HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Artikelen betreffende de Bijbelse (Gereformeerde) Theologie

Preekstoel Heilige Doop:

Bijbelse lijnen voor de kinderdoop door dr. T. Brienen

Institutie van Calvijn over de Heilige Doop

Doopdwalingen weerlegd door ds. Joh. van der Kemp

Waarom kinderen dopen? (ds. P. op den Velde)

Heilig Avondmaal:

Tractaat van Calvijn over het Heilig Avondmaal

Diversen:

De Institutie van Johannes Calvijn

Verklaring van Psalm 102 door Johannes Calvijn

Verklaring van de Heidelberger Catechismus,
Zondag 44, door ds. Th. van der Groe

"Een eeuwige taak voor blinde wachters en oude vrouwen, in een brief aan een vriend." van ds. W. Huntington
De vraag of de wet een regel des levens is voor de gelovigen wordt in dit geschrift beantwoord.

Theologica practica, dat is: alle de theologische wercken, van den hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love, in zijn leven getrouw bedienaer des H. Evangeliums in Laurence Jurii binnen Londen (Onveranderde Uitgave naar den Vijfden Druck van 1679).

Dr. M. Luther over de geknechte wil

Verklaring van "Paulus' brief aan de Galaten" door Dr. M. Luther

"De zondag in plaats van de sabbat" door ds. L. Vroegindeweij

"De waarachtige bekering" door ds Th. Watson