SGP houdt World Economic Forum de handen boven het hoofd

Op 18 oktober 2022 was er een stemming over de motie van Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) om alle banden, en ook vanuit het koningshuis, met het World Economic Forum (WEF) te verbreken. Over het WEF hebben we diverse keren geschreven. Het is een goddeloos instituut wat pleit voor het trans-humanisme waarbij een Mens 2.0 programma het doel is om techniek en mens te laten samensmelten. Ook de goddeloze adviseur Harari van Klaus Schwab speelt hierin een grote rol met zijn pleidooien voor dit programma en het ontkennen van de menselijke ziel. Agenda 2030 van de Verenigde Naties (VN) met de sustainable development goals (SDG's) moet versneld worden uitgerold door de samenwerking van het WEF met de VN. Het is dus volledig legitiem om alle banden met het WEF te verbreken. Daarnaast zouden alle banden met de VN verbroken moeten worden. Het zijn allebei globalistische instituties die een wereld regering voorstaan met de SDG's als grondwet. Ook minister Kaag heeft al publiekelijk uitgesproken dat de SDG's voor haar leidraad zijn. Over de SDG's heb ik ook diverse keren geschreven. Het is een nieuwe vorm van communisme om een zogenaamde heilstaat op aarde te creŰren. Ook promoot het WEF de LGBHTI+ agenda en de Covid-injecties. Ook daar moeten we ons dus verre van houden. Die hele woke-agenda is een nieuwe vorm van fascisme:

Het_nieuwe_fascisme

Wat doet de SGP bij de hoofdelijke stemming, met hand opsteken, over deze motie?

Ze stemmen TEGEN! (waartoe ze overigens ook gezet zijn vanwege een oordeel Gods).

Motie_Van_Houwelingen_over_verbreken_banden_met_het_WEF

Motie_Van_Houwelingen_over_verbreken_banden_koningshuis_met_WEF

Waar de SGP staat is inmiddels wel duidelijk geworden:
Pro VN met globalistische SDG-agenda.
Pro WEF met trans-humanistische agenda.
Pro Covid-gifinjecties die gigantische schade (bijwerkingen, dood) tot gevolg heeft.
Pro leugenachtige VS met leugen en bedrog oorlogen als de Irak oorlog in 2003 (en dan nu het vingertje opheffen tegen Rusland).
Pro koningin Maxima alias Atalia (WEF promotor, VN-SDG promotor, Central Bank Digital Currency promotor, LGBHTI+ promotor).
Pro NL-Grondwet met goddeloos gelijkheidsbeginsel die LGBHTI+ geen zonde noemt (artikel 1).
Pro NL-Grondwet met goddeloos vrijheid van godsdienst beginsel (artikel 6). Wat zou de profeet Elia doen als hij de SGP-ers zou ontmoeten?
Enz....

En de reformatorische gezindte maar collecteren voor de SGP, stemmen op de SGP, lid zijn van de SGP. En de dominees maar bidden voor de SGP. Hoe kun je de eed op de NL-grondwet nog afleggen? Allen die dat wel kunnen zijn niet van Christus, dus geen Christen.

Ze hebben het bij het RD nu wel over Thierry Baudet, dat zijn masker afvalt en hij niets met het christelijk geloof te maken heeft. Welnu, dat wisten we al. Dus dat is allemaal onzinnig gezwam in het RD. Echter van Baudet en zijn partij geldt wel, onder andere wat betreft de Covid-gifinjecties, het World Economic Forum en de oorlog in Oekra´ne, wat staat opgetekend in Gods Woord (wat we wederom aanhalen): "En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht, Lukas 16:8." Daar hoor je ze bij het RD niet over, en ook niet bij de reformatorische domineeschare overigens.

Laten wij dan vanaf deze plek de volgende motie indienen: Verbreek alle banden met de SGP en het RD!

Wat doet uw hand?

M.G. van der Hoeven

21 oktober 2022