RD blijft abortusvaccins promoten (update)

Recent stond er twee artikelen in het RD over vaccinatie, eentje van de hand van Steef de Bruijn van de hoofdredactie (klik hier) en eentje van de hand van de medisch redacteur Maarten Costerus (klik hier).

Het preventief slikken van foliumzuur om een open ruggetje bij een kindje te voorkomen wordt vergeleken met het nemen van een (corona)vaccin. Het is echter een bizarre vergelijking en gewoon duivels om dit als argument te gebruiken om het nemen van een coronavaccin te rechtvaardigen. Foliumzuur wordt ook wel vitamine B11 genoemd. Het zit vooral in groenten en volkorenproducten. Foliumzuur is belangrijk voor het bloed, de zenuwen en de groei van het zenuwstelsel van de ongeboren baby. Het gaat ook bijwerkingen tegen van bepaalde andere medicijnen, zoals methotrexaat. Om aangeboren afwijkingen bij kinderen te voorkomen, bij vitaminegebrek, bij bepaalde vormen van bloedarmoede, bij gebruik van bepaalde medicijnen en bij de stofwisselingsziekte homocystinurie. Het nemen van goede voeding is Bijbels geoorloofd en als we vitamine D gebrek hebben dan is het ook geoorloofd om in de zon te lopen of om vitamine D tabletten te slikken. We weten ook wat de effecten van deze vitamines is. Iets anders is het met het coronavaccin. Daar zijn sowieso de (lange)termijneffecten onbekend. Daarnaast zijn er mensen die kort na het nemen van een Pfizer vaccin gestorven zijn. Minister De Jonge van volksgezondheid vergeleek het nemen van het coronavaccin met het eten van een frikandel. Die eet je ook gewoon zonder je druk te maken om wat erin zit. Dat is nu het niveau van deze minister. Bizar gewoon.

Het RD (Steef de Bruijn, Maarten Costerus) heb ik naar aanleiding van hun pro-vaccinatie en Gods Woord verkrachtende artikelen gemeld dat menselijke cellijnen ook worden gebruikt bij de ontwikkeling van het Pfizer vaccin (waarmee velen zich graag wil laten inspuiten omdat we het voor elkaar moeten doen). Bij de ontwikkeling van vaccins heb je diverse stadia zoals design & development (ontwerp en ontwikkeling), production (productie) en confirmatory lab tests (dit zijn bevestigende testen in een laboratorium). Ook de door het RD geprezen Pfizer en Moderna vaccins hebben een link naar abortus. Ze moeten maar eens heel snel het eerlijke verhaal in het RD gaan vertellen! De volgende informatie bevestigt dit allemaal:

https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-Vaccine-Candidates-and-Abortion-Derived-Cell-Lines.pdf

Kijk ook de volgende video met schokkende constateringen:

Ook al lijkt het RD in een artikel over hoe bezwaarlijk een foetusvaccin is (klik hier) toe te geven dat bij de ontwikkeling van het Pfizer vaccin menselijke cellijnen zijn gebruikt, toch voeren ze vervolgens prof. Jochemsen en mevr. Van Hoek-Burgerhart aan om het gebruik van dit soort vaccins acceptabel te maken. Volgens Steef de Bruijn heeft het RD de Pfizer en Moderna-vaccins nooit 'geprezen'. De werkelijkheid is echter anders.

Steef de Bruijn moet toch eens de artikelen in het RD goed gaan lezen. Denk aan het recente artikel van Maarten Costerus wat aan het begin is aangehaald. Daarin wordt Prof. Marjolein van Egmond, immunoloog aan het Amsterdam UMC, aan het woord gelaten door Maarten Costerus, en op de vraag zij zichzelf zou laten inenten zegt ze: "Absoluut. Al geef ik de schaarse vaccins liever aan mensen die het harder nodig hebben, zoals mijn ouders. Ik ben relatief jong en behoor niet tot een risicogroep. Wat mij betreft is vaccinatie de enige weg uit de coronacrisis. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen: de kwetsbaren en de samenleving als geheel. Zonder vaccin blijven we in deze pandemie zitten, met alle gevolgen van dien. Denk daarbij ook aan ondernemers die hun omzet zien kelderen, of scholieren en studenten die geen fysiek onderwijs kunnen volgen. Voor mij is je laten inenten daarom een teken van solidariteit met de samenleving."

Deze professor mag het gebruik van het Pfizer vaccin aanprijzen en er wordt niets tegenin gebracht door de medisch redacteur van het RD. Op deze manier prjst het RD indirect het gebruik van het vaccin aan, omdat er vanuit het RD geen pleidooi wordt gehouden om dit vaccin niet te gebruiken en op de gevaren te wijzen vanwege de nieuwe mRNA technologie die op de mensheid wordt uitgeprobeerd, zonder bekend te zijn met lange termijn effecten. Prof. dr. Theo Schetters, al 40 jaar actief in de vaccin-industrie, wees daar onlangs op en noemde het onnodig en roekeloos.

Verder zegt prof. Van Egmond: "Gevolgen op de lange termijn verwacht ik niet, omdat het vaccin maar kort in je lichaam is. Het zorgt voor instructie van het afweersysteem en wordt dan afgebroken."

Wat een onzin. Minister De Jonge schrijft in een kamerbrief uit november dat de lange termijn effecten onbekend zijn. Dat kan ook niet, want er is geen data over de langere termijn bekend. Er zijn onlangs al diverse mensen gestorven kort nadat ze het Pfizer vaccin gehad hebben. Dat zou ook al een reden voor het RD moeten zijn om vaccinatie af te zweren. Het is namelijk ingrijpen op de gezondheid van mensen, net als euthanasie ingrijpen is op het sterven van mensen. We begeven ons op het terrein van de verborgen dingen, die voor de HEERE zijn. De geopenbaarde zijn voor de mensen (Deut. 29:29). Het geopenbaarde is, dat als ik ziek ben dan een medicijn mag nemen. Daarnaast is gezond voedsel, voldoende beweging enz.. ook nodig tot verzorging van het lichaam. Echter je lichaam inspuiten met stoffen die er niet inhoren druist in tegen de voorzienigheid Gods en is tevens een verzoeken van de HEERE uw God (Deut. 6:16), omdat men zich moedwillig in gevaren begeeft vanwege de schadelijke bijeffecten zoals zelfs de dood (zoals verderop zal blijken). En ja, ook als je tegelijk 10 doosjes paracetamol slikt is dat zo, maar dat is niet het normale gebruik van dit medicijn.

Hieronder recente media berichten met de dood tot gevolg na het toedienen van het Pfizer vaccin. Het laatste voorbeeld is een schokkende gebeurtenis bij toepassing van het pneumokokken vaccin bij babies. Geachte lezers, en dit is maar het topje van de ijsberg. Consequent worden de negatieve gevolgen van vaccinaties onder het tapijt geveegd door natuurlijk de Big Pharma industrie, de overheid, de politiek en de main stream media (zoals het RD).

Dailymail-Portuguese_woman_dies_two_days_after_getting_Pfizer_covid_vaccine

Nutritruth-Tiffany_Pontes_Dover_faints_in_17_minutes-Dead_in_10_hours

Egyptindependent-FDA_Six_people_die_during_PfizerBioNTechs_coronavirus_vaccine_trials

Despecialist-Jonge_Braziliaanse_arts_proefpersoon_covid-19_overleden

lC-Bern_kijkt_naar_mogelijk_sterfgeval_na_vaccinatie_Pfizer-vaccin

Israelnationalnews-88_year_old_collapses_and_dies_several_hours_after_being_vaccinated

Israelnationalnews-75_year_old_Israeli_man_dies_2_hours_after_getting_Covid-19_vaccine

Nieuwsblad-Proefpersoon_die_deelnam_aan_testen_van_vaccin_is_dood

Nursing-Vaccin_van_de_markt_na_dood_babys

Wat betreft verpleegster Tiffany Pontes Dover, die als eerste het Pfizer vaccin kreeg en daarna flauwviel het volgende. Toen berichten over haar sterven in de sociale media verschenen, werd dit al snel ontkracht door de main stream media. Het ziekenhuis waar ze werkte kwam met een foto waarop ze zou staan, gezond en wel. Echter bleven de berichten hardnekkig omdat ze geen teken van leven meer gaf, ook niet op haar Facebook pagina. Ik heb het ziekenhuis (CHI Memorial Hospital) waar ze werkt daarop een e-mail gestuurd aan de persvoorlichtster (Karen Long):

Recently the hospital publiced a video at december 21th with nurse Tiffany Pontes Dover to show that she was fine after the vaccination with the Pfizer vaccine against COVID-19.

New information on the internet shows that she is dead:

What is your reaction on that?

In het landelijke register www.searchquarry.com is er gezocht op haar naam en men vond inderdaad dat deze 30-jarige was gestorven. Nadat dit bekend werd is het ineens niet meer mogelijk om deze gegevens via dit register op te vragen. Toeval? Ik dacht het niet. Nadat ik geen reactie kreeg van Karen Long heb ik de volgende mail gestuurd:

Please show us a sign of life from Tiffany Pontes Dover. Let the main stream media interview her on TV. Then all the rumours will disappear. I hope to hear from you.

Geen reactie (tot op heden). En ik verwacht niet dat ik die krijg.

Steef de Bruin schrijft in zijn recente artikel van 1 januari 2021 het volgende: "Een middel dat anderen schade toebrengt, kan inderdaad ongeoorloofd zijn. Die discussie speelt bij vaccins waarvoor foetussen gebruikt zijn. Dat is het geval voor het Oxford-vaccin maar niet voor het Pfizer/BioNTech-vaccin. Ook occulte geneeswijzen zijn niet geoorloofd."

Er zijn wel degelijk menselijke cellijnen gebruikt bij het Pfizer vaccin, terwijl hij dat in zijn eigen artikel ontkend. Dan is zijn artikel van 1 januari in tegenspraak met het artikel van 19 november 2020 over hoe bezwaarlijk een foetusvaccin is. Elke keer is het RD bezig om het gebruik van menselijke cellijnen te bagatelliseren. Men voert dan diverse godsdienstige mensen ten tonele zoals prof. Jochemsen, mevr. Elise van Hoek-Burgerhart, of bedenk iemand anders zoals Diederik van Dijk van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV).

Ik zal Steef de Bruijn en heel zijn RD één ding zeggen dat Gods volk nooit, maar dan ook nooit dit soort vaccins zal nemen. Vaccins worden daarnaast niet alleen ontwikkeld tegen ziekten, maar ook om stoffen toe te voegen met geplande bijeffecten, zoals verminderde vruchtbaarheid, of juist dat er polio uitbraken door kwamen. Daar weten ze in Kenia en India alles van, en Bill Gates en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) weten daar ook alles van. Daar zou ik me maar eens in gaan verdiepen, net als in autisme als bijeffect. Maar al dat soort onderzoeken worden continue onder het tapijt geveegd. En het RD plaveit mede daar de weg voor, bijvoorbeeld door Bill Gates als weldoener neer te zetten. Het is ronduit onverantwoord om vaccins met nieuwe mRNA technologie op de mensheid uit te proberen, want de mensen zijn de proefdieren in dit geval. Bij de productie van (corona)vaccins worden menselijke cellen gebruikt en door toediening van (corona)vaccins ontstaan ernstige bijwerkingen zoals auto-immuunreacties, verlammingen en zelfs de dood. Er klinkt geen Bijbels getuigenis tégen vaccinaties in het algemeen en tégen het coronavaccin in het bijzonder. Nog steeds lid van uw zogenaamd christelijke krantje, lezer?

Kijk ook eens naar het volgende getuigenis van dr. Lawrence B. Palevsky over het gebruik van aluminium nano deeltjes in vaccins:

Neuroloog Jan B. Hommel, voorheen werkzaam bij het zogenaamd christelijke Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, en daar ontslagen wegens zijn kritische houding ten aanzien van het coronabeleid, heeft een website waarop hij ingaat op de ontwikkelingen rondom het coronavaccin. Neem ook eens goede nota van deze artikelen: https://www.janbhommel.com/.

Jan_B_Hommel_ontslagen_bij_Ikazia_Ziekenhuis_Rotterdam

NOTE: In een eerdere versie had ik prof. Van Egmond verwisseld voor Maarten Costerus. Daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden. Dat was niet de bedoeling.

M.G. van der Hoeven

6 januari 2021