The Great Reset en Agenda 2030 is niet anders dan een duivels plan

Het volgende artikel is overgenomen van Common Sense TV.

Die complotdenkers toch ook met hun verhalen over The Great Reset en Agenda 2030.

Kijk hier naar een fragment van de President van Canada Justin Trudeau van afgelopen week waarin hij openlijk spreekt over The Great Reset en Agenda 2030 (Agenda 21).

Klimaatverandering is een zelfde soort rookgordijn voor deze globalisten om hun doel te bereiken.

Verderop in dit artikel leest en ziet u alles over Agenda 2030 en The Great Reset.

Video Nederlands ondertiteld:

Wat is de Great Reset precies?

Er is ons keer op keer verteld dat de dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn en dat we het ‘nieuwe normaal’ moeten accepteren. Nu hebben de sociale ingenieurs de kaarten op tafel gelegd en officieel hun oplossing voor deze crisis gelanceerd. De voorgestelde oplossing is de ‘Great Reset.’

In dit verslag onderzoeken we wat de ‘Great Reset’ precies is en wie erbij betrokken zijn.

We onderzoeken ook wat de ‘Great Reset’ betekent voor de mensheid, die een ongekende tijd tegemoet gaat.

Zie deze video: (Nederlands ondertiteld)

Wat is Agenda 21 (of Agenda 2030) precies?

Deze beelden zijn afkomstig van het YouTube kanaal Spiro Skouras. In deze video interviewt Spiro een topdeskundige op het gebied van Agenda 21 van de Verenigde Naties, Rosa Koire, die ook door Nederland is ondertekend en wordt uitgevoerd.

Het interview bevat uiterst belangrijke informatie over wat er zich op dit moment in de wereld afspeelt i.v.m. de maatregelen die worden toegepast als gevolg van de coronacrisis en de globale plannen voor de nabije toekomst.

Zie deze video: (Nederlands ondertiteld)

COMMENTAAR
Al eerder is op deze website gewaarschuwd voor de globalistische ontwikkelingen waar de Verenigde Naties (VN), het World Economic Forum (WEF), de Wereldbank, de WHO, miljardairs als Soros, Gates enz... mee bezig zijn. De plannen zijn al langer geleden uitgewerkt waarbij de vierde industriële revolutie gebruikt gaat worden om de doelen te verwezenlijken. Dan hebben we het over de 17 sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Die gelden als blauwdruk en daar heeft zo goed als de hele wereld zich aan gecommitteerd. Eigenlijk is de VN al de wereldregering en zijn de huidige regeringen op natie niveau slechts uitvoerders van dit beleid. Dat is duidelijk te zien in de video van Justin Trudeau (premier Canada), maar net zo goed kunt u daar Mark Rutte (premier Nederland) voor nemen. Rutte is een 'kloon' van Trudeau.

Men wil digitale, fysieke en biologische systemen samenbrengen. Klaus Schwab (WEF) zei vrij recent dat één van de kenmerken van de vierde industriële revolutie is dat het niet verandert wát we doen, maar dat het ons verandert. Nieuwe technologie opent de toegang tot de 'zwarte doos' die we onze hersenen noemen, waarmee we een identiteit kunnen realiseren die ambitieus is (Nita Farahany, Duke University USA). Als de menselijke geest zich daadwerkelijk kent dan krijg je het potentieel voor een nieuwe renaissance (Jon Kabat-Zin, University of Massachussets USA). Men wil toegang tot de gedachten en emoties van mensen om een ruimte te creëren waarin mensen vrij kunnen denken. Elon Musk (CEO van Tesla) is al bezig om de hersenen van mensen aan het internet te verbinden. Hier zien we de stappen die worden gezet tot transhumanisme. Er wordt een nieuwe mens (super mens) gecreëerd die in harmonie met de natuur moet leven en waarbij de 17 sustainable development goals de wet van de nieuwe wereld orde is.

Alles wat er nu gebeurt, zoals de Covid-19 pandemie (die geen pandemie blijkt te zijn), staat in het teken van de great reset om de nieuwe wereld te creëren met een nieuwe wereld orde en nieuwe mensen. Onder de dekmantel van klimaatverandering, armoede, Covid-19, enz... wordt dit project uitgevoerd. Bij de 17 development goals speelt vaccinatie bij 14 ervan een belangrijke rol, zoals hieronder wordt aangegeven. Daarom wel men wereldwijd iedereen vaccineren. Vaccinaties biedt een interessante mogelijkheid om DNA van mensen te veranderen, om onvruchtbaarheid te bevorderen en wie weet nog andere zaken.

SDGs en vaccinaties

Men is bezig met ID 2020 en een digitaal vaccinatiepaspoort. Nu heb je bij wijze van spreken nog een losse smartphone of een Apple smartwatch om je pols. Straks zit het geïntegreerd in je lichaam, en kan men op afstand wijzigingen aanbrengen of de stand van zaken uitlezen, bijvoorbeeld van vaccinaties. Toegang tot de maatschappij kan ook digitaal worden gereguleerd. Contant geld gaat verdwijnen en er komt een digitale munt voor in de plaats. Ook dient er een wereld religie te worden gevormd en daarbij zullen de huidige valse godsdiensten gaan samensmelten waarbij een belangrijke rol voor de paus is weggelegd. De paus heeft zijn zegen al gegeven aan de plannen voor de nieuwe wereld orde.

Op een bijeenkomst van Klaus Schwab (WEF) zitten Joe Biden (USA) en Xi Jinping (China) op de voorste rij. Dan weet u aan welke kant ze staan.

Klaus Schwab en Joe Biden

Men is bezig met een programma van wereldwijde controle, socialisme met herverdeling van welvaart, het creëren van een supermens en het (nu nog) buiten de maatschappij plaatsen van mensen die zich hierin niet willen voegen (bijvoorbeeld omdat het coronavaccin geweigerd wordt). We zien hier het plan van Adolf Hitler in een nieuw jasje. Het is niet anders dan een facistische reset.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Is dit dan alles wat we kunnen constateren? Nee, er is meer. Dan zeg ik het nog verkeerd. God de HEERE regeert en Hij volvoert Zijn raad. HIJ verzamelt, dwars door het hele wereldgebeuren heen, Zijn uitverkorenen die voor de grondlegging van de wereld reeds aan de Zoon zijn gegeven. De Zoon Die naar deze aarde gezonden en vrijwillig gekomen is, en alles volbracht heeft door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. De Zoon heeft de wil van Zijn Vader volbracht want dat is Zijn spijze, Hij heeft voor de Zijnen de zonden verzoend, de schuld betaald en de straf gedragen. De kop van de slang is vermorzeld. De satan en allen die zijn eigendom zijn en blijven zullen worden geworpen in de poel van vuur en sulfer, hetwelk is de tweede dood (Openbaring 20:11-15). Dan zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid worden, want de eerste hemel en de eerste aarde zal voorbij gaan en de zee zal niet meer zijn. En God zal alle tranen van de ogen van Zijn uitverkorenen uitwissen. Dat doet Hij zo volkomen dat er niet meer te zien is dat er tranen zijn geweest. De dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen gekrijt, geen moeite, want de eerste dingen zijn weggegaan. God maakt alle dingen nieuw. De huidige globalistische organisaties maken alle dingen niet nieuw, maar God maakt alle dingen nieuw. HIJ herschept een gevallen adamiet en maakt deze tot een nieuwe mens in Zijn Zoon Jezus Christus door Zijn Woord en door Zijn Geest. De natuurlijke mens wil als God zijn (ziehier de paradijszonde) en dat zien we ook met de globalistische organisaties en hun plannen. Ze willen een 'paradijs' op aarde scheppen waarbij de elite totale controle heeft over de mensen via transhumanisme. Het zal heel ver komen zodat het voor Gods volk niet meer mogelijk is om aan de maatschappij deel te kunnen nemen (Openbaring 13:17). De vervolgingen zullen in alle hevigheid toenemen en om der uitverkorenen wil zal die tijd verkort worden. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden (Mattheüs 24:22). Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, is hun deel in de poel van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood (Openbaring 20:6). En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.... Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! (Openbaring 22:17,20). Mag u tot dat volk, de ene heilige algemene Christelijke Kerk (Una Sancta) behoren?

M.G. van der Hoeven

19 november 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"