EEN WÁRE REFORMATIE, IN DE LIJN VAN CALVIJN, KOHLBRÜGGE

In de Calvijn bijlage van het Reformatorisch Dagblad, 24 maart 2009, 38e jaargang nr. 301, stond een interessante bijdrage van ds. T.J. de Jong, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Dhr. A. de Heer haalde Calvijn aan met de woorden: "Wat de Kerk overkomt", schrijft Calvijn in zijn commentaar op Jesaja 22:4, "moet ons zo beroeren, alsof het ons ieder persoonlijk overkwam. Immers, wat zou er anders overblijven van dit Schriftwoord: "de ijver voor Uw huis heeft mij verslonden, Psalm 69:10" [MGvdH: In de SV staat: "Want de ijver van Uw huis heeft Mij verteerd;"] Geijverd hééft de Geneefse hervormer, voor een reformatie van de kerk, voor een reformatie van het maatschappelijk leven ook. Is reformatie vijf eeuwen later opnieuw nodig? Drie personen reageren.

Hetgeen dr. J. Hoek stelt laten we maar voor wat het is, want hij is zo verblind dat hij niet ziet dat bijna de hele protestantse en reformatorische kerken weer in rooms vaarwater zitten. Hij ziet zoveel goeds in Nederland dat hij niet makkelijk antwoord kan geven op de vraag of er reformatie nodig is. Hij vindt een nieuwe nationale Synode in Dordrecht nog niet zo'n slecht idee, echter een ds. Joh. Bogerman zal hij wel niet als voorzitter willen hebben. We geven het u ter overdenking mee hetgeen ds. T.J. de Jong stelt. Wáre reformatie is overigens altijd gegrond op de Heilige Schrift en niet op reformatoren of predikanten, echter dat zal ds. T.J. de Jong ook niet ontkennen. Hij zal bedoelen dat Augustinus, Calvijn, Theodorus van der Groe en Kohlbrugge gefundeerd waren in de Heilige Schrift, omdat ze Jezus Christus en Dien gekruisigd, de HEERE ONZE GERECHTIGHEID, als fundament hadden. Zie de link voor de reactie van ds. T.J. de Jong.