HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Preken, Schriftverklaringen en Meditaties van dr. H.F. Kohlbrügge (overleden in 1875) Dr. H.F. Kohlbrugge

Preken:

Leerrede "Het heilig recht Gods" (Deuteronomium 18:15-19)

Predikatie "De bekering van Manasse" (2 Kronieken 33:12-13)

Leerrede (Ezechiël 34:31)

Zeven Leerredenen (Zacharia 3)

Leerrede (Zacharia 4)

Vier leerredenen "Onze Heere voor Kajafas en Pilatus)

Predikatie (Romeinen 7:14)

Twee leerredenen (Galaten 2:19-20)

Leerrede (Efeze 6:10-11)

Predikatie over de heiligmaking (Hebreeën 12:14)

Catechismuspreek "Moordenaars van God en de naaste" (Zondag 40)

Schriftverklaringen:

Korte verklaring en brief (Genesis 1:27)

Schriftverklaring (Ruth 4:11-12)

Schriftverklaring (Jeremia 31:15-16)

Schriftverklaring (Romeinen 8:15-17)

Meditaties:

Meditatie (Johannes 3:16)

Meditatie (Hebreeën 11:6)

Brieven:

Een brief aan en twee brieven van dr. H.F. Kohlbrügge " Aan de Jordaan des doods"