De WHO wijzigt geruisloos de definitie van groepsimmuniteit op hun website

Onlangs is door oplettendheid van anderen gecontstateerd dat in oktober dit jaar de definitie van groepsimmuniteit op de website van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geruisloos is gewijzigd, maar helaas voor hen niet onopgemerkt.

Op 9 juni 2020 is de definitie:

Groepsimmuniteit is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte die optreedt wanneer een een populatie immuun is hetzij door vaccinatie of door immuniteit die ontwikkeld is door een vorige infectie. Dit betekent dat zelfs mensen die niet zijn geinfecteerd, of in wie een infectie geen immuunsresponse heeft teweeg gebracht, ze beschermd zijn omdat de mensen rondom hen die immuun zijn kunnen optreden als buffers tussen hen en een geinfecteerde persoon. De drempel voor het bereiken van groepsimmuniteit voor COVID-19 is nog niet duidelijk om dit moment.

Op 13 november 2020 is de defintie:

Groepsimmuniteit, ook bekend als populatie-immuniteit, is een concept wat gebruikt wordt voor vaccinatie, waarbij een populatie kan worden beschermd tegen een zeker virus als de vaccinatie-drempel is bereikt.

Groepsimmuniteit wordt bereikt door mensen te beschermen tegen een virus, niet door ze aan een virus bloot te stellen.

Naar aanleiding hiervan heb ik de WHO-top die regelmatig persconferenties geeft (A.G. Tedros, M. Ryan en M. van Kerkhove) een mail gestuurd om een duidelijke verklaring te geven waarom de WHO de definitie van groepsimmuniteit geruisloos heeft gewijzigd? Nu wordt ineens gesteld dat alleen bij het bereiken van een zekere vaccinatie-drempel immuniteit kan worden bereikt terwijl er voorheen ook gewezen werd op natuurlijke opbouw van immuniteit. Ook gevraagd of ze de bevolking soms aan het voorbereiden zijn voor gedwongen vaccinaties? Hieronder de mail. Dan ziet u gelijk de e-mailadressen van de genoemde WHO-figuren.

Mail_naar_WHO_inzake_definitie_groepsimmuniteit

U begrijpt het al. Geen reactie.

Hieronder een video van het RIVM van eind maart dit jaar over groepsimmuniteit. Dat staat haaks op de nieuwe definitie van de WHO. Het is maar dat u het weet. In de Main Stream Media, zoals het RD, zult u het niet lezen. Ze verzwijgen het liever om de mensen mee te zuigen in de vaccinatiefuik.

M.G. van der Hoeven

30 december 2020