wel tegelijk homo zijn volgens het RD.

Bij punt 4 zegt hij de zonde af te wijzen en niet de zondaar. Hij wijst echter de zonde niet af want hij leert dat je christen kunt zijn en homo, terwijl Gods Woord geheel anders leert. Ze willen tegenwoordig allemaal barmhartiger zijn dan God Zelf, en hebben hiermee God van de troon gestoten zoals elk natuurlijk mens heeft gedaan met de val in Adam. Hij pleit ook voor het uit de kast komen van homo's in kleine kring (gezin en kerk), terwijl hij een briefwisseling voert met een homo voor heel Nederland. Een beperkte kring kan ik dat niet noemen. Als de Heilige Geest een mensenkind gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan gaat de hand op de mond en krijgt de zondaar een welgevallen aan de straf zijner ongerechtigheid (Lev. 26:41). In die weg wordt de oude mens door de wet der wet gedood en Gode levend gemaakt met Christus. Dat kunt u duidelijk lezen in bijv. Romeinen 6-8 en Galaten 2. Al die zondige briefwisselingen zijn dan ten einde want dan wordt de gerechtvaardigde zondaar zelf een leesbare brief van Christus om te getuigen van die ene Naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, en om tegelijk te getuigen tegen de ongerechtigheid!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"