Jijdaar popmuziek avonden

Vandaag ontving ik een bericht in mijn mailbox over kerknieuws, en diversen met mij, met in de titel van het bericht een uitnodiging om de Jijdaar avonden over popmuziek bij te wonen. Zie commentaar voor de reactie die ik hem gezonden heb. G.P.P. Burggraaf heeft hierop tevens gereageerd. Vandaar de link naar zijn reactie. Het refodom is totaal betoverd en zogenaamde predikanten als dr. H. van den Belt en ds. R. van Kooten geven hier voeding aan. Hier moet van Godswege tegen gewaarschuwd worden! David beleed in Psalm 101:3 "Ik zal geen Belialsstuk voor mijn ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen, het zal mij niet aankleven." Van deze belijdenis is op die Jijdaar avonden niets terug te vinden, want de Belialsstukken worden daar open en bloot getoond.

Commentaar
Aangaande de uitnodigingsavond over popmuziek wil ik u graag verwijzen naar de volgende link op deze website. Eerder zijn zulke avonden geweest. Zie http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Jijdaar.html.

Waarschuwen tegen de zonden is nodig, maar de zonden etaleren is onbijbels. Daarnaast gebruikt men de Psalmen op een oneerbiedige wijze (en dan druk ik me voorzichtig uit) door halverwege op popmuziek over te schakelen. Zelfs Arjan Baan die bij Heart Cry betrokken is, en er ook aanwezig was, vroeg zich af hoever de confrontatie met de zonde moet gaan. "Je hoeft toch niet je hoofd in een beerput te steken om te weten dat het er stinkt", zei hij. Trouwens, in die beerput was hij al op die avond over popmuziek. Gaan we straks ook pornografie laten zien om aan te tonen hoe zondig het is? Of homofilie? Of.... en vult u zelf maar in.

Door de wet is de kennis der zonde leert de Schrift ons, en niet door het tonen van de zonde zelf. Al degenen die aan die hier wel aan meewerken hebben nog nooit bezoek van de wet gehad, en zijn nog nooit door de wet der wet gestorven. De wet is geestelijk en ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.

Zie ook de volgende link met een bijbelse reactie op dit soort goddeloze festijnen, die onder de dekmantel van het vrome vlees plaatsvinden: Jijdaar discotheek dreunend ter helle

Bekeert u van dit soort onbijbelse adviezen te verstrekken.