Intimidatie van artsen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en prikdoden

Cees van den Bos heeft een artikel geschreven naar aanleiding van een WOB-dossier, waaruit blijkt dat artsen die patiŽnten behandelden met HCQ zijn geÔntimideerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens de coronacrisis zijn artsen die patiŽnten behandelden op een manier die niet strookte met het advies van de officiŽle instanties, opgejaagd, geÔntimideerd en monddood gemaakt.

Monddood

Uit WOB-documenten blijkt dat door onze overheid tijdens de coronacrisis werd gestuurd op narratieven. Artsen genieten een groot vertrouwen bij het publiek. Wanneer artsen handelden in strijd met het geldende narratief, kregen zij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op zich af gestuurd. Dit was het geval bij medische behandelingen, het volgen van voorschriften maar ook bij online uitingen. Wanneer de IGJ een arts vermanend benaderde, ging hier een groot intimiderend effect van uit.

Meer informatie van Cees van den Bos op substack.

COMMENTAAR
Het is opzienbarend wat we lezen over het intimideren van huisartsen, zoals Rob Elens, die naar eer en geweten patiŽnten heeft behandeld met HCQ en supplementen zoals zink en vitamine D. Rob Elens heeft altijd aangegeven om dit in een zo vroeg mogelijk stadium, ofwel de eerstelijns zorg, te doen. Om te voorkomen dat men in het ziekenhuis, ofwel de tweedelijns zorg, moet worden opgenomen. Hij heeft hiermee positieve resultaten bereikt.

Over HCQ zijn vele leugens verspreid, zelfs via een gerenommeerd medisch tijdschrift als The Lancet. Die hebben dat later moeten rectificeren.

Blcbx.tv schrijft op 2 mei 2022: "Ministers zagen er persoonlijk op toe dat het huisartsen werd verboden om het middel voor te schrijven aan hun patiŽnten, op straffe van een boete van 150.000 euro. Onderzoek naar HCQ werd tegengewerkt. Hoewel er al positieve buitenlandse onderzoeken waren, dienden Thierry Baudet, Geert Wilders en Wybren van Haga een motie in die de overheid opriep om onderzoek te doen naar de effectiviteit van HCQ in de vroegbehandeling van COVID-19. Maar toenmalig gezondheidsmininster Hugo de Jonge sprak van een Ďkwakzalvermotieí en vond het niet aan de de politiek om Ďexperimentele geneesmiddelen aan te prijzení."

De Nederlandse overheid hanteerde het enige narratief: alleen vaccinaties helpen (wat in werkelijkheid gifspuiten zijn). Alles wat dit narratief tegensprak werd tegengewerkt. Schandalig hoe oud-minister van VWS, Hugo de Jonge (CDA) alles heeft geframed, huisartsen heeft weggezet als complothuisartsen, en mensen die zich niet wilden laten vaccineren als een gevaar voor de volksgezondheid heeft aangemerkt. Hij wist ze wel te vinden. Als we nu ook zien hoe de sterfte toeneemt na elke nieuwe injectieronde, zoals te zien in de volgende grafiek, dan is het verbijsterend dat de overheid en de politiek (behoudens een enkeling) wegkijkt. Het is gewoon moord met voorbedachte rade. Lees het volgende artikel 'Oversterfte piekt weer tegelijk met prikronde'.

Oversterfte na elke prikronde

Oversterfte per 4-11-20022

Degenen die voor dit beleid verantwoordelijk zijn dienen berecht te worden en minstens achter slot en grendel te verdwijnen. Het recht dient zijn loop te hebben. Hetgeen de profeet Jesaja beschrijft in Jesaja 59:13-15 is ťťn op ťťn van toepassing op de huidige situatie in Nederland: "Het overtreden en het liegen tegen den HEERE, en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was."

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Alle ongerechtigheid zal openbaar komen. We lezen dit bij Salomo (Prediker 12:14): "Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad."

M.G. van der Hoeven

28 oktober 2022 4 november 2022 (update)