Verklaring van wetenschappers en godsdienstigen over God als Schepper

Het RD en ND hebben de verklaring over God als Schepper, opgesteld door wetenschappers en andere godsdienstigen opgenomen. Zie de volgende linken:

RD artikel van 4-6-2009

Verklaring

Opstellers en ondertekenaars

Reactie:
Gods Woord is helder over de schepping: in zes dagen!
In de wet is dit door de HEERE nog eens bekrachtigd!
Als we dit verlaten dan komt de volgende vraag: heeft de Heere Jezus wel drie dagen in het graf gelegen?
Is de dag die daar genoemd wordt anders dan de dag in Genesis?
Deze verklaring lijkt mooi maar is die van de dwaze maagden!
Wee degenen die toedoen of AFDOEN van Gods Woord (Openbaring 22:18-19)!
Bekeert u, gij dwaze wetenschappers en godsdienstigen!
U zegt dat de Heilige Geest Zich heeft vergist, terwijl AL DE SCHRIFT VAN GOD IS INGEGEVEN!