HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Preken en geschriften van ds. Th. van der Groe (overleden in 1784) Ds. Th. van der Groe

Preken:

16 Biddagpreken

Biddagpredikatie over Psalm 119:126

De waarachtige bekering, verzameling van 17 opeenvolgende leerredenen

Het juk afgenomen, een verhandeling over Hosea 11:4

Lijdenspreken deel I - preek I t/m XXIII:

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:1-5

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:6-13

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:14-16

Lijdenspredikatie over Markus 14:12-16

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:20-29

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:30-35

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:36-38

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:39-46

Lijdenspredikatie over Johannes 18:2-4

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:48-50

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:51-54

Lijdenspredikatie over Markus 14:48-52

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:57-58

Lijdenspredikatie over Johannes 18:19-23

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:59-63a

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:63b-64

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:65-68

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:69-74

Lijdenspredikatie over Mattheüs 26:75

Lijdenspredikatie over Mattheüs 27:1-5

Lijdenspredikatie over Mattheüs 27:6-10

Lijdenspredikatie over Johannes 18:28-32

Lijdenspredikatie over Johannes 18:33-38

Geschriften:

Verklaring van de Heidelberger Catechismus Zondag 44

Toetssteen van de ware en valse genade (deel 1)

Toetssteen van de ware en valse genade (deel 2)

Toetssteen van de ware en valse genade (deel 3)

Uit het dagboek "Toetssteen der ware en valse genade" over de troost van de wederkomst voor Gods volk (Psalm 143:6)

De waarachtige bekering, zesde leerrede (2 Korinthe 7:10)

Beschrijving van het oprecht en zielzaligend geloof

De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken

De rechtvaardigmaking door het geloof