Vaccinatiegate

Vandaag de dag komen steeds meer misstanden openbaar. Denk bijvoorbeeld aan allerlei dossiers waarbij men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt of wil houden, zoals de zaak rondom de topambtenaar bij Justitie, Joris Demmink (VVD), en zijn pedofiele praktijken die onder het tappijt geveegd worden. We hebben het MH-17 dossier waarvan Rutte zei dat de onderste steen boven moest komen, maar waarbij er juist stenen op de MH-17 put worden gelegd om de waarheid te verdoezelen. Denk aan de affaires bij justitie met de bonnetjesaffaire waarbij minister Opstelten (VVD) en staatssecretaris Teeven (VVD) betrokken waren. Denk aan de toeslagenaffaire bij de belastingdienst waarbij minister Wiebes (VVD) het veld ruimde, maar waarbij de eigenlijke verantwoordelijken blijven zitten. De kamerleden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) die de klokkenluidersinfo hebben opgepakt en politiek aanhangig hebben gemaakt worden tegengewerkt door de overheid. We spreken inmiddels al van Ollongrengate, genoemd naar minister Ollongren (D66) die met een A4-tje op straat liep waarop stond dat Pieter Omtzigt een functie elders zou moeten krijgen. Ze doen net alsof 'functie elders' een ministerspost betekent, maar het betekent gewoon dat hij uit de Haagse politiek moet verdwijnen en bijvoorbeeld een burgemeesterspost zou moeten krijgen. Dan zijn ze van een lastpost verlost die zich vastbijtte in de Demminkzaak, MH-17 en de toeslagenaffaire. Van de Demminkzaak en MH-17 is hij bewust afgehaald door de politieke elite zoals Rutte (VVD) en Van Haersma Buma (CDA). Laatstgenoemde is nu burgemeester van Leeuwarden. Fractievoorzitter Siegrid Kaag (D66) steunde een motie van afkeuring tegen minister-president Rutte, maar diende geen motie van afkeuring in tegen haar eigen minister Ollongren die met het A4-tje onder haar arm liep wat gefotografeerd kon worden. Ze schermt met zogenaamd nieuw leiderschap. Het is één grote hypocriete bende daar in Den Haag. Ollongren is nog wel minister van Binnenlandse Zaken, waaronder ook de binnenlandse veiligheidsdienst AIVD valt. En dan komen ze hier gewoon mee weg. Het is onbestaanbaar dat deze lesbische brokkenpiloot gewoon door mag gaan. Zowaar de SGP steunde, net als de hele oppositie, een motie van wantrouwen tegen Rutte, ingediend door Wilders (PVV). Rutte liegt continue alles bij elkaar, ook met het hele coronadossier en de andere genoemde dossiers, en nu ineens steunt de SGP een motie van wantrouwen. Hoe hypocriet kun je zijn? Die hele politiek is één grote beerput. Voor een christen onmogelijk om de eed af te leggen en toe te treden tot deze arena. Ook dat hebben we al met veel artikelen aangegeven, maar het wordt binnen het refodom gewoon onder het tapijt geveegd. Allemaal is men binnen het refodom weer getrouw, en gemuilkorfd, naar het stemhokje geweest. Het muilkorfje staat symbool voor de onderwerping aan de leugens van de overheid, dus het staat haaks op de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift!

En wat hebben we nu voor een affaire? Naast de coronaplandemie is er vaccinatiegate. In deze dossiers speelt minister Hugo de Jonge (CDA) een discutabele hoofdrol. Al sinds het begin van de geplande coronaplandemie (geoefend tijdens Event 201 eind 2019), heeft Hugo de Jonge maar één strategie: vaccinatie. Wat je ook aandraagt als alternatieven om mensen met Covid-19 te behandelen, denk aan Hydroxychloroquine (HCQ) aangevuld met diverse supplementen of Ivermectine, het is compleet tegen dovemansoren gericht. Je krijgt dan argumenten dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is en niet peer-reviewed is (ofwel niet door diverse wetenschappers geaccoordeerd). Teveel risico's voor de volksgezondheid om met deze medicijnen aan de slag te gaan heet het dan. Nee, vaccinatie is de enige route uit deze pandemie. Althans dat moeten we geloven en wordt ons wijsgemaakt. De in allerhaast ontwikkelde vaccins met nieuwe technologie zoals messenger RNA, afgekort mRNA, is de heilige graal. In een kamerbrief van november 2020 staat gewoon dat de lange termijn effecten van deze vaccins onbekend zijn. De vaccins bevinden zich nog steeds in de experimentele fase, zo is op officiele websites te lezen. Hierover hebben we u eerder geïnformeerd. En dan neemt men deze risico's gewoon voor lief. Normaliter duurt het ontwikkelen van een vaccin lang omdat de lange termijneffecten goed onderzocht moeten worden, waarbij ook dierproeven een rol spelen. Dat wordt nu allemaal overgeslagen. Waar men bij de medicijnen het argument hanteerde dat er teveel riscio's zijn, speelt dit bij deze nieuwe vaccins totaal niet. Alle risico's worden weggewuifd en minister De Jonge durft gewoon te beweren dat de vaccins veilig zijn. Hij weet nergens van. De europese organisatie die medicijnen en vaccins vrijgeeft (EMA) speelt ook een dubieuze rol in dezen. Ze worden gewoon als politiek instrument gebruikt in deze plandemie.

Inmiddels zijn na vele vaccinaties de eerste resultaten van de bijwerkingen zichtbaar, en die zijn ronduit schokkend. Recent lazen we in de Telegraaf dat een 58-jarige vrouw uit Venlo na gebruik van het AstraZeneca vaccin op de IC terecht kwam. In het Verenigd Koninkrijk wordt een overzicht bijgehouden van de bijwerkingen van de Pfizer/BioNtech en AstraZeneca vaccins. We hebben de diverse rapporten per 21 maart 2021 voor u op een rijtje gezet:

Coronavirus vaccine - weekly summary of Yellow Card reporting

COVID-19 mRNA Pfizer-BioNTech Vaccine Analysis

COVID-19 AstraZeneca Vaccine Analysis

COVID-19 Vaccine brand unspecified analysis

Het zijn bijwerkingen van enorme omvang met bijvoorbeeld oogontstekingen, blindheid, darmklachten, neurotische klachten, ernstige stolselvorming in combinatie met een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) en sterfgevallen (miskramen en andere sterfte). In de periode van 9 december 2020 tot 21 maart 2021 zijn er van Pfizer/BioNTech maar liefst 40.883 meldingen gedaan met klachten met totaal 315 met dodelijke afloop. Daaronder zijn ook 32 miskramen. We hebben het hier over een periode van 3,5 maand. Met het vaccin van AstraZeneca is het nog slechter gesteld. In de periode van 4 januari 2021 tot 21 maart 2021 (een periode dus van 2,5 maand) zijn er 99.817 meldingen geweest met klachten waarvan totaal 434 met dodelijke afloop. Hieronder waren 13 miskramen. In die periode zijn in het Verenigd Koninkrijk 28 miljoen vaccinaties gegeven. Er zijn 140.000 meldingen gedaan met totaal 500.000 klachten. Het VK heeft 68 miljoen inwoners, dus het aantal meldingen zal nog fors oplopen. De gevaccineerden doen mee aan een experiment, want de vaccins bevinden zich in de experimentele fase en hebben voorlopige goedkeuringen. De fabrikanten zijn onschendbaar en niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen ervan. Dat zegt al genoeg lijkt me.

In Nederland houdt Lareb de bijwerkingen bij. De meldingen gaan over ongeveer 2,3 miljoen gegeven vaccins (stand 28 maar 2021), waarvan ongeveer 1,8 miljoen van Comirnaty (Pfizer/BioNTech), 150.000 van Moderna en 400.000 van AstraZeneca. Het gaat om 26.015 meldingen met 151.771 bijwerkingen. Als we dit vergelijken met het Verenigd Koninkrijk waar 12x meer vaccinaties zijn uitgevoerd, dan is het in Nederland nog veel erger gesteld dan in het VK. In Nederland zijn volgens Lareb 189 sterfgevallen gemeld (zonder de miskramen). In Nederland zijn er tot nu toe 2x zoveel meldingen geregistreerd dan in het VK (1,1% om 0,5%). Let wel, dit zijn de tot nu toe officieel geregistreerde gevallen.

De hele hoeveelheid meldingen ten gevolge van de vaccinaties zullen weer aardig wat huisartsbezoeken opleveren en doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Veel mensen met klachten zullen er hun leven lang mee te maken blijven houden, dus met consulten en medicijnen te maken hebben. Allemaal big business voor de gezondheidsindustrie. We kunnen dus spreken van vaccinatiegate. Als je het beleid van minister De Jonge kritisch ondervraagd, zoals kamerlid Van Haga (FvD) consequent doet, dan krijg je de wind van voren van minister De Jonge. Je wordt dan als complotwappie geframed en je krijgt het verwijt dat je een gevaar bent voor de volksgezondheid omdat je het vaccinatiebeleid en de vaccinatiebereidheid ondergraaft. We zien wel wat in werkelijkheid een gevaar voor de volksgezondheid is en dat zijn de vaccinaties. Helaas is men horende doof en ziende blind, ook binnen het refodom voor de gevolgen van vaccinaties. Naast de Bijbelse argumentatie tegen vaccinaties, die we regelmatig via artikelen hebben doorgegeven, is het ook goed om nog eens de wijze woorden van wijlen huisarts dr Hans Moolenburgh te luisteren over de waarheid over vaccinaties en immuniteit.

M.G. van der Hoeven

5 april 2021

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"