VBOK heult met de satan

In het Reformatorisch Dagblad (RD) van 31 oktober 2009, zie link, staat een artikel over abortus met als titel "Abortus: weg uit de sfeer van voor of tegen", opgetekend uit de mond van notabene de VBOK directeur Van Veelen. Het hele artikel boezemt de geur van de satan en zijn verderfelijke nazi-praktijken. Continue probeert Van Veelen een wit voetje bij de ex-abortus "arts" Beekhuizen te halen. Dat blijkt o.a. uit zijn opmerkingen dat abortusartsen over het algemeen integere artsen zijn die proberen op een integere manier hulp te verlenen. Het zijn volgens hem geen criminelen. Verder stelt hij dat abortusartsen en de VBOK willen dat de vrouw beslist, dat ze dat doet op een weloverwogen wijze en dat ze daarbij de verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven neemt. Als Beekhuizen Van Veelen toewerpt dat de VBOK geen neutrale organisatie is, dan haalt Van Veelen alles uit de kast om dit wel aan te tonen met de opmerking: "Als je bij ons in de spreekkamer luistert, zul je merken dat de maatschappelijk werker op geen enkel moment zegt: Maar besef wel dat dit een ongeboren kind is dat je niet moet aborteren. We vragen wel: Heb je bedacht wat dit betekent voor je? En daarin wordt dus absoluut niet gestuurd. Ik zou jou willen uitnodigen om ons eens een dagje in onze spreekkamer te volgen. Wat mij betreft maken we daar nu een afspraak voor.” In het hele artikel wordt de ergernis van het kruis van Jezus Christus (Gal. 6:12) teniet gedaan. Op geen enkele wijze wordt door Van Veelen Gods Woord naar voren gehaald als gezaghebbend. Het gaat er niet om wat de vrouw wil, maar het gaat er om wat Gods Woord leert! Van dat spoor is de VBOK kennelijk al helemaal af. De wil van de mens is niet de norm, maar de wil van God is de norm!

De statuten van de VBOK vermelden o.a.:

Doel (art. 4 van de Statuten) De vereniging stelt zich ten doel te bevorderen, dat het leven van de nog niet geboren mens wordt beschermd vanaf de conceptie.

Middelen (art. 5 van de Statuten) De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a. het bieden van hulp aan hen die door een zwangerschap in de problemen zijn geraakt; b. het geven van voorlichting over het ontstaan, de groei, de ontwikkeling en de beschermwaardigheid van de mens vanaf de conceptie; c. het uitdragen van de overtuiging, dat er vanaf de conceptie sprake is van een mens-in-ontwikkeling die beschermwaardig is.

Als je artikel 4 en 5 leest dan staat dit op gespannen voet met de uitspraak van Van Veelen: ""Als je bij ons in de spreekkamer luistert, zul je merken dat de maatschappelijk werker op geen enkel moment zegt: Maar besef wel dat dit een ongeboren kind is dat je niet moet aborteren. We vragen wel: Heb je bedacht wat dit betekent voor je? En daarin wordt dus absoluut niet gestuurd."

Of het nu met abortus is (dit zijn puur nazi-praktijken, de Christen-Unie roept wel op om diegenen die de holocaust ontkennen strafrechtelijk te vervolgen, maar abortus-artsen mogen vrij rondlopen en zijn volgens de VBOK geen criminelen), of met het onderwijs (Dhr. Büdgen van het Wartburg College wil het atheïstische SP-kamerlid Van Dijk vooral aantonen dat ze meedoen aan integratie door uitwisselingsprogramma's met islamitische scholen te overwegen, zie RD van 31 oktober 2009), het hele Refodom ademt niets maar dan ook niets van de vreze des Heeren uit. Continue wil men in het gevlij blijven komen bij de godloochenaars. Beseft men nog wat Groen van Prinster zei: "Het is een strijd tussen geloof en ongeloof." De ware Godsdienst probeert niet bij de wereld in het gevlij te komen. Nee, hiervan geldt door genade wat staat opgetekend in Psalm 149:6 "De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand." Het is alles de dood in de pot onder de huidige christenheid in ons land. Al neemt met Jezus op de lippen en roemt men in Gods Woord.