Vrouwenkiesrecht

Bovengenoemd onderwerp zal menigeen de wenkbrouwen doen fronsen, want dit onderwerp is toch bijna een eeuw geleden al afgesloten met de komst van het volledige kiesrecht voor vrouwen (zowel actief als passief)? Toch is het een onderwerp van belang voor zowel het maatschappelijke als het kerkelijke leven, omdat op grote schaal is afgeweken van de ordening die God in Zijn Woord ons heeft geopenbaard. Tijdens ambtsdragersverkiezingen zijn er veel gemeenten waarbij vrouwen wordt toegestaan om mee te stemmen. Hier wordt nauwelijks tegen geageerd, of door een enkeling die dan wordt genegeerd. Op grond van Gods Woord is het niet toegestaan dat vrouwen in de Kerk ambten vervullen (dat is in de Hersteld Hervormde Kerk waar ik me even toe beperk ook niet zo, hoewel het volgens de huidige kerkorde HKO 1951 wel is toegestaan maar dat zal moeten worden ongedaangemaakt door de Synode), en is het ook niet toegestaan dat men ambtsdragers voordraagt en mee doet aan stemmingen binnen de gemeente.

Onlangs kreeg ik een brochure in handen van de hand van K. Sluys waarbij de stelling is dat het vrouwenkiesrecht in de Kerk een eerste stap is naar het modernisme. Deze brochure is van 1953, dus meer dan een halve eeuw oud, maar zeer nuttig tot lering en vermaan. De inhoud van deze brochure kunt u vinden bij onderstaande link. Geve de Heere er Zijn zegen over, en dat gemeenten waar men onschriftuurlijk handelt aangaande de verkiezing van ambtsdragers, dit zullen erkennen en terugkeren naar de oude beproefde paden.

Het vrouwenkiesrecht in de Kerk is een eerste stap naar het modernisme.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"