HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Preken en/of meditaties van diverse predikanten en oudvaders:

Preekstoel Meditaties:

Dankdagmeditatie "Goedertierenheid leidt tot bekering (Romeinen 2:4)" door ds. F. Bakker

Meditatie "De bladeren vallen (Jesaja 64:6m)" door ds. F. Bakker

Meditatie "Uw God is Koning (Jesaja 52:7b)" door ds. P. van Dijke

Meditatie "Het brandoffer" door ds. B. Haverkamp

Meditatie "Een ootmoedig gebed (Psalm 51:13)" door John Hill

Meditatie "Het lot van de Kerk in goede handen (Psalm 73:24)" door ds. M. Hofman

Meditaties "De ware zielsvernedering" door Thomas Hooker

Meditaties uit "Al de werken, 1670" door Thomas Watson

Meditatie "Strijd om in te gaan (Luk. 13:24a)" door ds. A.J. Wijnmaalen

Preken:

Predikatie "Stefanus gestenigd (Hand. 7:54-56)" door ds. T. Cabaret

Predikatie "Het geloof, dat het hart reinigt (Hand. 15:9)" door ds. Alexander Comrie

Predikatie "Zondaars in de handen van een toornend God (Deuteronomium 32:35)" door ds. Jonathan Edwards

Predikatie "De wedergeboorte (1 Petrus 1:3)" door ds. D. van der Ent Braat

Predikatie "De geestelijke dood (Efeze 5:14)" door ds. John Flavel

Predikatie "Het heil van ImmanuŽl (Zach. 3:1-5)" door Dr. F.W. Krummacher

Predikatie "Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben." (Hosea 2:1) door J. van Lodenstein

Predikatie "Gods liefde op het ziekbed (Jesaja 38:16-17)" door Bernardus Smytegelt

Predikatie "Het gekrookte riet (MattheŁs 12:20)" door ds. A. Vlietstra sr

Predikatie "Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave (2 Korinthe 9:15)" door ds. P. Zandt


Zie ook www.derokendevlaswiek.nl bij leespreken.