Visser en Visscher

Er zijn veel vissers in Nederland. Er zijn er die vissen op vis op de Noordzee of in de binnenwateren. Er zijn er ook die de naam dragen dat ze visser of visscher zijn maar het niet zijn en een ander beroep uitoefenen, bijvoorbeeld bakker, slager of dominee. Er zijn ook vissers der mensen, dat zijn de ware knechten van God, zoals Jezus tot Zijn discipelen sprak: "Volgt Mij na, en Ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden, Markus 1:17.", ofwel Verbi Divini Minister, Dienaar van het Goddelijke Woord. Er zijn er ook die zich tooien met Verbi Divini Minister, zich voordoen als vissers der mensen, maar het niet zijn. Hun spraak maakt hen openbaar.

Dat laatste is het geval als men de leer van Christus niet preekt, waarbij God drie-enig op het hoogst wordt verheerlijkt en de mens op het diepst wordt vernederd. Als het gaat om zalig worden dat er van de kant van de mens geen nagelschrapsel aan toegedaan kan worden. Als het gaat om verloren gaan dat de mens er alles aan gedaan heeft, en dat God naar recht ons erin kan laten liggen zodat de tijdelijke en de geestelijke dood overgaat in de eeuwige dood. Dan is het ook volstrekt helder dat een mens van nature een kind des toorns ofwel een kind des duivels is, zoals de Heere Jezus sprak tot de 'gelovigen' tijdens Zijn omwandeling op aarde: "Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen, Johannes 8:44." Dat is wat de godsdienst totaal niet kan verdragen.

Enkele vissers
De laatste tijd zijn er enkele viss(ch)ers in het nieuws. Onlangs ds. P. Visser (PKN) met een preek waarin hij de great reset aan de orde stelde, maar veel andere dingen liet liggen, hetgeen een wachter nooit kan nalaten. Hij preekte uit Openbaring 13 over het beest uit de aarde. Enkele uitspraken van hem: We worden op een geniepige manier erin gerommeld naar een zogenaamd betere wereld in 2030 waarin je je vrijheid kwijt bent. Het gaat geleidelijk want het is best wel heftig. Covid heeft ons bereid gemaakt om erin mee te gaan. Die dominee toch. Zo was het ook met SoW, de goddeloze kerkfusie van NHK, GKN en ELK. Het heeft meer dan veertig jaar geduurd. De duivel heeft alles gemasseerd, en geleidelijk is men meegenomen om een kerk te maken waarbij waarheid en leugen gelijke rechten hebben en een sodomitische kerkorde is gemaakt. Geen verkeerd woord over mensen met een genderprobleem, volgens Visser. Dat gaat zover in de PKN dat als je je laat ombouwen gewoon weer ingezegend kan worden. Dominee Visser heeft er willens en wetens aan meegewerkt door de PKN te aanvaarden. Hij sprak ook over het transhumanisme waarbij de mens digitaal wordt aangesloten, maar ook uitgeplugd kan worden. Uitgeplugd worden is echter niet synomiem voor vervolging van de ware Kerk. Wat hij ook totaal ongemoeid laat is het feit dat de politiek liegt en bedriegt, inclusief de zogenaamde christelijke partijen, en een dictatoriale coronawet heeft uitgerold met steun van notabene de zich christelijk noemende partijen. Of hij wel of niet gevaccineerd is laat hij in het midden, dus de experimentele gentherapie laat hij gewoon ongemoeid, net als de gigantische aantallen bijwerkingen en sterfgevallen wereldwijd. De link met abortus bij coronavaccins wordt ook ongemoeid gelaten. Hij spreekt over klimaatcrisis als fors probleem, terwijl het klimaat geen crisis is maar een feit. De HEERE heeft gesproken na de zondvloed: "Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden, Genesis 8:22." Feiten zijn ook dat bij onderzoek op Antartica bij boringen in het ijs blijkt dat er al duizenden jaren sprake is van klimaatcycli. De mens heeft daar totaal geen invloed op. Dat is wat anders dan de zorg voor het milieu, maar dat heeft niets met klimaatverandering te maken. Dus alhoewel dominee Visser bepaalde zaken over de great reset aanstipt heeft hij niets van een wachter in de Bijbelse zin van woord, want als je zelf een goddelijke great reset hebt ondergaan, en daarmee bedoel ik de waarachtige bekering, dan is het onmogelijk om de PKN de handen boven het hoofd te houden. Dat is werkelijk godgeklaagd.

Ook is er een ds. W. Visscher (GG) die met enige regelmaat in het nieuws komt. Dit is het bruggetje naar een artikel in het RD van 25 oktober 2021, waarbij o.a. dominee Visscher wordt geÔnterviewd en hij zijn licht mag laten schijnen over allerlei theoriŽn die de ronde doen vanwege het coronavirus. In diverse artikelen heb ik wel eens over uitspraken van deze ds. W. Visscher geschreven. Zoek maar op de beginpagina van de website op zijn naam. In dit artikel doet hij o.a. de uitspraak: "Minister-president Rutte en minister De Jonge zijn geen zetbazen van een duistere macht, maar zoeken gewoon het goede voor het land." Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. Als je dit beweert dan ontken je dus dat elk mens van nature een kind des duivels is, doende de wil des vleses en der gedachten (Efeze 2:3). Dat geldt ook voor overheidspersonen. De overheid is geen neutraal terrein, zoals diezelfde ds. W. Visscher eens valselijk heeft beweerd. Ook leert de Schrift dat al wat uit het geloof niet is zonde is (Romeinen 14:23). Daar komt bij dat doorlopend publiekelijk wordt gelogen door de heren Rutte en De Jonge en er totaal niet mee in de schuld komen. En ze komen er nog mee weg ook. Alleen voor Gods gericht zullen ze er niet mee weg komen. Dat er door de algemene genade van God nog door wereldse mensen goede dingen kunnen gebeuren, die naar de wet Gods zijn, is duidelijk. Maar dat is bij Rutte en De Jonge absoluut niet het geval. Niet alleen hun rijkdom is verrot, maar ook hun hele politiek is verrot.

Wereldvreemd
Dominee Visscher is ook totaal wereldvreemd met betrekking tot wat er gaande is. Hij laat althans in dit artikel niet blijken dat hij er wel enige kennis aan heeft. Hij ontkent dat er een vooropgezet plan is of dat mensen de pandemie hebben ontketend om de wereldorde te veranderen. Hij zegt hier nuchter bij na te denken en plaatst daar dan vraagtekens bij. Kennelijk weet hij het niet zeker want dan had hij er wel een uitroepteken bij geplaatst. Hij denkt verder nuchter na en komt tot de conclusie dat veel complottheorieŽn op drijfzand berusten. Welke het zijn benoemd hij niet. Ook werpt hij de vraag op wat toch het nut zou kunnen zijn om de economie op slot te doen (met de lockdowns zoals we die hebben meegemaakt). Het is echter wel de overheid, waarvan hij beweert dat ze het goede zoeken voor het land, die de bevolking in de paniekstand zet. Dat doen ze in opdracht van de organisaties waar ze zich aan uitgeleverd hebben. De EU-wetten bijvoorbeeld gaan boven de NL-wetten. De VN Agenda 21 is de leidraad voor het politieke handelen zei onlangs mevrouw Kaag (D66) toen ze nog minister was. Diezelfde VN heeft een overeenkomst met het World Economic Forum (WEF) van Klaus Schwab om innig samen te werken bij de uitrol van Build Back Better, ofwel The Great Reset, ofwel Agenda 21. Het zijn allemaal termen voor hetzelfde.

Het is vaagheid troef in dit artikel en dat zijn we gewend van het RD. Het is een journalistiek niveau van een bedroevend laag gehalte. Er worden wat vage uitspraken gedaan zonder enige onderbouwing. Deze week zei Tweede Kamerlid Baudet tijdens het debat over de coronamaatregelen dat minister-president Rutte en minister De Jonge worden aangestuurd door Klaus Schwab en Bill Gates. Ze reageerden er niet op. Dat is toch wel bijzonder. Als het absoluut niet waar zou zijn, dan zou je hier toch wat van zeggen? Rutte en De Jonge zijn lid van het World Economic Forum van Klaus Schwab. Bill Gates wordt met alle grandeurs door Rutte ontvangen in het Torentje, alsof hij een wereldleider is. Rutte loog over zijn kennis van het boek van Klaus Schwab: 'Covid-19: The great reset'. Als ds. Visscher vroeger Nederlands heeft geleerd dan zal hij weten wat een dubbele punt betekent. Wat voor de dubbele punt staat geeft de duiding van wat achter de dubbele punt volgt. In de titel van het boek van Schwab komt openbaar dat the great reset de betekenis is van Covid-19. Het heeft alles te maken met het Certificate of Vaccination ID, ofwel ID 2020. Het is toch wel heel bijzonder dat overal ter wereld men bezig is met certificaten van toegang tot allerlei voorzieningen, en dat dit gekoppeld wordt aan een digitaal systeem met gebruik van de smartphone (op dit moment nog wel). Al die overheden hebben dat allemaal zelf bedacht. Wie gelooft dat? Ik niet.

Onder de dekmantel van volksgezondheid wordt dit overal uitgerold, terwijl we te maken hebben met een coronavirus (wat overigens nog niet geÔsoleerd is zoals dat wetenschappelijk zou moeten), met een IFR van 0.15%-0.23%, dus vergelijkbaar met stevige griep. Met griepgolven hebben we toch ook nooit lockdowns gehad, of is toch ook nooit een digitaal toegangsbewijs ontwikkeld? Eerst werd het virus door de WHO aangemerkt met een IFR van 3.4%, maar al gauw werd dat cijfer naar beneden bijgesteld. Echter, de toon was gezet en de angstpolitiek draaide sindsdien op volle toeren. Wat ds. Visscher ook niet begrijpt is dat het alles ook te maken heeft met de klimaathysterie. Recentelijk een klimaatcongres COP26 waarbij de wereldleiders weer eens aangevlogen kwamen met hun privťjets om de bevolking weer eens flink de stuipen op het lijf te jagen met hun klimaatcrisis waanideeŽn. Dat men inmiddels ook over klimaatlockdowns spreekt ontgaat ds. Visscher kennelijk volkomen. Men is bezig met een agenda om iedereen een persoonlijk CO2-budget te geven en dit ook te koppelen aan het digitale systeem (ID 2020). Het is allemaal informatie die je kunt vinden op de websites van de VN, het WEF, de EU enz... Je moet wat zoekwerk verrichten maar het is gewoon beschikbaar. De wereldelite wil zogenaamd de wereld redden van de ondergang, maar het is meer om zichzelf nog meer te verrijken en een verminderde wereldbevolking (want depopulatie is ook wat ze willen en waar ook 'vaccins' voor gebruikt worden om mensen onvruchtbaar te maken of om ze ziek te maken en te laten sterven) tot slaven te maken, die niets bezitten en toch gelukkig zijn (you will own nothing and you will be happy, zoals Klaus Schwab predikt). Het grote voorbeeld voor Klaus Schwab is China. De Chinezen worden de hemel ingeprezen voor hun aanpak van de coronacrisis en voor de verdergaande digitalisering en controle. In China hangen bergen camera's die alles controleren. Het social credit system wordt daar uitgerold. Kijk eens de video op blckbx.tv Verontrustende Docu over het China van nu. Als je er tegen bent wordt je de maatschappij uitgewerkt. Oppositie wordt direct in de kiem gesmoord. Dat vindt Klaus Schwab een voorbeeld. Dat zegt al genoeg! Het refodom doorziet dit paard van troje echter niet.

Ook het transhumanisme wat zijn ingang doet, waarbij mens en techniek samensmelt, gaat kennelijk voorbij aan ds. Visscher. Het is gewoon de Łbermensch gedachte van Hitler in een nieuw jasje. Hij en (bijna) alle zich visser der mensen noemende dominees steken de kop in het zand. Of moet ik het woord 'bijna' weghalen? Ook wat betreft de Covid-injecties hoor je ze niet. Ze verklaren het allemaal tot een gewetenszaak, zoals ik ook las in een persbericht van de HHK. Ze vragen gemeenten om bij bewegingen door het kerkgebouw een mondkapje te overwegen. Ze denken dat ze daarmee het coronavirus, wat zich met name via aerosole transmissie verspreidt, op een afstand te houden, terwijl als de mensen uit volle borst zingen het coronavirus kennelijk geen probleem is. Het is gewoon belachelijk, dit soort adviezen. Een enkele dominee waarschuwt nog wel tegen vaccinaties zoals ds. D.E. van de Kieft (GGiN Urk), maar helaas wordt de link met abortus en menselijke cellijnen voor de productie en het testen van de coronavaccins door hem ook niet gemaakt. Vaccinatie dient als zonde te worden aangemerkt. En ja, dat geldt ook voor medicijnen die geproduceerd worden door gebruik van menselijke cellijnen uit abortus. Het geweten wordt in het persbericht van de HHK boven Gods Woord geplaatst, en dat moet net andersom zijn. Het geweten is een slap gevalletje als het niet door Gods Geest wordt geleid. Dan gaan we namelijk ons eigen vlees keuren en doen we wat goed is in eigen oog. Dat is het ook wat al die dominees tegenwoordig preken: een ieder zij in zijn gemoed ten volle verzekerd. Zoals ook in het persbericht van de HHK staat. Ze weiden zichzelf, zijn stomme honden die niet bassen kunnen (Jesaja 56:10) en jagen de zielen naar de bloemhoven (EzechiŽl 13:20) in woord, geschrift en metterdaad.

De wachter
Een christen moet zeker niet in angst of paniek raken. Dat is zeker waar. Alleen dienen de geesten wel beproefd te worden of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1), maar dat gebeurt gewoon niet door de huidige priesterschare en allerlei refo-instituten als RD en SGP. Ook dominee Visscher slaakt wat dooddoeners wat dat betreft en daarmee is de kous voor hem kennelijk af. Een goede wachter staat echter op Sions muren en waarschuwt voor de gevaren. Lees dan maar eens EzechiŽl 33 over het werk van de wachter. De geroepen, bekwaam gemaakte en gezonden aardse wachter is een gezant van de hemelse Wachter. De tekenen der tijden dienen onderscheiden te worden, zoals ook de Heere Jezus sprak tot de geveinsden die het weer wel konden onderscheiden maar niet de tekenen der tijden (MattheŁs 16:3).

De wachters dienen te waarschuwen tegen de klimaathysterie, tegen Agenda 21 met de sustainable development goals waaarbij de vaccinatiepropaganda, de genderideologie en het nieuwe communisme ŗ la China omarmd wordt. Het aloude socialisme van de maakbare samenleving, maar wel een waarbij alles onder totale controle staat met voorwaardelijke vrijheden. Waarom dienen ze hiertegen te waarschuwen?
Omdat het indruist tegen de ere Gods!
Ze dienen te waarschuwen tegen die testmaatschappij met QR-codes en dienen de mensen op te roepen om zich niet te laten injecteren met experimentele gentherapie die ook nog eens een enorme hoeveelheid bijwerkingen en sterfgevallen tot gevolg heeft, waarbij alle vaccinatieprogramma's van de afgelopen decennia in het niet vallen. Ze dienen tevens de mensen op te roepen om zich niet te laten testen met die valse PCR-testen die helemaal niet bedoeld zijn om vast te stellen of iemand een virusinfectie heeft (heeft de uitvinder zelf gezegd). Het hele coronacircus wordt door al dat getest ook nog eens in stand gehouden. En het refodom blijft maar testen, want hoe weten ze anders dat de zogenaamde besmettingen op de biblebelt enorm toenemen? De overheid stopt miljarden in het optuigen van een controle systeem (QR) en niet in de zorg (extra zorgpersoneel, exra IC-capaciteit), dan gaat het dus niet om de zorg maar om het controlesysteem.
De main stream media zoals het RD acteren ook als een virus wat rondwaart met elke keer die artikelen over 'besmettingen', sterfgevallen, het geschreeuw van Kuipers en Gommers, al die zinloze persconferenties enz.. De wachters dienen te waarschuwen tegen de SGP (die de zonde met de zonde bestrijdt) en het RD (wat de waarheid in ongerechtigheid tenonder houdt) met hun pleidooien ten gunste van de covid-abortus-gentherapie-injecties. En de dominees, ook Visscher, doet er het zwijgen toe, of ze verklaren het tot een gewetenszaak zoals bij het HHK-persbericht. Een ware geroepen wachter zal altijd spreken: Alzo zegt de HEERE!

De HEERE regeert
Het grootste complot is echter het complot van satan tegen de HEERE God, om de door God geschapen mens in de staat der rechtheid te verleiden met een halve waarheid (dus een hele leugen), en van God af te laten vallen. Dat complot leek geslaagd met de val van Adam en Eva, doordat zij satan geloofden en God hun Schepper voor een leugenaar hielden. De val is dus honderd procent eigen schuld. Echter was de HEERE de duivel al een eeuwigheid voor met Zijn verkiezende genade in de Heere Jezus Christus, Zijn Zoon, door het wederbarende werk van de Heilige Geest. De zaligheid is dus honder procent Gods werk. Gode zij dank, want anders zou er geen goddeloos mens zalig worden. Het complot van satan eindigt dus in de meerdere glorie van God drie-enig.

De HEERE regeert, en Hij volvoert zijn raad. Alles staat Hem daarbij ten dienste, ook alles wat er nu geschiedt met het corona gebeuren. Daar dwars doorheen vergadert Hij Zijn Kerk. Tegelijk geldt: "De verborgen dingen zijn voor de HEERE onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet, Deuteronomium 29:29. Dat betekent dus dat wat er geschiedt getoetst dient te worden aan Gods Woord, ofwel de geesten dienen beproefd te worden of ze uit God zijn. Die corona plandemie dient dus ontmaskerd te worden als goddeloos. Er zijn dingen die moeten geschieden, denk ook maar eens aan het verraad van Judas. Echter tegelijkertijd geldt: De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest, Markus 14:21. Andere dingen moeten ook geschieden: En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiŽn, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten, MattheŁs 24:6-8. Ook het Bijbelboek Openbaring spreekt nadrukkelijk over de oordelen die over de aarde zullen gaan (Openbaring 15:4 en andere plaatsen). Tegelijkertijd dienen de geesten beproefd te worden of ze uit God zijn. En alles wat dat niet is dient verworpen te worden, want de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen. Niet door geweld maar door Zijn Geest zal het geschieden, in afhankelijkheid van de HEERE.

Gods kinderen zijn door het oordeel van het oordeel verlost. Ze zijn met Christus gekruist en met Hem opgewekt in een nieuw godzalig leven. Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams, Openbaring 7:14.

En dan het heerlijke toevoorzicht:

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont, 2 Petrus 3:13.
En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben, Jesaja 33:24.
En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen, 1 Korinthe 15:28.

Is dat ook uw toekomst?

M.G. van der Hoeven

9 november 2021