Het RD blijft de klimaathysterie maar een podium geven

In het RD staat een artikel 'Overstap van aardgas op waterstof kŠn klimaatprobleem groter maken' waarmee het wederom spreekt over een mogelijk klimaatprobleem als waterstof wordt gebruikt voor de verwarming van huizen. Onderzoek suggereert dat gelekt waterstof over een periode van tien jaar een honderd keer sterker opwarmend effect heeft dan een even grote hoeveelheid CO2, aldus Jos Lelieveld in het artikel. Ook wordt gesproken over wat nodig is voor een klimaatneutrale samenleving.

Dat CO2 in verhouding tot waterdamp (waterstof wordt omgezet in waterdamp) een minder voorkomend broeikasgas is, is algemeen bekend. De hele focus op CO2, met CO2-footprints, CO2-belasting enz.. is een bewuste actie geweest van de elite om het sprookje in de wereld te helpen dat de mensen veroorzakers zijn van een klimaatprobleem (lees: de opwarming van de aarde). In dit artikel wordt in elk geval aangegeven dat waterdamp een veel groter effect heeft als broeikasgas. Er zijn diverse broeikasgassen zoals waterdamp, kooldioxide, methaan en ozon. Waterdamp neemt ongeveer tweederde van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening en is daarmee het belangrijkste broeikasgas. Niet verwonderlijk natuurlijk omdat tweederde van de aarde uit oceanen bestaat. Oceanen kunnen ook CO2 binden en weer afstoten. Als het warmer is wordt er meer CO2 door de oceanen uitgestoten. De stijging van CO2 volgt op de stijging van de temperatuur, terwijl men het doet voorkomen alsof het andersom is.

De Noorse hoogleraar Ole Humlum heeft aan de hand van actuele nauwkeurige metingen de relatie onderzocht van de CO2-concentratie ten opzichte van de (lucht)temperatuur en de temperatuur van het zeewater. Hij heeft daarbij niet gekeken naar de absolute waarden van die variabelen, maar naar de verandering ten opzichte van het jaar ervoor. Op die manier elimineert hij de jaarlijkse seizoensvariaties. In onderstaand plaatje zijn die veranderingen weergegeven.

humlum-co2-temp-30j

Het is duidelijk te zien dat ook hier de verandering van de CO2-concentratie achterloopt op die van de temperatuur. De CO2-verandering loopt ongeveer 10 maanden achter op die van de luchttemperatuur en 11 tot 12 maanden op die van de zeewatertemperatuur. Ook voor de veranderingen op deze tijdschaal is duidelijk dat CO2 nooit de dominante oorzaak van de temperatuursverandering kan zijn. Zie artikel 'Wat is de samenhang tussen CO2 en temperatuur?' op de website van klimaatfeiten.nl.

De hele focus op CO2 is dus een geniale zet geweest van de klimaatelite en vooral sinds de klimaathysterische film van Al Gore begin deze eeuw is de mensheid constant gehersenspoeld om in het CO2-sprookje te gaan geloven. CO2 is echter een belangrijke bouwsteen voor het leven op aarde. Wie kent de fotosynthese niet van de plant? CO2 wordt opgenomen en omgezet in zuurstof. Bomen en planten groeien harder van CO2. Niet voor niets wordt CO2 vanuit de industrie getransporteerd naar de kassen in het Westland. Vandaag de dag wordt CO2, net als stikstof (N2) als een soort gif gepresenteerd wat slecht zou zijn voor het leven op aarde. Wat de gevolgen hiervan zijn merken we dagelijks door de stroom berichtgeving over klimaatverandering en de verzonnen stikstofproblematiek. In de politiek roepen ze dat de natuur hersteld moet worden, want anders komen er brandnetels en bramen. Dat is echt het niveau van Rutte en die stikstofdame Van der Wal. De natuur in Nederland bestaat uit parkjes en die moet je bijhouden, net zoals we dat met ons tuintje doen. Doe je niets dan vergrast het en komen er bomen. De heidegebieden moeten dus onderhouden worden door te plaggen of schapen te laten grazen. By the way, het grootste deel van Nederland was vroeger water, dus waar hebben we het dan over. Het is gewoon een verzonnen probleem om boeren weg te manoevreren. Door het stikstofgebeuren ook nog eens te koppelen aan de huizenbouw voert men de maatschappelijke druk op richting de boeren. Het is een vuil politiek spel over de ruggen van hard werkende arbeiders in de voedselproductie voor ons land, maar ook wereldwijd. Men dreigt met gedwongen onteigening van het boerenbedrijf. Dat is gewoon staatsterreur. Witteboorden criminaliteit. De politieke elite hoort achter slot en grendel.

In Parijs hebben ze enkele jaren een afspraak gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Met andere woorden: ze denken de temperatuur op aarde te kunnen begrenzen met een soort thermostaatknop. Identiek zoals we dat in de gebouwde omgeving, zoals woningen en kantoren. Daar kunnen we inderdaad prima de temperatuur regelen, maar om te denken dat we dit ook buiten de gebouwde omgeving, in de atmosfeer, kunnen doen is totale onzin.

In het artikel wordt ook gesproken over een klimaatneutrale samenleving. Dat zou dan een samenleving zijn die geen invloed heeft op het klimaat op aarde. Denk even alle mensen en dieren weg op de aarde. Het klimaat wat dan zou gelden is dan wat ze willen bereiken met klimaatneutraal, dus geen invloed van de mensen en dieren op het klimaat. Het is bijna te lachwekkend voor woorden. Neem even het simpele feit dat er op dit moment inderdaad gletchers smelten en dat de permafrost ontdooit. We zien onder de gesmolten gletchers resten van bomen terug en de permafrost geeft dieren vrij die er destijds geleefd hebben toen het warmer was. Het was toen warmer op aarde met geen industrialisatie, geen verbranding van fossiele brandstoffen, en veel minder mensen en dieren. Alleen dit simpele feit is al voldoende om die hele klimaathysterie onderuit te halen. Het is de wetenschap en de politiek in de bol geslagen.

Ik ben ervan overtuigd dat er een andere agenda achter zit, zoals met diverse andere onderwerpen. Die hele overspannen energietransitie komt voort uit de klimaathysterie. We moeten van het gas af en aan de windmolens en de zonnepanelen. Waar men aan voorbij gaat is dat zon en wind niet constant aanwezig zijn, dus andere voorzieningen zijn nodig om in de constante behoefte aan energie te voorzien. Daarnaast moeten we ook aan de elektrische auto met batterijen. Die batterijen maken gebruik van grondstoffen uit bepaalde mijngebieden, waar veelal ook gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid en mensonterende omstandigheden. Geen enkel probleem voor de klimaatelite. Windmolens bevatten materiaal wat niet of nauwelijks afbreekbaar is. Geen enkel probleem voor de klimaatelite. Zonnepanelen worden ook steeds meer gebruikt, maar hoe die straks allemaal weer gerecycled moeten worden is een ander probleem. Dat windmolens en zonnepanelen in zonnevelden omgevingsschade veroorzaken lijkt de klimaatelite ook niet te deren. Van de hele Noordzee wordt zo zachtjes aan een industrieterrein gemaakt waarbij er voor de Nederlandse visserij bijna geen bestaanszekerheid meer is (hoge brandstofprijzen en minder gebieden om te vissen, of ze moeten veel verder varen om te vissen).

Al die windmolens moeten ook weer een keer vervangen worden (wellicht al na 20 tot 30 jaar, zeker met die zoute omgeving op zee) en dat geldt ook voor de zonnepanelen. Windmolens kunnen ook omvallen is onlangs weer eens gebleken. Ik verbaas me er over dat er zoveel windmolens direct naast snelwegen staan of in de gebouwde omgeving (industrieterreinen). Als er een windmolen op de snelweg valt dan is dit een enorm gevaar. Dat deert de klimaatelite kennelijk evenmin. Alles moet wijken voor de klimaathysterie van de klimaatelite. Ze willen zelfs de veestapel verminderen omdat koeiescheten voor opwarming van de aarde zouden zorgen. De klimaatelite (in de EU aangevoerd door de linkse Frans Timmermans en Diederik Samsom) en iedereen die erin meegaat is dus compleet van zijn of haar verstand beroofd. Het levert zelfs angstige jeugd op (Extinsion Rebellion) die het leven niet zien zitten vanwege het klimaatprobleem. Elke overstroming wordt toegeschreven aan de opwarming van de aarde ten gevolge van menselijk handelen. Dat was ook enkele jaren geleden bij de overstromingen in Duitsland, BelgiŽ en in Limburg (NL) het geval. Voormalig bondskanselier Merkel haalde dit sprookje van stal toen ze een getroffen plaats bezocht. De burgemeester zette haar in haar hemd door aan te geven dat elke honderd jaar er wel een vergelijkbare overstroming was geweest in de recente geschiedenis. Je zag die Merkel met haar ogen wegdraaien. Het zijn allemaal leugenbeesten die mainstream politici, ook in Nederland.

Dan de stijging van de energieprijzen. Overigens komt dat vooral door energiebelastingen en BTW en niet door de leveringskosten van gas en elektra. Ook dit is een gevolg van klimaathysterie van de klimaatelite die de energietransitie erdoorheen jagen. Zogenaamd om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Bijzonder, want iedereen is van iedereen afhankelijk geworden. De wereld is wat dat betreft steeds meer een dorp geworden. Bepaalde grondstoffen hebben we nodig uit Rusland voor de industrie, omgekeerd heeft Rusland weer computerchips nodig van NXP. We hebben olie nodig uit het Midden-Oosten (allemaal geen probleem met dictoriale regimes zoals in Saoedi-ArabiŽ), maar gas uit Rusland is ineens wel een probleem. Uberhaupt is gas ineens een probleem, terwijl er wereldwijd een gigantische voorraad aardgas is. Ook de gasbel in Groningen zouden we gewoon kunnen blijven benutten, want er zijn technieken om de bodem op druk te houden. Daarnaast dient er aardbevingsbestendig te worden gebouwd. Hťt probleem is dat de huizen niet zijn geheid en dan enorme scheuren krijgen na bevingen. De mensen in Groningen dienen ook veel beter gecompenseerd te worden. Denk aan vijfhonderdduizend euro per woningbezitter. Dan kan men zelf besluiten wat ermee te doen.

Landen om ons heen hebben de afgelopen jaren gas enorm gepromoot (Duitsland, BelgiŽ), maar in Nederland moeten we van het gas af. Let wel, ik ben niet tegen transities want die zijn er altijd, maar wel tegen de hysterie die er op dit moment achter zit. Door meer vraag naar gas en minder aanbod is de prijs enorm gestegen. Daarnaast zijn er veel centrales die gas gebruiken om elektriciteit te produceren, dus ook de elektriciteitsprijs gaat omhoog. Men geeft echter Poetin de schuld van de enorme stijging van de energietarieven. Een versterkend effect zal er ongetwijfeld inzitten, maar vooral doordat we nu Russisch gas via andere landen tegen veel hogere tarieven inkopen. De prijzen waren voor de oorlog in OekraÔne al flink aan het oplopen. Net als de prijzen voor het levensonderhoud (inflatie). Het komt de klimaatelite goed uit om Poetin overal de schuld van te geven. Dan kunnen ze de gevolgen van hun eigen beleidskeuzes in de schoenen van een ander schuiven. Zo werkt dat in de politiek. De energievoorziening moet robuust zijn en onafhankelijk van wind of zon. Dat betekent dus dat we voorlopig met gascentrales verder kunnen en daarnaast echt moeten investeren in kernenergie, dus niet alleen erover praten. Kernenergie is veilig en ook de opslag van restproducten kan op een veilige manier. Geen last van windmolens op zee en op land. In Frankrijk gaan ze flink meer kerncentrales bouwen (er staan er al heel veel overigens). Nederland wil echter windmolens en zonnepanelen, minder boeren omdat er plannen zijn van de elite om Tristate City te bouwen, waarbij Nederland, Vlaanderen en Nordrhein Westfalen een grote wereldstad moeten worden. Boeren passen dan niet in die plannen. Vandaar ook dat men de import van mensen uit het buitenland tot hoge prioriteit heeft gemaakt. Ze doen voorkomen alsof ze er niets tegen kunnen doen, maar het wordt gewoon gefaciliteerd door de links-liberale elite die in alles de plannen volgt van Klaus Schwab, de VN met de zogenaamde sustainable development goals en de corrpute WHO die straks kan bepalen wanneer er een pandemie is en wat er dan gedaan moet worden. Het is maar dat u het weet. Alleen bij het RD zijn ze er te stom voor om dat te begrijpen. Laat u dus niets wijsmaken door de klimaatelite en de mainstream media.

De mainstream media zijn op handen van de klimaatelite. Dat geldt ook voor het Refodom Dagblad, ofwel het onder ons bekende RD. Het RD gelooft ook niet meer dat God regeert en dat alles valt onder Zijn voorzienig bestel. We geloven wel dat God regeert, maar de mens heeft toch ook zijn verantwoordelijkheid. Een veelgehoorde uitspraak. Een coŲrperatief verband tussen God en de mens. Ik zal niet ontkennen dat de mens tot veel in staat is. Dat valt allemaal onder de algemene genade van God. Als de mens zijn geschonken kennis gebruikt om niet vervuilende voertuigen te produceren, zodat straten steden niet stinken van de uitlaatgassen. Wie kan daar tegen zijn? Of om schonere industrie met minder afval te realiseren. Wie kan daar tegen zijn? Daar gaat het ook allemaal niet om. De mens denkt echter het klimaat op aarde naar zijn hand te kunnen zetten. Het is pure hoogmoed en vijandschap tegen de God van hemel en aarde Die door Zijn voorzienigheid ook het klimaat op aarde regeert (Zondag 10 Heidelberger Catechismus).

Zie ook 'De (godsdienstige) mens denkt het klimaat naar zijn hand te kunnen zetten'

M.G. van der Hoeven

3 maart 2023