HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Preken van ds. D. Rustige (overleden in 1963)

Preekstoel

Preken:

Het oog van het schaap en het hart van de Herder (Hooglied 4:9)

Geroepen schapen (Jesaja 43:1c)

Dwalende schapen (Jesaja 56:6)

Een schaap dat er onder uit wilde (Matthes 1:19)

De Herder in het graf en de schapen ervoor (Matthes 27:61)

Het zwarte schaap (Handelingen 8:39)

Ds. D. Rustige leert dat er leven is vr de rechtvaardigmaking (zie o.a. de preek over Matthus 1:19). Daarin gaan wij niet met hem mee. De Schrift leert dat we buiten Christus onder de vloek der wet verkeren. Zolang we nog niet door de wet (bediening des doods) der wet gestorven zijn, is er ook geen Gode leven. De apostel spreekt in zijn brieven niet over zijn eigen bevinding, maar over de leer der zaligheid. Hij spreekt steeds van "Wij dan...." Alle ware gelovigen worden hierin dus ingesloten. Buiten de zaligmakende kennis aan Christus en Zijn weldaden (al wordt alles niet op n dag geleerd, dat zeggen we er gelijk bij) kunnen de handen nooit worden opgelegd. Het moet duisternis en verlorenheid worden in ons bestaan wil de Zonne der Gerechtigheid opgaan. Al is de Heere een ziel aan het bearbeiden in overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan nog is het voor zo'n ziel in de beleving duisternis en geen licht. Pas als de stem van de Zone Gods in ons verloren bestaan geklonken heeft: "Ik leef en gij zult leven." dan gaat het Leven in onze ziel op. Ds. Rustige gebruikt het beeld van een kind in de moederschoot voor het leven vr de rechtvaardigmaking (de geboorte). Johannes de Doper was echter reeds gerechtvaardigd in de moederschoot en het ware zaligmakende geloof deelachtig. Hij sprong op van vreugde in de buik van moeder Elisabeth toen Maria, de moeder zijns Heeren, in het huis van Zacharias en Elisabeth groette. Dit noemde ds. Rustige helaas niet in de bewuste predikatie, maar is wel van cruciaal belang. Een groot mysterie, ja. Mag u al in dat wonderlijkste Wonder delen? Ds. Rustige leert echter ook dat Christus gekend moet worden, en dat een begenadigde zondaar vleselijk blijft, verkocht onder de zonde. Zijn preken bevatten een schat aan onderwijs voor een benauwde en vermoeide ziel. Zegene de Heere dit aan uw zielen.