Westenwind bij Elsrock

Het Reformatorisch Dagblad berichtte op 31 augustus 2009 (internet) en 1 september 2009 (gedrukte versie) het volgende over het hardrockfestival Elsrock (op de website van het RD dacht men er trouwens ook nog goed aan te doen om een foto te plaatsen van dit goddeloze festival)

RIJSSEN – Het hardrockfestival Elsrock vrijdagavond en zaterdag in Rijssen is zonder grote problemen verlopen. Het festival aan de westkant van Rijssen werd door ruim 1300 metalfans bezocht en was daarmee uitverkocht. Geluidsoverlast was er voor de inwoners van Rijssen nauwelijks, doordat de wind vanuit het westen waaide. Elsrock stuitte in Rijssen op veel verzet. Vanuit de plaatselijke kerken werd een protestactie tegen Elsrock gehouden. Die leverde bijna 4000 bezwaarschriften op. Die richtten zich voornamelijk op het feit dat de Naam van God door het festival publiekelijk gelasterd zou worden.

Reactie:
Het festival was niet aan de westkant van Rijssen, maar op de sportaccomodatie RKSV (Elsmaten 1) ten oosten van Rijssen, maar dat terzijde. Weet u wat ik het wonderlijke vindt? Dat alle bezwaren niet hielpen om het goddeloze festival tegen te houden, maar dat er toch een westenwind waaide zodat het geluid van het festival, dat plaatsvond aan de oostkant van Rijssen, van Rijssen afgevoerd werd. Ik zie daar de hand des Heeren in! Het RD kennelijk niet, want het rept er niet over. Het RD stelt dat er geen grote problemen zijn geweest. Problemen? Het hele Elsrock festival komt rechtstreeks uit de hel. Het is goddeloos! Neem alleen al de naam van één van de bands die heeft opgetreden: Sodom. En dat is geen probleem?

In Gods Woord is éénmaal sprake van een zeer sterke westenwind. In Exodus 10:19, waar staat opgetekend: "Toen keerde de HEERE een zeer sterken westenwind; die hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee; er bleef niet één sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte." Bij het werpen moet gedacht worden aan hechten of zeer vast maken, dat is, God heeft ze daarin zo geworpen en besloten dat zij daarin moesten blijven, zonder daaruit te kunnen komen. Eenmaal zullen alle goddelozen worden weggeworpen als de sprinkhanen, met een mannelijke wegwerping, in de poel des vuurs, hetwelk is de tweede dood. Daarin zullen ze moeten blijven zonder daaruit te kunnen komen.

Ten slotte. Ik wil niet muggeziften over woorden, maar de laatste zin uit het RD-artikel dat de Naam van God door het festival publiekelijk gelasterd ZOU worden, had men toch wel anders kunnen verwoorden. Het woordje "zou" suggereert dat men vooraf bang was dat de Naam des Heeren gelasterd zou worden, maar dat het toch niet is gebeurd. "zou worden" had men moeten vervangen door "wordt!" Het RD spreekt in het hoofdredactioneel commentaar van 21 augustus jl. wel ferme taal, echter op internet wordt gewoon een foto van een optredende band geplaatst (terwijl ze die nalaten in de gedrukte versie van het RD).

We sluiten af met een woord van de profeet Jesaja, nee, van de Heilige Geest, uit Jesaja 1:10-11: "Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom, neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE". Tot wie sprak de profeet dit? Tot de wereld? Nee. Tot wie dan? Tot de godsdienstigen. Land, land, land, hoort des Heeren Woord!