De dictatoriale spoedwet aangenomen en nieuwe lockdown maatregelen afgekondigd

Vandaag, 13 oktober 2020, zijn er door de regering weer nieuwe maatregelen aangekondigd waarmee ze het coronavirus hopen te kunnen beteugelen.

Besmettingen en de zorg
De afgelopen tijd zijn volgens de regering de besmettingen met het coronavirus enorm toegenomen tot wel zo'n 7.000 per dag. Die besmettingen worden dan bepaald op basis van de PCR-test. We hebben er al eerder op gewezen dat deze test totaal onbetrouwbaar is. Onlangs kwam ook openbaar dat het RIVM belangrijke wijzigingen in de PCR-test stil houdt. Dat heeft drs. Mario Ortiz Martinez (biochemicus, medisch adviseur) ontdekt (klik hier). De Nederlandse bevolking wordt om de oren geslagen met zogenaamde besmettingen, terwijl het gaat om de gevolgen, namelijk hoeveel mensen er nu daadwerkelijk mee sterven. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs gesteld dat 750 miljoen mensen het virus hebben opgelopen en dat er 1 miljoen mensen zijn gestorven met het coronavirus. Dat is een sterftecijfer van 0,13%. Dat ligt op het niveau van de griep. Op basis hiervan zijn al die coronamaatregelen, met als basis de anderhalvemeter samenleving, totaal uit den boze. Dit doen we met een griepgolf ook niet.

Vaak worden ook argumenten aangevoerd om de zorg niet over te belasten met ziekenhuisopnames en eventueel IC-opnames. Kijken we naar de IC-opnames dan is de volgende grafiek interessant. Deze grafiek is overgenomen van NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). U vindt daar de IC-opnames vanaf 1 maart dit jaar.

Curve IC opnames vanaf 1 maart 2020

Bron: https://stichting-nice.nl/covid-19-op-de-ic.jsp

U ziet dat de stijging in maart veel steiler is dan de stijging in september/oktober. Dus de IC-capaciteit kan niet de reden zijn voor de nieuwe strengen maatregelen. Dan zouden het de ziekenhuis opnames moeten zijn. Er zijn echter noodhospitalen gebouwd in AHOY Rotterdam en MECC Maastricht (klik hier). Daarnaast kan het leger ook worden ingezet, samen met het Rode Kruis, om een noodhospitaal neer te zetten. Een noodhospitaal kan de reguliere ziekenhuiszorg voor coronapatienten opvangen. Het leger heeft ook medisch personeel. De overheid heeft nu bijna 8 maanden de tijd gehad om voorbereidingen te treffen. Ook zijn er samenwerking met ziekenhuizen in de grensstreken mogelijk zodat patiŽnten eventueel in Duitsland opgevangen kunnen worden. Dat is al op kleine schaal gebeurt in de eerste helft van dit jaar. De overheid en het RIVM blijven maar chaos en angst creeŽren, terwijl dat in het geheel niet nodig is.

Mondkapjes
De maatregelen voorzien ook in mondkapjesplicht voor openbare besloten ruimtes. De overheid werkt aan een plicht, want wettelijk kan het nu helemaal niet. Mondkapjes helpen totaal niet. Daar hebben we eerder ook al over geschreven. In Frankrijk hebben ze al veel langer een mondkapjesplicht in openbare ruimten zoals supermarkten. Zelfs op het werk moet je een mondkapje dragen in bepaalde delen van Frankrijk. Het heeft echter niets geholpen, want ook daar gaan ze maatregelen verzwaren. In Nederland moest je een mondkapje in het OV. Nu zeggen ze ineens weer: reis zo min mogelijk. Het mondkapje in het OV heeft de achterliggende maanden dus niets uitgehaald. Dat geldt ook voor de anderhalvemeter maatregel ofwel social distancing met een mooi woord.. Ook dat heeft kennelijk niets uitgehaald. Dat kon een blinde mol natuurlijk al aan zien komen. Het virus verplaatst zich voornamelijk via aerosolen. Dat wil maar niet landen bij de overheid. Dus dat betekent dat buitenlucht goed is. Maar nu zegt de overheid weer dat je zoveel mogelijk in je hok moet blijven. Daarnaast speelt mee dat het griepseizoen weer nadert. En dan spelen ook andere virussen een rol, zoals het Rhinovirus.

Kerken en overheid: we moeten het samen doen
De kerken springen ook weer direct in het gelid nadat de HHG Staphorst in het nieuws kwam met drie kerkdiensten op een zondag met 600 mensen per keer en waarbij ook gezongen werd. De politiek en anderen schreeuwden moord en brand. Hoe ze het durfden in Staphorst? Ze vergaten gemakshalve dat alleen al in de veiligheidregio Utrecht (en u weet, er zijn er totaal 25 in Nederland) vrijstellingen voor 18 culturele instellingen waren waarbij 250 personen zijn toegelaten. En dan maken ze zich druk om Staphorst. De kerken gingen vorige week direct om en kondigden maatregelen af zoals bij de HHK: Een substantiŽle teruggang van het maximum aantal bezoekers per kerkdienst, een hernieuwde bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang en bij het in- en uitgaan van de kerk worden mondkapjes gedragen. Ook de HHG Staphorst gaat aangescherpte maatregelen doorvoeren
(klik hier). Ze denken dus dat minder mensen in de kerk voorkomt dat het coronavirus zich verspreid. Ook denken ze dat minder Psalmen zingen hieraan bijdraagt. En als laatste denken ze dat als je de kerk inloopt met een mondkapje en vervolgens afdoet, dat dit ook bijdraagt aan het beteugelen van het coronavirus. Ik heb nog nooit zoiets zots gezien. De kerken roepen massaal: "We moeten het samen met de overheid doen". Ze buigen als een knipmes voor de wetten van de overheid, maar ze buigen niet voor Gods Woord. De dominees doen er het zwijgen toe en huilen mee met de wolven in het bos. Er is geen enkel Bijbels getuigenis tegen de anderhalvemeter samenleving, de vaccin ontwikkeling, de quarantaine voor gezonde mensen (als ťťn gezinslid koorts heeft moet ook nog eens iedereen thuis blijven) en de dictatoriale spoedwet. Je vraagt je af wat ze hadden gedaan als Hitler aan de macht was?

Bescherm de zwakkeren
Wat ik maar niet wil snappen is dat de overheid niet inzet op het beschermen van de zwakkeren. Dat zijn met name de ouderen in de verzorgingshuizen met onderliggende ziekten. De rest van de bevolking heeft geen last van het coronavirus of ontwikkelt milde klachten. Een uitzondering daargelaten, want er is altijd wel een jonger iemand die dan in het ziekenhuis terecht komt. Maar dat is met de griep ook zo. En op uitzonderingen kun je geen beleid maken. Rutte wilde in maart toewerken naar groepsimmuniteit, welnu dan is het juist goed dat zoveel mogelijk mensen het coronavirus krijgen. In Zweden handelen ze op deze manier, en daar zijn de problemen niet groter dan in Nederland. Dus al die lockdown maatregelen helpen totaal niets! Zelfs dr. David Nabarro van de WHO heeft recent gezegd dat de overheden moeten stoppen om lockdowns te gebruiken als primaire maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij wees op de nevenschade van lockdowns. Die nevenschade is naast economisch ook voor derde wereldlanden dessastreus doordat voedsellijnen worden onderbroken. We moeten dus niet alleen naar Nederland kijken maar ook om ons heen.

Medicijn
Belangrijk is ook dat middelen die helpen tegen het coronavirus worden gebruikt. Denk hierbij aan het middel wat huisarts Rob Elens eerder met succes heeft toegepast op coronapatienten in zijn praktijk. Dat middel (HCQ in combinatie met andere supplementen) werd toen verboden door de overheid en de gezondheidsautoriteit. Inmiddels blijkt wel degelijk dat het middel positieve uitwerking heeft op coronapatienten en is het toegestaan. Het is belangrijk dat bij mensen met beginnende klachten, zoals benauwdheidsklachten, via de huisarts een bloedtest wordt afgenomen. Als vervolgens met zekerheid is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben kan de behandeling in de eerste lijns te starten, om te voorkomen dat men in de tweede lijns (ziekenhuis) terecht komt. Wat dan weer opvalt is dat als in de Tweede Kamer een motie wordt ingediend door Baudet en Van Haga voor extra onderzoek naar een medicijn tegen corona dat dan de meeste partijen tegen stemmen. Zelfs de SGP stemt tegen een onderzoek. De SGP dient zelf geen motie in tegen een vaccin wat in elkaar gerommeld wordt, maar ze stemmen wel tegen onderzoek naar een medicijn. Ik hoop dat u uw conclusie m.b.t. de SGP inmiddels wel getrokken hebt. Wat kan er nu tegen zo'n onderzoek zijn?

Motie Baudet en van_Haga over onderzoek HCQ verworpen

Stemming spoedwet en de vaccinoplossing van Hugo de Jonge
Zorgminister Hugo de Jonge heeft bij de Eerste Kamer aangedrongen op spoed bij de behandeling van de tijdelijke coronawet. Hij deed dat vlak nadat de Tweede Kamer met het wetsvoorstel had ingestemd. De wet geeft een juridische basis aan de coronamaatregelen, die nu zijn geŽnt op noodverordeningen. De vier coalitiepartijen stemden voor, evenals PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP. De acht partijen hadden vooraf samen verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel. De tegenstanders van het wetsvoorstel stemden toch voor een aantal wijzigingen, omdat dit de wet in hun ogen wel beter maakte, zo lieten ze vorige week tijdens een debat weten. De partijen die tegen gestemd hebben zijn dus: PVV, FvD, SP, PvdD en de leden Voordewind (CU), Van Kooten-Arissen, Krol en Van Haga. De SGP stemt dus gewoon voor een dictatoriale spoedwet waarbij gezondheidsmaatregelen wordt gekoppeld aan boetes en gevangenisstraf en de anderhalvemetersamenleving wordt vastgelegd in de wet. Bizar dat dan een CU-lid tegen stemt en de hele SGP voor stemt.

Stemming coronawet 13102020

De spoedwet is volgens De Jonge nodig totdat er een vaccin is. We hebben al eerder gewezen op het gevaar van dit vaccin en vaccins in het algemeen door gebruik van menselijke cellijnen afkomstig van abortus en de nieuwe vaccins met RNA technologie. Primair dienen vaccinaties te worden afgewezen omdat het indruist tegen Gods voorzienigheid wat een Christen belijdt zoals in HC Zondag 10 wordt verwoord op grond van Gods Woord, en secundair (maar niet van minder gewicht) is het feit dat menselijke cellijnen (MRC-5, PER.C6, HEK-293 en WI-38) worden gebruikt in vaccin ontwikkelingen. U tikt de genoemde cellijnen maar in op de volgende website:

Routekaart coronamaatregelen
Ook is vandaag de routekaart coronamaatregelen uitgelekt (klik hier). De routekaart beschrijft vier risiconiveau's: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Waakzaam geldt al tussen de 0 en 50 'besmettingen' per 100.000 mensen! Er staat geen risiconiveau 'geen' op de kaart. Al bij 0 of 1 besmetting per 100.000 mensen zit je dus in de eerste categorie. Wat is nu 50 op een aantal van 100.000? Wanneer is er sprake van een griepepidemie? Als minstens 57 van de 100.000 mensen klachten heeft en daarmee ook naar de huisarts gaat! Die ondergrens hebben ze bij corona niet doorgevoerd. Daarnaast worden bij griep ook geen maatregelen genomen die ook nog eens in een wet moeten worden vastgelegd, terwijl een griep ook niet zo onschuldig is als het lijkt en vele mensen met griep jaarlijks ook sterven. Denk maar aan de griepgolf van 2017-2019 met volgens het RIVM een oversterfte van 9.500 mensen. Ook is het nog steeds onbegrijpelijk dat het coronavirus (COVID-19) op in de A categorie staat van besmettelijke en dodelijke ziekten. Daar hoort het gewoon niet thuis.

Slot
De overheid is compleet van zijn verstand beroofd en de meeste politieke partijen ook. Dat geldt ook voor de bekende partij voor binnen het reformatorisch volksdeel, de SGP. Om over het RD maar niet te spreken. Het is al genoeg gebeurd via artikelen op deze website. De refokerken (wat voor kerk moet doorgaan) doen ook al niets anders en laten hun oren hangen naar de overheid, het RIVM, SGP en RD. De woorden van de profeet Jeremia klinken ook in deze tijd: O land, land, land, hoor des HEEREN Woord (Jeremia 22:29), maar er is geen opmerken meer. Als werkelijk naar Gods Woord gehoord mag worden, dan zal met een Luther door het geloof gezegd worden: Hier sta ik, ik kan niet anders. Dan geen acceptatie van een goddeloze anderhalvemeter samenleving die op niets is gebaseerd dan op wishful thinking. We verwijzen nogmaals naar het artikel over de anderhalvemeterkerk
(klik hier). Dan zal men, met een Luther, Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen (Handelingen 5:29) omdat men door het geloof met Christus is verenigd, nadat men als een goddeloze rechtvaardig verklaard is. Men zal het gebed voor de overheid dan niet kunnen nalaten opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid (1 TimotheŁs 2:2). Dat is nog wat anders dan de overheid in alles gehoorzamen en daarvoor Romeinen 13:1-7 misbruiken. Gehoorzaamheid aan het gezag mag nooit tegen Gods Woord ingaan. Een treffend voorbeeld zien we in de Bijbel in hoofdstuk 3 van het boek DaniŽl.

M.G. van der Hoeven

13 oktober 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"