Turkije en IS of beter gezegd: TurkIStan

In de pers verschenen vandaag, 7 december 2015, enkele ANP-artikelen betreffende de strijd in Irak en SyriŽ. Het eerste artikel gaat over een recordaantal bommen wat de coalitie sinds 2014 heeft neergeworpen op IS, en het tweede artikel gaat over een permanente Turkse basis bij Mosul in Irak.

Coalitiebommen_op_IS (54K)

Turkse_basis_in_Irak (79K)

Om met het eerste artikel te beginnen. Er zijn maar liefst 32.000 bommen, en kennelijk vooral precisiebommen gebruikt tegen Islamitische Staat (IS) in Irak en SyriŽ. Moet u zich eens voorstellen: 32.000 bommen. En nog is IS niet verslagen. Hoe is het mogelijk? Vliegtuigen vliegen af en aan. Dan zou je toch verwachten dat er geen enkel voertuig van IS meer op vier wielen staat? Wat haalt dit allemaal uit? Onlangs repte een krantenartikel over een veelkoppig monster van IS: iedere keer als er een kop wordt afgeslagen, groeit er elders weer een nieuwe aan. Dit soort terroristische bewegingen is niet vanuit de lucht te verslaan, of je moet er een atoombom op gooien, net als in Japan waarmee de tweede wereldoorlog definitief werd beŽindigd.

Het tweede artikel geeft aan dat Turkije ongevraagd een soeverein land binnenvalt en op het grondgebied van Irak een legerbasis ontwikkelt. Turkije schreeuwde moord en brand, toen een Russisch gevechtsvliegtuig in de ogen van de Turken over een stukje Turks zand vloog. Verontwaardiging alom bij de NATO, en ook bij de Nederlandse regering. En waar blijven de NATO en de Nederlandse regering nu? Ze roepen de Turkse ambassadeur niet direct op het matje en geen enkele verontwaardiging komt naar buiten over de handelswijze van de Turken. Turkije blijkt ook IS-olie te importeren wat bewezen is door de Russen. Turkije laat ook IS-strijders over hun grondgebied gaan. Het zal wel worden afgedaan als Russische retoriek die onbetrouwbaar is. Degenen die onbetrouwbaar zijn, zijn in dit geval de NATO en de Westerse landen, met Amerika voorop. Ze hebben zelf IS gecreŽrd om de Syrische president te kunnen wippen, en nu blijken ze verkeerd gegokt te hebben. Ze krijgen nu de boemerang op het eigen hoofd. Dat heb je ervan als je soevereine staten ontwricht zoals destijds Irak, LibiŽ en nu SyriŽ, met als argument dat ze zulke slechte inhumane leiders hebben. Het getuigt van geen enkele zelfkennis bij de regeringsleiders van de westerse landen, die zelf hun bevolking uitmoorden door abortus toe te staan.

Turkije houdt Europa in zijn greep en gebruikt de vluchtelingenstroom om zijn eisen kracht bij te zetten. De heer Geert Wilders heeft gelijk als hij stelt dat Turkije niet bij Europa hoort. Op papier is het een seculiere staat, maar in de praktijk is het een islamitisch bolwerk, en president Erdogan is daar de exponent van. Hij voert een duivelse politiek tegen IsraŽl en de Koerden. De Koerden strijden tegen IS en wat doet Turkije? Ze bombarderen de Koerden. Waar is de verontwaardiging binnen de westerse landen, en ook Nederland, over deze gang van zaken? Waarom Turkije niet uit de NATO gegooid? Waarom moet je zo'n land verdedigen als het wordt aangevallen? U ziet dat het alles leugen en bedrog is, en het is ook niet verwonderlijk omdat we sinds de zondeval allemaal de duivel (de grote leugenaar) zijn toegevallen. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden, ook door overheden als het gaat om het wereldgebeuren. U moet dus niet alles voor zoete koek slikken wat door de media ons wordt voorgeschoteld, en dan met name ook door media die onder een reformatorische vlag ons informeren, waarbij Obama als christen en Poetin als duivel wordt weggezet. De SGP was zo blij als een kind toen Obama het amazing grace aanhief. Die hele SGP is echter zo blind als een mol. De SGP staat tegenwoordig voor Sharia Gedogende Partij, getuige de onthaal van een imam tijdens een bijeenkomst in Barendrecht. Hoe kan het ook anders als je de vrijheid van godsdienst voorstaat en daarmee Gods Woord verkracht.

Wat er gaande is getuigt ervan dat de wederkomst van de Heere Jezus Christus steeds dichterbij komt. De vervolging van Gods volk neemt hand over hand toe en de tijd dat ze niet kunnen kopen en verkopen komt steeds dichterbij. Zijn we bereid om te verschijnen voor de rechterstoel van Christus, om rekenschap af te leggen van al hetgeen we gedaan hebben? De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 5:9: "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." Van nature geloven we de leugen omdat we uit de vader de duivel zijn, zoals de Heere Jezus leert in Johannes 8:44. Als de Heere ons tot Zijn eigendom maakt in de wedergeboorte, dan worden we geleid door de Geest Die in al de waarheid leidt. Dan komt dat ook openbaar in hoe we het politieke- en wereldgebeuren beschrijven. Dan geloven we niet zomaar een iegelijke geest. Dan begeren we dat in alles de waarheid openbaar komt, zowel in het geestelijke als in het natuurlijke leven. Er kunnen natuurlijke mensen zijn die de waarheid begeren in het natuurlijke leven, denk bijvoorbeeld in de beoordeling van de werkelijke aard van de islam, zoals de heer Geert Wilders die ontmaskert. Daarop is het Schriftwoord uit Lukas 16:8 van toepassing: "want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht." Dat is wat?! Het zal wat zijn, de weg geweten en niet bewandeld te hebben. Dat zal nog erger zijn dan als kinderen van deze wereld openbaar te komen voor de rechterstoel van Christus. Haast u, en spoed u, om uws levens wil, om met God verzoend te worden door het bloed van Jezus Christus, toegepast aan het hart. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort de stem van de Zoon van God (Johannes 18:37). Dan is dat heerlijk uur gekomen dat u als dť geestelijk dode de stem van de Zoon van God hebt gehoord ten leven. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven (Johannes 5:25). Als u werkelijk uit de waarheid bent, dan begeert u in alles de waarheid!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"