De testsamenleving, het moderne paard van Troje

Met een negatief sneltestbewijs op zak kunnen Nederlanders nog deze maand naar dierentuinen, pretparken, musea, theaters of de Keukenhof, zo meldt het AD. Een ontwikkeling waar door velen positief op gereageerd wordt. Het grootste deel van het MKB ligt immers al een jaar plat en de mens wil ook weer leuke dingen doen. Daarbij is een test afnemen onschuldig toch? En we moeten toch iets, willen we de samenleving weer laten draaien? Veelgehoorde argumenten die logisch klinken als je niet verder kijkt dan wat de traditionele media je laten zien. Maar wat is de consequentie van het meewerken aan deze testsamenleving? En stopt het bij een testsamenleving of zit er meer achter?

Vanaf deze maand zullen er ‘bij uitzondering’ delen van onze samenleving weer heropenen en toegankelijk zijn voor mensen die een negatief sneltestbewijs op zak hebben. Verder gelden de ‘RIVM-richtlijnen’ ook nog na het tonen van het negatieve sneltestbewijs. Dus afstand houden en mondkapjes etc. zal verplicht zijn bij het bezoeken van deze bedrijven. Tijdens de korte heropening van deze bedrijven zal de infrastructuur van de testsamenleving getest worden, zodat alles goed werkt als binnenkort een groot deel van de samenleving weer zal heropenen.

...

Vanaf deze maand zullen er ‘bij uitzondering’ delen van onze samenleving weer heropenen en toegankelijk zijn voor mensen die een negatief sneltestbewijs op zak hebben. Verder gelden de ‘RIVM-richtlijnen’ ook nog na het tonen van het negatieve sneltestbewijs. Dus afstand houden en mondkapjes etc. zal verplicht zijn bij het bezoeken van deze bedrijven. Tijdens de korte heropening van deze bedrijven zal de infrastructuur van de testsamenleving getest worden, zodat alles goed werkt als binnenkort een groot deel van de samenleving weer zal heropenen.

Lees verder in het volgende artikel van Jorn Luka 'De testsamenleving, het moderne paard van Troje', en bekijk de video:

COMMENTAAR
Hetgeen Jorn Luka meldt staat in schril contrast met het hoofdredactioneel commentaar in het RD van 7 april 2021 getiteld
'Toegang met negatieve test even terecht als onvermijdelijk'. Het RD zit gewoon op het spoor van de vaccinatiemaffia en de testmaffia. De hoofdredactie stelt dat de beweging om gevaccineerden meer ruimte te geven onvermijdelijk is. Schandalig gewoon wat het RD hier beweert. Dat is nog nooit vertoond met een griepvirus. De griep eist ook veel doden onder ouderen (zie de winter van 2017-2018 als voorbeeld). De WHO heeft toegegeven dat de IFR vergelijkbaar is met een stevige griep. IFR staat voor Infection Fatality Rate, ofwel het sterftecijfer van de mensen die met het virus zijn geďnfecteerd. Daarnaast is het niet bewezen dat gevaccineerden het virus niet kunnen krijgen en dat ze het niet kunnen doorgeven. Dat geven de geleerden wel toe. Los van dit alles promoot het RD gewoon een mRNA vaccins die zich nog in de experimentele fase bevinden en wat geproduceerd is met menselijke cellen verkregen van abortus. Mensen doen dus mee aan een medisch experiment waarvan de gevolgen op lange termijn onbekend zijn. Wat er al op korte termijn gebeurd is wel bekend, en die bijwerkingen en de aantallen zijn schrikbarend, wat we in een eerder artikel hebben aangetoond.

Verder stelt de hoofdredactie dat het beperken van vrije burgers alleen mogelijk is als er risico’s zijn. Als mensen aantoonbaar geen gevaar voor anderen zijn, kan een rechtsstaat burgers geen beperkingen opleggen. Het hek is hiermee van de dam. Het is een totaal on-Bijbels standpunt dat mensen moeten bewijzen risicoloos te zijn om deel te mogen nemen aan de maatschappij. Het is geen besmettelijke ziekte zoals melaatsheid of ebola. Het is een griepvirus wat voor voornamelijk ouderen met onderliggende ziekten risicovol kan zijn. Het is totaal on-Bijbels om de hele maatschappij te veranderen in een vaccinatie- en testmaatschappij. Testen is trouwens een moment opname want de ene week kun je positief testen en de andere week negatief. Je blijft testen. Daarnaast zijn de testen niet betrouwbaar. Wat zegt een negatieve of positieve test? Helemaal niets. Het zegt niet of je wel of niet besmettelijk bent. Het is gewoon een fake maatregel. Zelfs het vaccin zegt niet alles zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Trouwens, als mensen een vaccin hebben dan hoeven ze toch niet bang zijn voor een ander? Waarom dan mensen die het dan niet willen beperkingen opleggen?
We zien steeds meer de ontwikkeling die Jorn Luka schets zich voltrekken. Het RD is echter horende doof en ziende blind. Een RD wat vijftig jaar bestaat en volgens Bas van der Vlies en dominee D.J. Budding uit de nood geboren is en door God is gezegend. Deze twee mensen hebben totaal geen benul wat er gaande is en zijn ongeschikt om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. We zeggen het weer dat de kinderen dezer wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts in hun geslacht (Lukas 16:8).

M.G. van der Hoeven

8 april 2021

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"