HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Preken van ds. H. van der Post (overleden in 2000) Ds. H. van der Post

Preken:

Predikatie "Jezus aan Maria Magdalena verschenen" (Markus 16:9),
overgenomen uit Feeststoffen - Christus Triomfator

Predikatie "De vrouwen bij het graf" (Lukas 24:5b-6a),
overgenomen uit Feeststoffen - Christus Triomfator

Predikatie "De Emmaüsgangers" (Lukas 24:13-35),
overgenomen uit Feeststoffen - Christus Triomfator

Predikatie "Met Christus geopenbaard in heerlijkheid" (Colossenzen 3:4),
overgenomen uit Feeststoffen - Christus Triomfator

Predikatie "Het nut van Christus' opstanding (HC Zondag 17),
overgenomen uit Feeststoffen - Christus Triomfator

Predikatie "Gevangen gedachten" (2 Korinthe 10:5b)